Israël erkennen: welk Israël bedoelt men?

Hamas heeft de verkiezingen gewonnen. Dat het met een ruime meerderheid zou zijn werd door niemand verwacht, zelfs niet door Hamas.

Het waren democratische verkiezingen die correct verliepen (met uitzondering van de Israëlische obstructie in Oost-Jeruzalem) zoals de Belgische waarnemers rapporteerden. De VS en Europa willen democratie, maar als het resultaat niet de leiders oplevert die zij wensen, leggen ze nog meer voorwaarden op: geweld afzweren, m.a.w. het stoppen van gewapend verzet tegen de Israëlische bezetting en Israël erkennen.

Israël erkennen: welk Israël bedoelt men?

  • De “joodse staat” volgens VN verdelingsplan van 1947 ? Dit wil zeggen 54 % van het Britse mandaatgebied Palestina.
  • Het Israël na de oorlog tussen 1949 en 1967? Dit wil zeggen 78 % van oorspronkelijk Palestina.
  • Het “nieuwe Israël” dat Sharon voorzag op 90 % van het historische Palestina met daarnaast een versnipperde “Palestijnse Staat” in de Gazastrook achter prikkeldraad onder stroom en op de Westbank achter de Muur?

Spijtig genoeg handelt Europa niet naar de eigen waarden en normen in het Israëlisch-Palestijns conflict. Het Internationaal Recht stelt duidelijk hoe tot een vreedzame oplossing te komen:

  • Israël moet zich onvoorwaardelijk terugtrekken uit alle in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem (VN resolutie 242 en 252).
  • Het half miljoen illegale Joodse kolonisten in bezet gebied moet naar Israël terugkeren. (VN resolutie 446 en 452)
  • De Muur moet afgebroken worden (uitspraak Internationaal Gerechtsthof 2004).
  • Een Palestijnse Staat moet eindelijk opgericht worden (VN resolutie 1397). In lijn met de vorige resoluties voegen wij eraan toe: met effectieve soevereiniteit over zijn grond, water en grenzen en zonder vreemde bezettingstroepen of kolonisators.
  • De Palestijnse vluchtelingen, overal ter wereld, hebben het recht naar hun oorspronkelijk woongebied terug te keren, zo ook de Palestijnse vluchtelingen hebben het onvervreemdbare recht naar hun woongebied, met name wat nu Israël is terug te keren. (VN resolutie 194).

Als aan deze gekende eisen van het Internationaal Recht voldaan wordt, spreekt het van zelf dat het gewelddadig verzet moet en zal stoppen.

Echter: eisen van een bezet volk dat het eerst stopt met verzet en de veiligheid van de bezetter garandeert, zonder enige garantie dat de bezetting ophoudt, is de zaken op hun kop zetten!

Het gewelddadig verzet tegen de Duitse bezetting van 1940-1945 wordt tot op vandaag geprezen als vaderlands- en vrijheidsliefde, als een gevecht voor democratie en mensenrechten, etc. Waarom geven onze politici en journalisten andere normen aan de koloniserende Israëlische bezetting?

Wanneer eist Europa een democratisch Israël met gelijke rechten voor àlle burgers? Wanneer gaat België en de EU de Palestijnse staat erkennen, uitgeroepen in 1988, en het Recht op Terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen (VN-resolutie 194)? Wanneer eisen België en de EU om de gewelddadige en onmenselijke Israëlische bezetting te beëindigen?

Voor het Vlaams Palestina Komitee

Vandecan Myriam
voorzitter
29-01-2006
Vlaams Palestina Komitee
Vierwindenstraat 60,
1080 Brussel
vpk@belgacom.net
www.vlaamspalestinakomitee.be

(Uitpers, nr. 72, 7de jg., februari 2006)

Deel dit artikel

Visited 114 Times, 2 Visits today