Kernwapens, gevaarlijk moderniseringsspel

Volgens een bericht van het ZDF magazine Frontal 21 (TV Duitsland 2) zal de VS in Duitsland op haar luchtmachtbasis in Büchel in de Eifel – de Duitse luchtmachtbasis van het ‘jachtbommenwerperseskader-33’ – twintig kernbommen van het type B61-12 stationeren. Deze hebben een vernielingskracht die 80 maal groter is dan de Hiroshima-bom. De nieuw kernbommen van het type B61-12 moeten de capaciteit van de gevechtsvliegtuigen optimaliseren. Ook zal de VS militaire basis van Ramstein versterken met een grotere militaire aanwezigheid en het herbergen van nieuwe wapentechnologie. Ramstein is ook het centrum van het VS droneprogramma en de plaats waar de dronepiloten gestationeerd zijn die opereren tegen Somalië, Pakistan en Jemen. Het is het grootste Amerikaanse vliegveld in het buitenland.

 

De stationering van deze B61-12  is een bestanddeel van de opwaardering van het VS kernwapenarsenaal in Europa, waaronder ook dit van kleine Brogel, waarover in onze politieke middens toch wel echt weinig te horen is. Ook wil het Pentagon deze kernwapens in de NAVO-lidstaten van Oost-Europa  en op haar luchtmachtbasissen van Incirlik (Turkije) en Aviano (Italië) installeren.

De Duitse krant Der Spiegel meldt dat de totale kostprijs van het moderniseringsprogramma van deze B61 rond de 10 miljard dollar draait. Het Amerikaans budget 2015 voorziet hiervoor een bedrag van 1,2 miljard. De eerste bommen van het nieuwe type zullen vanaf 2020 in Europa operationeel zijn.  Voor de installatie van deze bommen moet Duitsland zelf een vijfde van de kosten betalen. Thomas Hitschler, de SPD defensie-expert, bevestigde volgens Frontal 21, dat de Duitse regering volgende jaren rond de 120 miljoen euro in Büchel zal investeren om de landingsbaan uit te rusten met de nodige elektronische infrastructuur. Met andere woorden, de regering Merkel gaat ermee akkoord dat de B61-12 bommen op Duitse bodem opgeslagen worden. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de Bundestag in maart 2010 wilde, met name dat Duitsland druk zou uitoefenen om de VS kernwapens uit Duitsland terug te trekken. Ook de VS kernbommen in Kleine Brogel in België zullen vervangen worden door deze nieuwe, meer efficiënte bommen. Hierover wordt in onze gevestigde media en in de politieke middens maar bitter weinig gepraat.

De directeur van Nucleair Information Project van de Federation of American Scientists, Hans Kristensen, beschreef in Frontal21 dat dit het op gang brengen is van een horror scenario. De in Europa opgeslagen VS kernbommen zullen op aanwijzing van de Amerikaanse president bij een mogelijke oorlog aan de NAVO overgedragen worden; Duitse en Belgische piloten zullen dan aanvalsvluchten uitvoeren in opdracht van NAVO om de uitgestippelde doelwitten te bestoken. Hiervoor moeten de Duitse tornadojachtbommenwerpers en de Belgische luchtmachtvloot aangepast of vervangen worden. De stationering van de nieuwe kernbommen in Europa  is in feite een verdoken opdrijving van de Amerikaanse kernwapenaanwezigheid in Europa. Deze wapens zijn veel performanter dan de oude, ze zijn preciezer en dus gaat het in feite om een echt nieuw wapentype. De B61-12 is een stuurbaar nucleair wapen aan de landgrens met Rusland, een wapen waarover de NAVO nu niet beschikt. Volgens Hans Kristensen is dat een onrustwekkend scenario voor de landen die beweren, direct of indirect, geen kernwapens op hun grondgebied te hebben. Door hun stilzwijgende aanvaarding dat Washington kernbommen op hun grondgebied opslaat stellen ze hun land bloot aan mogelijke nucleaire represaille wanneer Washington en NAVO besluiten om hun first strike strategie in praktijk te brengen. Onze leiders dreigen daardoor de landen en hun burgers in een nucleair inferno storten.
Dat Duitsland en België zich akkoord verklaren kernwapens in het land op te slaan en toelaten dat hun piloten ingezet kunnen worden om atoombommen in opdracht van Washington te gaan uitgooien, is verschrikkelijk en is een inbreuk op het internationale en nationale recht.

De artikelen I en II van het in 1969 door Duitsland ondertekend Non-Proliferatie Verdrag verbieden het doorgeven of aannemen van inzetbare nucleaire wapens. Bijgevolg is volgens  het “Humanitair Volkenrecht bij oorlogsconflicten”  verboden om eigen soldaten en militaire middelen in te zetten, zoals landmijnen, kernwapens, bacteriologische en chemische wapens.

De vernieuwing en opwaardering van het VS kernwapenarsenaal in Europa is een bewuste provocatie tegen Rusland en het verhoogt het gevaar voor een nucleair inferno in Europa. De woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde in Frontal21: “We zijn verontrust dat landen die beweren geen kernwapens te bezitten, het inzetten ervan oefenen in het kader van de first strike strategie van de NAVO”. Een Russische regeringswoordvoerder waarschuwde dat de machtsbalans hierdoor verstoord en gewijzigd wordt. Zonder twijfel moet dat ertoe leiden dat Rusland zich verplicht voelt om de nodige tegenmaatregelen te treffen om de strategische balans te herstellen.

Volgens een studie in het Bulletin of Atomic Scientists wil Washington alleen al in de volgende decade ongeveer 350 miljard dollar besteden aan de opwaardering van haar nucleaire wapentuig, voor een nieuw type van atoomduikboten, nucleair bewapende gevechtsvliegtuigen, kruisraketten en de bouw van simulatie infrastructuur. Moskou voelt zich hierdoor op haar beurt verplicht een brede modernisering van zijn strategische en niet strategische strijdkrachten door te voeren. Moskou zal haar twee nieuwe Borei U-boten met intercontinentale nucleaire raketten bewapenen. Verder ontwikkelt Rusland een nieuwe strategische bommenwerper en een nieuwe intercontinentale raket ‘Sarmat’, die 15 nucleaire springkoppen kan dragen.

De modernisering van de atoomuitrusting van Büchel in Duitsland en Kleine Brogel in België met de steun van de regering van beide landen, maakt duidelijk dat de EU niet als actieve vredesbemiddelaar tussen de atoommachten kan optreden, daar ze een actieve rol speelt in de ontwikkeling van de Amerikaanse nucleaire modernisering van het wapenarsenaal in Europa.

De dreiging van een conflict waarin kernwapens worden ingezet wordt reëler. Zo waarschuwde een recent document van de dicht bij de VS regering staande denktank ‘Stichting voor Wetenschap en Politiek’, onder de titel: De nucleaire dimensie van de Oekraïense crisis,  dat 25 jaar na de val van de muur er geen crisismechanismes meer actief zijn tussen NAVO en Rusland. We leven in het tijdperk van een groeiend gevaar voor een kernoorlog, wat zich door de Oekraïne crisis duidelijk aftekent. Het resulteert nu reeds in een wapenwedloop en modernisering van de nucleaire wapenarsenalen van de atoommachten. De spanning tussen het Westen en de Rusland wordt daarnaast ook opgedreven door grote NAVO manoeuvres in de Zwarte Zee of de ‘Trident Juncture’-manoeuvres eind september in Europa. We zijn vertrokken voor een nieuwe kernwapenwedloop en  het lijkt niemand in de politieke wereld te deren.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 9 times, 1 visit(s) today

Zie ook

×