Ken Loach over Brexit

Ken Loach, winnaar van de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes 2016:

“Zet alles in op links, redt soldaat Corbyn en maak van sociale zaken het hart van Europa”

 De Europese Unie ligt moeilijk voor de linkerzijde. De Unie is een liberaal project dat privatiseringen vergt. Rond de Europese Commissie wemelt het van vertegenwoordigers van multinationals die in een of andere richting druk uitoefenen. Ze willen lagere belastingen en een soepeler sociale wetgeving. Ik weet dat die zaken ook in Frankrijk worden besproken. Een zogenaamd linkse regering wil er de ontslagregeling vereenvoudigen. We moeten de Europese Unie aanpakken voor wat ze is: een neoliberale organisatie van werkgevers.

De vraag is wel: hoe doen we dat? Doen we dat van buiten af, om ze te vernietigen, of kan je beter lid blijven en een bondgenootschap sluiten met andere linkse krachten in Europa? Het is een punt dat in het Britse Brexit debat nauwelijks wordt besproken. Een eventuele exit doet vooral vrezen voor een extreem rechtse regering. Diegenen die voor een breuk met de Europese Unie pleiten zoeken geen verbeteringen, wel integendeel. Zij willen nog meer extreme maatregelen, nog meer brutale sociale wetgeving, nog meer privatiseringen. Het is een opbod van negatieve maatregelen. Als de publieke opinie wordt overgelaten aan de angst, dan gaan we naar de minst positieve oplossing.

Ik denk dat dit een tactisch en niet een strategisch vraagstuk is. Strategisch gezien hebben we behoefte aan een totaal vernieuwd Europa. En mijn intuïtie zegt me dat we dit beter van binnen uit kunnen bevorderen, dat we een Europese linkse beweging moeten opbouwen, tegen het soberheidsbeleid, tegen de dereguleringen, voor ecologie en voor de vakbonden.

We kunnen in het Verenigd Koninkrijk de mensen niet langer opzettelijk wreed behandelen. Wie in de dienst werkt waar de aanvragen voor gehandicaptenuitkeringen worden behandeld, krijgt instructies voor hoe men omgaat met mensen met zelfmoordneigingen! Dat verwacht men dus: mensen met zelfmoordneigingen! Wat voor regering is dit toch die mensen aanzet tot zelfmoord? We spreken hier over honderdduizenden burgers.

Kan de Labour partij van Jeremy Corbyn meewerken aan zo’n Europese opbouw? De verkiezing van Corbyn is het beste nieuws over Labour van de afgelopen vijftig jaar. Samen met zijn bondgenoten weet hij waar de Britse werknemers voor staan. Hij is een echt internationalist. Maar het is enkel de basis van de partij die hem steunt. De hiërarchie is hem vijandig gezind en wil liever van hem af. Dat zijn de mensen die samen met Tony Blair, de oorlogszaaier, de kampioen van de heersende klasse, in de politiek gekomen zijn. Samen met John McDonnell, zijn schaduwminister van Financiën, moet Corbyn hen het hoofd bieden. Lukt het hem, dan kan de Labour partij nieuw leven worden ingeblazen. Het wordt dan een echte partij voor werknemers .

Het is een kans, maar het is tegelijk een risico. We hebben in Griekenland gezien hoe Syriza werd verscheurd.

(Vertaling: Francine Mestrum)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 246 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook