INTERNATIONALE POLITIEK

Kongolese migratie

Terwijl President Joseph Kabila ontvangen werd als welgekomen gast van België, zitten Kongolezen vast in gesloten centra en wachten er op hun gedwongen repatriëring naar hun land van herkomst. Het gepalaver van de Vlaamse Liberalen over het stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen, in en buiten het Belgische parlement, is op het kantje af van het belachelijke en ruikt naar de racistische thesissen van het Vlaams Blok.

De paradox van de officiële politiek doet soms nadenken. Onder de schijnwerpers van de media wordt de president van Kongo, Joseph Kabila, met alle eer ontvangen door de Belgische eerste minister Guy Verhofstadt, de kamer van koophandel, koning Albert II, het Parlement en de voorzitters van de politieke partijen. Dit terwijl vele Kongolezen beroofd zijn van hun vrijheid door de Belgische repressieve migratiepolitiek.

We weten dat er Kongolezen vast zitten sedert enige tijd voor Kerstmis op de luchthaven van Zaventem. Hoeveel werden er de laatste tijd opgejaagd en opgesloten in gesloten centra waar ze wachten om het land uit gezet te worden?

Bij het bezoek van president Kabila ging alle aandacht naar het economische potentieel van Kongo, naar eventuele financiering door het IMF, naar de schuld van één miljard dollar die Kongo heeft aan de Belgische privé-sector, naar het mogelijk grote succes van nieuwe initiatieven in Kongo, enz…

Eigenaardig genoeg spreken nog de Kongolese staatslieden, nog de Belgische, over de ware rijkdom die, sociologisch gezien, onze twee landen verenigt: namelijk de mensen.

We zouden kunnen denken dat politiekers en zakenmensen samen blok vormen om aan politiek te doen of zaken te doen zonder dat er reële menselijke wezens aan te pas komen en dat ze alleen maar met virtuele mensen werken.

België moet niet enkel maar een repressieve politiek voeren tegen vreemdelingen en vluchtelingen, in het bijzonder tegen Kongolezen. Het land zou er belang bij hebben, met al de intelligentie die het heeft, met alle middelen waarover het beschikt, een meer preventieve en humane migratiepolitiek op punt te zetten.

Stroomopwaarts informeren en stroomafwaarts begeleiden:

Het moet mogelijk zijn, om met hulp van Kongolezen die vrijwillig terugkeren naar hun vaderland, in Kongo kandidaten voor migratie naar België te informeren over de realiteiten van het leven in België. De beperktheid van de arbeidsmarkt, het nationale protectionisme, de problemen van gelijkwaardigheid van diploma’s, de complexiteit en de niet te voorziene duur van de asielprocedure, de mythe Europa… zouden onderwerpen kunnen zijn waarover kan gesproken worden met groepen kandidaat-migranten: jongeren, bedienden, universitairs en de middenklasse in het algemeen. Zouden op die manier niet heel wat spijt en pijnlijke ontgoochelingen kunnen voorkomen worden?

Dit werk van informatie stroomopwaarts kan vervolledigd worden met een begeleiding stroomafwaarts. Veel Kongolezen die in België wonen zouden wel willen terugkeren naar Kongo, als dat in waardigheid zou kunnen gebeuren. Daartoe kunnen wegen en mogelijkheden worden gezocht, waarbij de menselijke digniteit wordt gerespecteerd. Deze mensen een kans geven om zich te vormen op economisch, sociaal en politiek gebied, zou dat geen waarborg zijn voor een geslaagde reïntegratie in hun land van herkomst? Realistische microprojecten voor hen financieren, zou dit op lange duur niet goedkoper uitvallen dan gedurende jaren sociale bijstand te betalen?

Deze vragen en voorzeker nog vele andere vragen, van Kongolese migranten, volledig genegeerd in de voorname officiële salons, verdienen gesteld te worden. Zeker als men weet dat deze migranten zouden kunnen bijdragen tot een duurzame oplossing van de concrete en vitale problemen van Kongo.

Laurent Kadiebwe

(Uitpers, nr. 51, 5de jg., maart 2004)

Laurent Kadiebwe is Socioloog en actief bij: Werkgroep Kongo – vzw Jakoeboe (Onthaalgroep voor en met vluchtelingen Oostende)
GSM 0495 15 36 88 – EMail: laurentkadiebwe@yahoo.fr

Jakoeboe vzw

Jakoeboe is een vzw die met en voor vluchtelingen de integratie van vluchtelingen wil verbeteren door socio-culturele activiteiten te organiseren rond beeldvorming, sensibilisatie en educatie. Jakoeboe haalt vluchtelingen uit hun isolement en brengt ze in contact met Belgen. Jakoeboe sensibiliseert Belgen voor de problemen waarmee vluchtelingen te kampen hebben.
De organisatie biedt occasioneel materiële en financiële hulp, doet soms tolk- en vertaalwerk op vraag van diensten en biedt een sociale begeleiding. Soms kan de vzw helpen bij huisvestings- en woonbegeleiding.
Jakoeboe heeft een eigen multiculturele voetbalclub. De leuze luidt ‘sport als middel tot integratie’.
De zelforganisatie werd in mei 1996 opgericht, en is in de MARO (Minderheden Adviesraad Oostende) vertegenwoordigd.

Contact:
Jakoeboe vzw
St-Catharinapolderstraat 33
8400 Oostende
T 059/510737
E-mail : jakoeboe@tiscali.be

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×