Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Klacht tegen Dehaene en C??

E??n van de zaken die niet te lezen waren in de Belgische pers in verband met de Kosovo-oorlog is dat er
door een groep advocaten uit diverse landen een formele klacht is ingediend bij het internationale
Joegoslavi??-tribunaal in Den Haag tegen de leiders van de NAVO en tegen de leiders van de NAVO-lidstaten.
Wat Belgi?? betreft is klacht neergelegd tegen de toenmalige premier Jean-Luc Dehaene en tegen de
toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Erik Derycke en J.-P. Poncelet.

Volgens Servische opgave kostte de oorlog het leven aan zeker 4.000 burgers en werden er 6.000 gewond.
Wat de materi??le schade betreft (spoorlijnen, wegen, fabrieken???), die werd door de Economist Intelligence
Unit op 2.400 miljard frank berekend. Als Den Haag de klacht aanvaard, krijgen de drie politici wellicht
een deel van die rekening voorgelegd.

Het trio wordt door de klagers verantwoordelijk geacht voor de Belgische deelname aan de onverklaarde
oorlog – in Belgi?? is het aan de koning de oorlog te verklaren – tegen Servi?? en en bijgevolg ook
verantwoordelijk gesteld voor wat er tijdens de oorlog gebeurde.

De aanklachten zijn niet mals. Ze betreffen onder meer ,,moedwillig doden, bewust veroorzaken van
ernstige schade aan het lichaam of de gezondheid, uitgebreide vernietiging van eigendommen zonder militaire
noodzaak en dit op onwettige en willekeurige wijze met gebruik van giftige wapens of andere wapens die
onnodig leed veroorzaken, willekeurige vernietiging van van steden en dorpen, of niet door militaire
noodzaak gerechtvaardigde verwoesting van steden, dorpen, huizen en gebouwen en bewuste schade aan
instellingen gewijd aan godsdienst, liefdadigheid en opvoeding, de kunsten en wetenschappen, aan historische
monumenten en kunstwerken en wetenschap”.

Ook Joegoslavi?? overweegt een eigen proces tegen de westerse leiders wegens oorlogsmisdaden. Dehaene en C??
hebben er wellicht nog niet van wakker gelegen. Maar de advocaten staan niet alleen. Ook de Hoge Commissaris
voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de voormalige Ierse presidente Mary Robinson, heeft
bedenkingen bij de oorlogvoering, vooral over ,,het doden van grote aantallen burgers” door de NAVO.
Ook zij is van menig dat het tribunaal in Den Haag daarover uitspraak moet doen. De Belgische justitie
van haar kant heeft wegens de blinddoek van Vrouwe Justitia nog niets gezien, of ten minste publiekelijk
nog geen kik gegeven.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

  België – 2000 Jaar geschiedenis

De meeste geschiedenissen van België beginnen rond 1830 of 1789. Deze twee auteurs, Guy Vanthemsche en Roger De Peuter,  durven het aan om ruim 2000 jaar eerder te starten,…

Print Friendly, PDF & Email

EU-missie naar de Rode Zee is absurde onderneming

De Europese Unie heeft op een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken, haar principiële goedkeuring gegeven aan een militaire maritieme missie in de Rode Zee. Terwijl de EU…

Print Friendly, PDF & Email

Regering beslist tot ongeziene stijging van het defensiebudget

De regering heeft beslist om het militaire budget op te trekken naar 2% van het BBP tegen 2035. Een dergelijke stijging is om verschillende redenen historisch te noemen, in…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Klimaschutzprogramm. Duitse klimaatregering in eindsprint

Hoe zou het gaan met de Duitse Groenen? Of, om de vraag anders te stellen, slaat het Duitse klimaatbeleid aan bij de kiezer? Op deze vragen valt geen eenduidig…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×