Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Jambon liegt

Image

In oktober verklaarde minister president Jambon, tevens minister van Cultuur, dat hij De Wereld Morgen en Vrede vzw zou laten screenen op onze communicatie, in een verwijzing naar onze kritische stem over de Israëlische koloniale oorlog tegen Gaza.

Dat zijn eigen partijgenoten tot vandaag de Israëlische genocide tegen de Gazanen blijven verkopen als verdediging en zo hun steun uitspreken voor de overduidelijke oorlogsmisdaden die worden gepleegd is blijkbaar dan weer helemaal niet problematisch. Het zegt genoeg over de morele teloorgang van een deel van ons politiek bestel.

Maar goed. Eind vorig jaar kregen we op last van Jambon de inspectie over de vloer en heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau ons gescreend op het respect voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. We werden over de hele lijn vrijgepleit. Je moet weten dat we de subsidies die we ontvangen gebeuren op basis van beleidsplannen, voortgangsrapporten en vistatiecommissies, waarin we worden getoetst aan de bepalingen en criteria van het decreet en dus ook het EVRM. Dus sowieso is deze aangekondigde inspectie een aanfluiting van het werk van zijn eigen administratie.

Deze week liet Jambon in de Commissie cultuur evenwel weten dat hij – ondanks het positief verslag van de extra inspectie – zowel DWM als Vrede vzw onder ‘verscherpt toezicht’ zou plaatsen. Plots was er volgens hem o.m. sprake van ‘fake news’ (in het verslag van de administratie is daar geen woord over te vinden). Jambon schrikt er niet voor terug om leugens en onzin te verkopen. In het decreet sociaal cultureel werk, dat de basis vormt voor de subsidies staat o.m. dat organisaties een “kritische rol” moeten vervullen. Volgens het decreet is dat: “in vraag stellen van waarden, normen, opvattingen, instituties en spelregels en de publieke dialoog daarover voeden en voeren”.

M.a.w. met zijn ‘verscherpt toezicht’ verhindert Jambon ons om deze rol te vervullen en gaat hij in tegen de Vlaamse wetgeving. Het gaat hier om politieke intimidatie, een ideologisch gedreven poging om ons het zwijgen op te leggen. Dit beste mensen, is de ‘Orbanisering’ van Vlaanderen. Vandaag zijn wij aan de beurt, morgen volgen andere organisaties en personen. We zullen ons in elk geval de mond niet laten snoeren. Met of zonder subsidies. Nooit!

Zie ook:

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2024/01/13/jan-jambon-liegt-en-intimideert-dewereldmorgen-en-de-hele-socioculturele-sector/

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

“Voordat de bom valt”

Boekvoorstelling op Internationale Dag van de Vrede, 21 september Woordvoerder van Vrede vzw, Ludo De Brabander en voormalig coördinator van Vrede vzw, Pieter Teirlinck, brachten dit jaar samen het…

Print Friendly, PDF & Email

Prijs Jaap Kruithof naar Vrede VZW en Ludo De Brabander

Vrede vzw en Ludo De Brabander zijn bekroond met de Prijs Jaap Kruithof. Die prijs wordt sinds 2009 uitgereikt door Democratie 2000 en Trefpunt vzw voor “vernieuwende en radicale…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email

Biden en elektrische auto’s

Net zoals in de EU dreigen in de VS klimaatmaatregelen geslachtofferd te worden op electorale berekeningen. In wat volgt laten we even terzijde in hoeverre elektrische auto’s een doelmatig…

Print Friendly, PDF & Email

In Guatemala gaat de kromme rechtspraak door

Koffers met 122 miljoen Quetzales Oktober 2020. Het Speciaal Parket tegen Straffeloosheid van het Openbaar Ministerie (FECI) voerde onder leiding van voormalig openbaar aanklager Juan Francisco Sandoval een operatie…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×