INTERNATIONALE POLITIEK

Klimaatoorlogen weinig waarschijnlijk

Hoewel het denkbaar is dat de klimaatcrisis zal leiden tot meer geweld in de wereld, bijv. door overstromingen of een gebrek aan schoon drinkwater, denk ik niet dat het ooit tot klimaatoorlogen zal komen.

Ik ga er namelijk van uit dat de crisis beheersbaar te maken is, omdat zij deels onze eigen schuld is. Afgezien van de CO2-uitstoot, denk ik daarbij vooral aan de voortschrijdende verwoestijning, als gevolg van menselijk handelen. Deze aanslag op de leefbaarheid van grote delen van onze planeet, met alle negatieve gevolgen van dien, zoals hongersnood en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstromen, moeten we in staat zijn terug te draaien met behulp van onze fenomenale kennis, die de Verlichting ons heeft nagelaten.

Wat de rationele kant van die verlichtingskennis betreft, moeten we ‘als mensheid’ technisch gesproken in staat zijn de door ons gecreëerde woestijnen weer volledig in cultuur te brengen. Daarvoor zal wel eerst de morele verworvenheid die de Verlichting ons gebracht heeft, de democratie, op mondiale leest geschoeid moeten worden. Geen onmogelijke opgave, omdat daarvoor de VN omgebouwd dient te worden van een ongeloofwaardige organisatie van kibbelende regeringen tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum waar een klimaat van vrede heerst, als resultaat van gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het totale aardse gebeuren.
Voor de totstandkoming van die broodnodige hervorming van onze volkerenorganisatie biedt artikel 109 van het VN-Handvest alle mogelijkheid. De vraag is alleen of de politieke wil aanwezig is om die mogelijkheid te gelde te maken, gezien de rigoureuze doorbraak van de mondiale machtsverhoudingen (zowel militair als economisch) die aan die hervorming kleven. Niet de VS (het geweld en het geld) maar de VN (het mensenrecht) zal daardoor immers het mondiale reilen en zeilen gaan bepalen.

(Uitpers, nr. 110, 10de jg., juni 2009)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×