Klacht tegen Dehaene en C??

E??n van de zaken die niet te lezen waren in de Belgische pers in verband met de Kosovo-oorlog is dat er
door een groep advocaten uit diverse landen een formele klacht is ingediend bij het internationale
Joegoslavi??-tribunaal in Den Haag tegen de leiders van de NAVO en tegen de leiders van de NAVO-lidstaten.
Wat Belgi?? betreft is klacht neergelegd tegen de toenmalige premier Jean-Luc Dehaene en tegen de
toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Erik Derycke en J.-P. Poncelet.

Volgens Servische opgave kostte de oorlog het leven aan zeker 4.000 burgers en werden er 6.000 gewond.
Wat de materi??le schade betreft (spoorlijnen, wegen, fabrieken???), die werd door de Economist Intelligence
Unit op 2.400 miljard frank berekend. Als Den Haag de klacht aanvaard, krijgen de drie politici wellicht
een deel van die rekening voorgelegd.

Het trio wordt door de klagers verantwoordelijk geacht voor de Belgische deelname aan de onverklaarde
oorlog – in Belgi?? is het aan de koning de oorlog te verklaren – tegen Servi?? en en bijgevolg ook
verantwoordelijk gesteld voor wat er tijdens de oorlog gebeurde.

De aanklachten zijn niet mals. Ze betreffen onder meer ,,moedwillig doden, bewust veroorzaken van
ernstige schade aan het lichaam of de gezondheid, uitgebreide vernietiging van eigendommen zonder militaire
noodzaak en dit op onwettige en willekeurige wijze met gebruik van giftige wapens of andere wapens die
onnodig leed veroorzaken, willekeurige vernietiging van van steden en dorpen, of niet door militaire
noodzaak gerechtvaardigde verwoesting van steden, dorpen, huizen en gebouwen en bewuste schade aan
instellingen gewijd aan godsdienst, liefdadigheid en opvoeding, de kunsten en wetenschappen, aan historische
monumenten en kunstwerken en wetenschap”.

Ook Joegoslavi?? overweegt een eigen proces tegen de westerse leiders wegens oorlogsmisdaden. Dehaene en C??
hebben er wellicht nog niet van wakker gelegen. Maar de advocaten staan niet alleen. Ook de Hoge Commissaris
voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de voormalige Ierse presidente Mary Robinson, heeft
bedenkingen bij de oorlogvoering, vooral over ,,het doden van grote aantallen burgers” door de NAVO.
Ook zij is van menig dat het tribunaal in Den Haag daarover uitspraak moet doen. De Belgische justitie
van haar kant heeft wegens de blinddoek van Vrouwe Justitia nog niets gezien, of ten minste publiekelijk
nog geen kik gegeven.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 9 times, 1 visit(s) today
Over Paul Vanden Bavière

Paul Vanden Bavière (°1944) is historicus en journalist. Hij werkte een 30-tal jaar in de gedrukte pers als journalist gespecialiseerd in buitenlandse politiek. Vooral het Midden-Oosten, waarover hij ook enkele boeken publiceerde. Toen de media veel te veel “mainstream” – d.w.z. gezagsgetrouw – en commercieel werden, richtte hij met enkele mensen in 1999 Uitpers, het eerste Nederlandstalig webzine voor Internationale politiek, op met de bedoeling weerwerk te bieden aan de mainstream media (MSM).

Verder ..

×