Kosovo-tribunaal: aftredend premier zwijgt

De aftredende premier van  Kosovo, Ramush Haradinaj, hield woensdag de lippen stijf op elkaar tijdens de ondervraging bij het Kosovo-tribunaal (Kosovo Special Chambers) in Den Haag. Haradinaj werd verhoord in het onderzoek naar oorlogsmisdaden eind vorige eeuw. Door zijn aftreden als premier worden in september vervroegde verkiezingen verwacht.
Haradinaj trad vorige week af nadat hij naar Den Haag was ontboden voor ondervraging als verdachte. Ook tientallen andere gewezen strijders van het UCK, het Kosovaars Bevrijdingsleger, zijn gedagvaard. Ze worden verdacht van  moorden, ontvoeringen en verkrachtingen tijdens de periode 1998-2000. Haradinaj was toen commandant van  de groep ‘Zwarte Adelaars’.
Het UCk voerde toen strijd tegen Servië waarvan Kosovo deel uitmaakte. Het UCK werd toen massaal gesteund door het westen, ook militair. De Navo bombardeerde toen o.m. Belgrado en grote delen van Servië.

Propaganda

Er was ook een  grote propagandaoorlog. Westerse leiders en media beschuldigden de Serviërs er o.m. van alle Albanese Kosovaren tussen 14 en 40 jaar te hebben vermoord. Later bleek dat dus opgeklopte propaganda. Het duurde lang, tot een rapport van de Raad van Europa in 2011, eer er ook aandacht ging naar de oorlogsmisdaden van het UCK. Dat UCK vermoordde niet alleen Serviërs maar ook leden van andere Albanees-Kosovaarse bewegingen. Verscheidene UCK-leiders zijn tevens beschuldigd van organenhandel.
Het tribunaal kwam tot stand onder druk van de Europese Unie, waarvan Kosovo lid wil worden. Het is officieel een Kosovaarse rechtbank op basis van Kosovaars recht, maar het is in Den Haag gevestigd. Alle rechters en aanklagers zijn buitenlanders. Dat moet de kans verkleinen dat rechters, aanklagers en getuigen worden geïntimideerd, wat in Kosovo schering en inslag is.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 313 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook