INTERNATIONALE POLITIEK

“Je zult niks bezitten. En je zult gelukkig zijn.”

Image

Het World Economic Forum in Davos propageert een zogenoemde Great Reset. Sommigen vrezen dat het gaat om de vestiging van een totalitaire wereldorde en de afschaffing van persoonlijk bezit en eigendomsrechten.

Sinds juli 2020, een paar maanden na het ontstaan van de coronacrisis, wordt bij het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos gesproken over iets wat men noemt The Great Reset en Build Back Better. Sommigen veronderstellen dat deze slogans verwijzen naar een masterplan dat schuilt gaat achter de coronacrisis. Het COVID19-virus zou de wereld zijn ingestuurd om de omstandigheden te creëren die een herstructurering van de economie, het financiële systeem, de politiek en samenleving mogelijk maken. Zij noemen de pandemie dan ook een ‘plandemie’. Anderen onthouden zich van elke mening over de oorzaak van de corona-uitbraak, maar denken wel dat de globale elites de crisis misbruiken om de wereld naar hun zin te hervormen. Velen geloven dat het belangrijkste doel is: meer macht naar de staat of zelfs de vestiging van een totalitair regime op wereldniveau, een zogeheten New World Order. Een dergelijk regime zou persoonlijk bezit en eigendomsrechten afschaffen, het leger inzetten tegen opstandelingen, een vaccinatieplicht opleggen en concentratiekampen creëren voor mensen die zich verzetten. De 83-jarige Klaus Schwab, die het forum 50 jaar geleden oprichtte en nog steeds leidt, zou de kwade genius zijn. Op sociale en alternatieve media wordt hij afgeschilderd als het personage Blofeld uit de James Bond-films: een kale schurk met een witte kat in de hand. die de internationale criminele organisatie SPECTRE leidt en die streeft naar wereldheerschappij.

Geheime agenda

Mensen die geloven dat er een geheime agenda schuilgaat achter de coronacrisis en Great Reset retoriek van het WEF worden door de media weggezet als complotdenkers aan wie een steekje los zit. Is dat terecht?

De Amerikaanse schrijfster en activiste Naomi Klein, die het WEF al heel lang kritisch volgt, omschrijft The Great Reset als “een rebranding met een coronavirusthema van alles wat Davos sowieso doet, nu haastig opnieuw verpakt als blauwdruk om de wereldeconomie na de pandemie nieuw leven in te blazen door te zoeken naar een betere vorm van kapitalisme.” Andrew Stuttaford van de Amerikaanse conservatieve tijdschrift National Review stelt: “COVID-19 is slechts het laatste excuus voor Schwab om zijn langlopende campagne nieuw leven in te blazen ter vervanging van het vrijemarktkapitalisme door maatschappelijk ondernemen.”

Dat is inderdaad wel de indruk die je krijgt als je het boek leest dat Schwab en zijn co-auteur Thierry Malleret in juli 2020 uitbrachten onder de titel Covid-19: The Great Reset. Zij uiten daarin hun bezorgdheid over de economische, politieke en maatschappelijke impact van het virus. Ze waarschuwen voor maatregelen die geen zoden aan de dijk zetten of niet-structureel zijn. Ze vrezen dat als gevolg van de coronacrisis de klimaatcrisis zal verergeren en de sociale ongelijkheid zal toenemen. Om dit te voorkomen roepen de auteurs de wereldgemeenschap op om een Great Reset in gang te zetten. “Het gaat erom de wereld minder verdeeld, minder vervuilend, minder destructief, meer inclusief, rechtvaardiger en eerlijker te maken dan de wereld van het pre-pandemische tijdperk,” verduidelijken de auteurs. Het klopt dat Schwab niet sinds gisteren oproept deze doelen na te streven. Dat doet hij al tenminste twee decennia. Hij heeft daarin ook een medestander gevonden in de Verenigde Naties, die in 2015 de wereldgemeenschap opriep Duurzame Ontwikkelingsdoelen na te streven.

De slogan “Build Back Better” die werd gebruikt in de verkiezingscampagne van Joe Biden en in toespraken van Boris Johnson en Justin Trudeau en andere staatslieden is niet gemunt door het WEF, zoals vaak wordt beweerd. De term maakt al minstens 15 jaar deel uit van het vocabulaire van de Verenigde Naties (VN). Het werd oorspronkelijk gebruikt in het kader van het bieden van hulp aan landen die waren getroffen door natuurrampen zoals orkanen en tsunami’s. Om deze landen minder kwetsbaar te maken voor toekomstige rampen heeft de VN hen geholpen door een meer rampenbestendige infrastructuur op te bouwen. Dat regeringsleiders de term opeens zijn gaan gebruiken in verband met de coronacrisis is waarschijnlijk niet ingestoken door het WEF maar door de VN, zoals Trudeau suggereert. Maar uiteraard kan ook het WEF daar op de achtergrond een rol in hebben gespeeld.

Is er dus geen vuiltje aan de lucht? Is het met de beste bedoelingen als de VN, het WEF en regeringsleiders spreken over een Great Reset en Building Back Better? Of is het window-dressing, een truc van de globale elites om sociale onrust te kanaliseren en de aandacht af te leiden van de uitrol van een geheime agenda? Velen op de sociale media verwijzen naar een video die in 2016 door het WEF online is gezet en viraal ging op de sociale en alternatieve media. Deze bevat de slogan “Je zult niets bezitten. En je zult gelukkig zijn.” Sinds de lancering door het WEF van The Great Reset Initiative in juli 2020 hebben velen naar de video verwezen om uit te leggen waar zij denken dat The Great Reset over gaat: de afschaffing van persoonlijk eigendom en eigendomsrechten. De beruchte video was gebaseerd op het project “8 Voorspellingen voor de Wereld in 2030” van de zogeheten Global Future Councils van het WEF. Acht ‘experts’ van deze ‘Raden voor de toekomst van de wereld’ gaven hierin hun kijk op de wereld in 2030.

Communistische heilstaat

Eén van de experts was Ida Auken. Ze is lid van het Deense parlement namens de partij Radikale Venstre en voormalig minister van Milieu. Ze schreef een artikel op de WEF-website met de titel “Hier is hoe het leven in mijn stad in 2030 zou kunnen veranderen“. Ze stelde zich een leven voor in een stad waar ze niets bezat. “Ik heb geen auto. Ik heb geen huis. Ik bezit geen apparaten of kleding”, schreef ze. “Het lijkt misschien vreemd voor je, maar het is volkomen logisch voor ons in deze stad. Alles wat je als een product zag, is nu een dienst geworden. We hebben toegang tot vervoer, accommodatie, voedsel en alle dingen die we nodig hebben in ons dagelijks leven. Deze dingen werden één voor één gratis, zodat het niet langer vanzelfsprekende was om veel te bezitten.”

Het joeg sommigen schrik aan. Was dit de gedroomde wereld van WEF? Een communistische heilstaat nieuwe stijl? Auken reageerde door te zeggen dat ze verkeerd was begrepen. Sommige mensen hebben deze blog gelezen als mijn utopie of toekomstdroom,” schreef ze. “Maar dat is het niet. Het is een scenario dat laat zien waar het naar toe kan gaan – ten goede en ten kwade.”

Die uitleg overtuigde niet, want hoewel Auken wel enkele nadelen noemde van het door haar geschetste toekomstscenario (privacykwesties en digitale ongeletterdheid), sloot ze haar artikel af met de woorden: “Al met al is het een goed leven. Veel beter dan het pad dat we eerst volgden, waar het zo duidelijk werd dat we niet konden doorgaan met hetzelfde groeimodel. We hadden al deze vreselijke dingen: leefstijlziekten, klimaatverandering, de vluchtelingencrisis, aantasting van het milieu, volledig overbelaste steden, watervervuiling, luchtvervuiling, sociale onrust en werkloosheid. We verloren veel te veel mensen voordat we beseften dat we het anders konden doen.” Weliswaar sprak Auken niet namens WEF, maar wel was haar toekomstvisie van de niets bezittende mens opgenomen in een video van het WEF, die alle kenmerken had van een promotievideo. De slogan van “Je zult niks bezitten en gelukkig zijn” werd geïllustreerd met een recht in de camera kijkende, breed glimlachend jongeman, die zo te zien erg gelukkig was.

En dus, is dit wat de elites van plan zijn? De afschaffing van persoonlijk eigendom en eigendomsrechten?

Einde van het neoliberalisme

De captains of industry en hun financiers zijn kapitalisten. Zij streven natuurlijk niet naar een communisme waarbij regeringen bedrijven onteigenen en onder arbeiderscontrole plaatsen. Maar het zal hun zeker niet zijn ontgaan dat China economisch floreert sinds het land het communisme heeft verruild voor staatskapitalisme, of voor een “socialistische markteconomie” zoals de Chinezen het zelf noemen. Hoewel de Communistische Partij nog steeds het land regeert, zijn sommige bedrijven in particulier bezit gekomen. China herstelde zich in een mum van tijd van de coronacrisis. In het laatste kwartaal van vorig jaar keerde de economie terug naar het niveau van voor de pandemie. Verwacht wordt dat China voor het einde van het decennium de VS zal overtreffen als de grootste economie ter wereld. Het behoeft geen betoog dat het Chinese corporatistische model ook nadelen heeft. Als ondernemer in China weet je nooit waar je aan toe bent. De overheid kan elk moment gegeven vrijheden weer afnemen.

Toch voorziet Schwab de terugkeer van Big Government. “Acute crises dragen bij aan het vergroten van de macht van de staat”, schrijft hij in zijn boek “Covid-19: The Great Reset“. “Het is altijd zo geweest en er is geen reden om aan te nemen dat het anders zal lopen met de COVID- 19-pandemie.”

Zoals gezegd: het was niet de coronacrisis die Schwab op het spoor heeft gebracht van een ander soort kapitalisme. “Het World Economic Forum heeft altijd zijn stem laten horen tegen deze neoliberale globalisering”, zei Schwab in een interview met The Wallstreet Journal. “We zeggen altijd dat globalisering gepaard moet gaan met inachtneming van de sociale gevolgen.” In een ander interview, uitgezonden door de Zwitserse tv-zender RTS, verklaarde Schwab dat “de grenzen van het neoliberale kapitalisme” waren bereikt. “We plegen een soort roofbouw ten koste van de volgende generatie die zal moeten betalen voor veel dingen die vandaag de dag gebeuren met betrekking tot de natuur, schulden of het sociale systeem,” waarschuwde hij. In oktober 2020 werkte Schwab dit verder uit in een artikel dat op de website van het WEF verscheen getiteld ‘We must move on from neoliberalism in the post-COVID era‘. “Het vrije markt fundamentalisme heeft de rechten van werknemers en de economische zekerheid uitgehold, heeft een deregulerende race naar de bodem en verwoestende belastingconcurrentie veroorzaakt, en heeft de opkomst van massale nieuwe wereldwijde monopolies mogelijk gemaakt,” merkte hij op. “Om opgedane ervaringen met maatschappelijk en milieubewust ondernemen te laten beklijven, hebben bedrijven duidelijkere richtlijnen nodig.”

Weinigen zullen het hiermee oneens zijn. Maar het neemt de zorgen niet weg die mensen hebben over hun toekomst. Door de coronamaatregelen en met name de lockdowns hebben velen over de hele wereld hun baan verloren of zijn failliet gegaan. Overal zijn nationale wetgevingen aangepast om vrijheidsbeperkende maatregelen op te kunnen leggen die ongekend zijn in vredestijd.

Zullen regeringen het leger de straat op sturen om demonstraties neer te slaan? Zullen ze vaccinaties verplichten en concentratiekampen inrichten voor mensen die zich verzetten? In sommige Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hebben politici al voorgesteld om militairen te sturen om de politie bij te staan. In Duitsland hebben vier deelstaten verklaard plannen te hebben om hardnekkige overtreders van de coronaregels vast te zetten.

Om de vaccinatiegraad richting 100 procent te sturen, hoeven overheden vaccinatie niet verplicht te stellen. Ze kunnen mensen die niet zijn gevaccineerd eenvoudigweg uitsluiten van beroepsactiviteiten zoals in Frankrijk staat te gebeuren, of reisbeperkingen opleggen. Het EU-coronapaspoort kan een eerste opstap zijn naar een sociaal kredietsysteem zoals dat in 2013 in China werd geïntroduceerd. Onder zulke omstandigheden is het laatste wat mensen willen horen: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn.” Ze zijn ook niet geïnteresseerd om te horen over een Great Reset of Building Back. Terug naar normaal is voldoende. Met minder nemen de man en de vrouw in de straat geen genoegen.

Waardeerde u mijn artikel? En vindt u het belangrijk dat dit artikel niet achter een betaalmuur staat? Uw donatie is van harte welkom.
Zie hiervoor mijn website: http://www.ericvandebeek.nl/Doneer

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

CHINA: van nul-covid naar zero-controle

Drie jaar nadat het coronavirus voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan, begon de Chinese regering in december abrupt met het afschaffen van haar harde inperkingsbeleid dat…

Print Friendly, PDF & Email

China: van een gezondheidscrisis naar een politieke crisis?

Na bijna drie jaar met hand en tand tegen Covid-19 vechten met een zgn. ‘zero-Covid’- beleid, en westerse landen hekelen omdat ze ervoor kozen om met het virus te…

Print Friendly, PDF & Email

Anti-vax: zelfs complotten zijn niet nodig

Het is een zeer opvallend verschijnsel. De anti-vax beweging is in hoofdzaak een zaak van rijke landen. In het Zuiden van deze planeet bestaat ze nauwelijks, behalve in die…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macron en de nieuwe volgorde

President Emmanuel Macron mag de trappen van het Elysée kussen, hij is aan een cohabitatie met de uiterst-rechtse Jordan Bardella als premier ontsnapt. Of had hij zich daar al…

Print Friendly, PDF & Email

De scharlaken zelfmoordbrigade van de Tories

In het slotwoord bij de tien uur onafgebroken verkiezingsuitzending op BBC, viel één omschrijving erg op: “Een meteoor is op aarde ingeslagen”. Het zegt alles over de zelfironie (tongue…

Print Friendly, PDF & Email

Een politieke scheiding in de Filippijnen

‘Een sprookjeshuwelijk’ zei Senator Imee Marcos toen haar broer, Ferdinand Marcos Jr, een deal sloot met Sara Duterte, de dochter van de vorige President Rodrigo Duterte. Ze voerden samen…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×