23 November 2022

Krijgshaftig EP: nog meer sancties

Flinke taal tegen Moskou, de resolutie van het Europees Parlement over de Russische oorlog tegen Oekraïne. Wat Rusland nu aanricht, is inderdaad terreur zaaien onder de burgers omdat het op het strijdterrein zo slecht gat. Cherson verloren, maar ze zullen boeten. Ze zullen in het duister en de kou de winter doorbrengen.

Staatsterreur, in dit geval het uitoefenen van terreur in een ander land. Op de agressie tegen Oekraïne, het optreden van de Wagner-militie in Mali en Centraal-Afrikaanse Republiek, past die term. Vladimir Poetin zou inderdaad voor een internationaal gerechtshof moeten terechtstaan (Zoals George W. Bush en Tony Blair voor Irak 2003 en de jaren daarop)..

Is er ooit een dergelijke scherpe resolutie geweest over een andere staatsterreur, die van Israël in de bezette Palestijnse gebieden in in Gaza? Zowel conservatieve als sociaaldemocratische groepen houden zich erg op de vlakte, of weren af. De EU slikt het dat ze programma’s voor de Palestijnse bevolking financiert die dan gewoonweg door Israël worden vernield. Dit jaar waren er weer verscheidene meldingen van opgeblazen EU-projecten, en de EU slikt dat onder hoogst bedeesd protest.

Sancties

Waar de Resolutie m.i. de spuigaten uitloopt, is de roep om meer sancties en dan meer specifiek om Nord Stream 1 en 2 volledig af te sluiten.

Maken ze daar dan de balans niet op van die sancties? In diverse commentaren wordt steeds maar herhaald dat de superdure energie en inflatie niets te maken hebben met de sancties. Want die zijn de schuld van Rusland dat de gastoevoer afremt. Ja, hoe zou komen dat Rusland zijn gasleveringen zwaar afremt? Dat was toch een voorspelbare reactie op al die sanctietreinen. Wie dat niet zag aankomen, gaat beter geen land of een EU leiden.

Vooral de verbetenheid tegen Nord Stream is dom. Een jaar geleden was Nord Stream 2 af, maar de kraan ging niet open. Het is West-Europa dat toen getoond heeft een onbetrouwbare partner te zijn. Dat was voor Moskou het signaal dat Europa boog voor Amerikaanse druk en er van die kant niets te verwachten viel.

Met die beslissing heeft Europa in eigen voet geschoten. De oorlogszuchtige resolutie van het Europees Parlement met specifieke vermelding van Nord Stream, gaat tegen de belangen van de Europese bevolking in.

Contraproductief

Agathe Demarais van de Economist Intelligende Unit publiceerde net een studie over het impact van Amerikaanse sancties (Backfire, Columbia University Press). “De geschiedenis leert ons dat de landen waartegen die worden genomen, weertand bieden en dat de sancties niets uithalen”, aldus haar conclusie. Een overzicht over dat sanctiebeleid sinds de jaren 1970 toont volgens haar aan dat sancties slechts in 13% van de gevallen enige weerslag op het gedrag van de gesanctioneerde landen hadden.

Volgens historicus Nicholas Mulder (The Economic Weapon. The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Yale University) zijn sancties vaak contraproductief. De beoogde landen gaan daardoor meer autonomie ontwikkelen om aan de gevolgen te ontkomen. Wat we zagen na de sancties van 2014 tegen Rusland. De Russen hadden twee jaar nodig om invoer door eigen productie te vervangen.

Zie ook:

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×