Las grandes alamedas …

Vijftig jaar, een halve eeuw of bijna heeft het geduurd voor de woorden van Salvador Allende waarheid werden! ‘Se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor’. De nieuwe grote lanen waarlangs vrije mensen aan een nieuwe samenleving kunnen werken zijn gisteren geopend! Gabriel Boric, 35 jaar oud, won de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Chili met een overtuigende 55,87 %. Zijn tegenstander, José Antonio Kast, neoliberaal en aanhanger van wijlen dictator Pinochet, haalde 44,13 %. De participatiegraad was 55,58 %, wat ongemeen hoog is voor een land waarin de meeste mensen – een erfenis van Pinochet – bang zijn van politiek.

Dit was niet zozeer een strijd tussen twee mannen, maar wel een keuze tussen twee maatschappijmodellen. Enerzijds, nog meer van hetzelfde, met gebrekkige economische en sociale rechten, veel privileges voor wie het goed heeft en erg grote ongelijkheden. Anderzijds een progressief beleid met meer rechten en een economisch model dat rekening houdt met iedereen. De keuze is gemaakt.

Dit kan inderdaad een nieuw begin zijn, niet enkel voor Chili, niet enkel voor Latijns Amerika, maar voor de hele, mondiale linkerzijde. Gabriel Boric is een jongeman, nauwelijks 35 jaar oud, hij heeft Pinochet, laat staan Allende, niet eens gekend. Hij komt uit de studentenbeweging en is niet-dogmatisch links. Hij kan een stem geven aan de vele jonge mensen die naar een rechtvaardige maatschappij streven, die vrijheid, gelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel dragen, die weten wanneer er compromissen moeten gezocht worden en weten wanneer hun eisen niet meer dan vanzelfsprekend zijn.

Dit geeft in eerste instantie ook meer kansen aan het progressieve project voor een nieuwe grondwet. De oude werd nog door Pinochet gemaakt en de vele kleine wijzigingen hebben de algemene teneur ervan niet kunnen veranderen. Niets is voorlopig gewonnen, maar de kans dat dit inderdaad tot een betere grondwet leidt met meer garanties voor rechten is nu zeer reëel.

Het is een uitgelezen kans voor Latijns Amerika, waar gelukkig opnieuw een groot land zich aan de linkerzijde kan scharen, niet onbelangrijk in de strijd voor soevereiniteit en democratie.

En het oude gezegde dat het neoliberalisme in Chili werd geboren en in Chili zal sterven, kan uitkomen!

Het is lang geleden dat er zo’n goed nieuws was! Voor wie Salvador Allende wél heeft gekend is dit een zeer ontroerend moment! La alegría ya viene! Dit was de slogan bij het referendum van 1988 waarmee Pinochet werd afgezet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 450 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook