Klimaatstemmen in Australië

De Australische kiezers hebben na 9 jaar een einde gemaakt aan het bewind van de Conservatieven. De ultra Scott Morrison moet plaats maken voor Labourleider Anthony Albanese. Die heeft zijn succes niet zozeer te danken aan zijn partij, maar aan dat van talrijke onafhankelijke kandidaten die vooral in de grote steden campagne voerden rond het klimaat en andere milieuthema’s.

Brand

Australië kwam de voorbije jaren vooral in het nieuws met gigantische bosbranden, met zware overstromingen en langdurige droogtes. De regering van Morrison liet zich daar weinig aan gelegen, de doelstellingen inzake CO2 uitstoot bleven erg beperkt: een reductie met 28 % tegen 2030. Intussen bleef die regering vergunningen verstrekken voor steenkooluitbating, dat is immers een zeer belangrijk uitvoerproduct.

Het is vooral in de grote agglomeraties dat de Conservatieven en hun bondgenoten zware klappen kregen ten voordele van onafhankelijke kandidaten. Wellicht haalt Labour na het tellen van alle stemmen nipt een volstrekte meerderheid, maar de winst gaat naar de ‘teal’ kandidaten (teal, zeeblauw, de kleur van hun campagne) en groenen.

Albanese

De nieuwe premier wil de reductie van de uitstoot versnellen, – 43 % tegen 2030, de ‘teals’ dringen aan op – 60%, de groenen op – 74 %. Ze wijzen erop dat Australië per hoofd der bevolking een van de grootste vervuilers en uitstoters ter wereld is en er dus radicaal moet worden ingegrepen.

Premier Albanese heeft daarnaast ook een uitgebreid sociaal programma. Hij wil zo snel mogelijk het minimumloon indexeren aan de levensduurte; die levensduurte was trouwens het grote centrale thema van de campagne nu de inflatie boven 5 % ligt. Ook wil hij snel de prijzen van geneesmiddelen doen dalen, kinderopvang en onderwijs goedkoper maken.

Er komt  een nieuw beleid inzake de rechten van de ASboriginals. Die zullen een raad kunnen verkiezen om te waken over de rechten van deze groep.

Ook de relaties met China staan op de agenda. Die zijn de jongste jaren sterk verslechterd, wat o.m. leidde tot de Chinese boycot van talrijke Australische producten.

 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 273 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook