Kredietcrisis is cultuurcrisis

Een parlementaire commissie onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit is een onderzoek begonnen naar de kredietcrisis. De bedoeling is dat er lessen worden getrokken uit de bevindingen.

Persoonlijk heb ik daar geen enkel vertrouwen in, omdat de commissie onderzoek gaat doen naar oorzaken die voorbijgaan aan de kern van de kredietcrisis. Deze ligt namelijk niet bij de bonuscultuur, noch bij de Nederlandsche Bank of de Nederlandse regering en de Kamer als toezichthouders, maar bij onze op geld en economische groei gerichte cultuur.

De crisis waarmee wij te maken hebben is in feite dan ook geen kredietcrisis maar een cultuurcrisis, omdat geld de maat van alle dingen is geworden. Voor het doorbreken daarvan schiet een parlementaire commissie simpelweg tekort, omdat partijpolitici niet boven die heersende cultuur staan, maar er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Voor hun voortbestaan zijn alle partijen immers afhankelijk van (staats-)subsidie en laten zij hun program doorberekenen door het Centraal Planbureau!

Alle goede bedoelingen ten spijt, is het werk van de commissie De Wit dan ook op voorhand te bestempelen als verspilde tijd en energie, voor de niet geringe kosten waarvan wij – als brave belastingbetalers – opdraaien. Wat dat betreft blijft alles bij het oude, alle socialistische idealen van de heer De Wit ten spijt.

(Uitpers nr. 117, 11de jg., februari 2010)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 51 Times, 1 Visit today