Koeien zien geen verschil tussen marihuana en kemp. Europa ook niet?

Industriële hennep kent vele innovatieve toepassingen. Een van de oudste toepassingen is het gebruik van de gehele plant als veevoeder voor herkauwers. Kemp, zoals we het in Vlaanderen noemen, bevat bijna geen hallucinogeen THC (delta-9-tetrahydrocannabinol).

Het heeft een positief effect op de biodiversiteit (1) en op de diergezondheid. Het werkt onstekingsremmend (2) en kan gekkekoeienziekte voorkomen (3). Volgens de landbouwers die het gebruiken in het rantsoen, zijn de dieren merkbaar gezonder. Canadese voederproeven wijzen bovendien uit dat men in dit kuilvoeder ook hoge eiwitgehaltes kan bekomen (4). In Nederland en Belgie samen gebruiken een 30-tal melkveehouders momenteel kempkuil als aanvulling op het voeder (5).

Net nu het Europees parlement een motie (6) goedkeurde om steun en onderzoek voor alternatieve eiwithoudende voederteelten te vragen, publiceert het EFSA (European Food Safety Authority) een wetenschappelijke opinie die voorstelt om het gebruik van kempkuil te verbieden (7). Het EFSA gaat er in haar berekeningen gemakshalve van uit dat kempkuil 0,2% THC bevat, het wettelijke maximumgehalte in de bloemtoppen.

Preliminaire testen tonen echter aan dat in kempkuil, dat de hele plant omvat, zelfs geen THC kon gedetecteerd worden. Via extrapolatie van het gemeten cannabidiol – een stof die in industriele hennep 20 keer meer voorkomt dan THC (8) – kon een miniem THC gehalte berekend worden, wel 8000 keer lager dan de veronderstelde 0,2%. In de melk levert dat een THC-gehalte op ver onder de voorgestelde PMTDI (provisional maximum tolerable daily intake), zowel voor volwassenen als voor kinderen. En deze PMTDI is door het EFSA heel veilig ingeschat, met een veiligheidsfactor 100. Concreet moet je 30.000 liter melk per dag drinken om enig bedwelmend effect te ervaren. Er zullen bijkomende metingen uitgevoerd worden om deze bevindingen te controleren en voor te leggen aan het EFSA.

Het gebruik van THC-houdende Cannabis sativa als veevoeder moet uiteraard verboden worden. Maar laat ons het kind niet met het badwater weggooien. Waarom zouden we het gebruik van kemp als veevoeder verbieden als het THC gehalte verwaarloosbaar is? Wervel eist een degelijk wetenschappelijk onderzoek naar zowel de voordelen als de risico’s van kempkuil in het kader van de recente motie “EU protein deficit” van het Europees parlement van 8 maart 2011, vooraleer er een verbod komt op het gebruik van kemp als kuilvoeder.

Koeien kunnen het verschil niet zien tussen marihuana en kemp, de mens wel.

(Uitpers nr. 131, 12de jg., mei 2011)

zie ook: www.wervel.be

Voetnoten:

(1) S. Montford & E. Small, Measuring harm and benefit: the biodiversity friendliness of Cannabis sativa, Global Biodiversity 1999; 8 (4)

(2) Formukong EA et al., Analgesic and anti-inflammatory activity of constituents of cannabis sativa L. Inflammation. 1998;12(4):361-71.

(3) Dirikoc S. et al., Nonpsychoactive cannabidiol prevents prion accumulation and protects neurons against prion toxicity. J Neurosci. 2007;27(36):9537-44.

(4) Parkland Crop Diversification Foundation Annual Report 2001. Roblin, Manitoba, Canada.

(5) Koeien aan de wiet, De Standaard 11 januari 2011.

(6) European Parliament resolution of 8 March 2011 on the EU protein deficit: what solution for a long-standing problem?

(7) Scientific Opinion on the safety of hemp ( Cannabis genus ) for use as animal feed . EFSA Journal 2011;9(3).

(8) Variations of Δ9- THC Content in Single Plants of Hemp Varieties , Federal office and research centre of agriculture, A-1226 Vienna, Spargelfeldstrase 191, Austria.

Deel dit artikel

Visited 232 Times, 1 Visit today