INTERNATIONALE POLITIEK

Israëls oorlogsmisdaden vragen om sancties

(Etienne Heyndrickx)

De recentelijk uitgevoerde Israëlische liquidatieactie op Sheikh Yassin bij het verlaten van een moskee, waarbij hij en 7 onschuldige Palestijnse burgers om het leven zijn gekomen, staat niet op zichzelf, maar moet mede gezien worden in het licht van het enkele dagen voor deze liquidatie-actie aangekondigde voornemen van Israëlische regerings- en veiligheidsautoriteiten massaal te gaan ”jagen” op leiders van militante Palestijnse organisaties.

Het Internationaal Recht:

Deze door Israëlische regering geïnitieerde politieke liquidaties op Palestijnse leiders, die als officiële staats en veiligheidspolitiek hun aanvang hebben genomen en in het begin van de zeventiger jaren, zijn als buitengerechtelijke executies niet alleen in flagrante strijd met het Internationaal Recht [het Convenant van Politieke en Civiele Rechten], maar ook met de Israëlische grondwet zelf, die executies zonder vorm van proces verbiedt.

Bovendien komen bij deze liquidatieacties, die veelal de vorm aannemen van raketaanvallen op auto’s, marktpleinen, flatgebouwen, huizen en zelfs vluchtelingenkampen, veelal nietsvermoedende voorbijgangers en/of medebewoners om het leven, zoals eveneens het geval geweest is bij de liquidatieactie tegen Sheikh Yassin, waarbij zoals reeds opgemerkt zeven onschuldige Palestijnse burgers om het leven zijn gekomen.

In een dergelijk geval is er sprake van oorlogsmisdaden, omdat de opdrachtgevers/uitvoerders van te voren hadden kunnen inschatten, dat op de reeds genoemde locaties de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van burgers bijzonder groot is.

Terecht zijn dan ook dergelijke liquidatie-acties in het verleden met regelmaat veroordeeld door gerenommeerde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [www.amnesty.org]. Human Rights Watch [www.hrw.org]. de Israelische mensenrechtenorganisatie B’tselem [www.btselem.org], de Secretaris Generaal van de VN en in diverse VN en EU-rapportages.

Ook nu is er weer sprake van veroordelingen door zowel mensenrechtenorganisaties als internationale politici o.a. de Belgische premier Verhofstadt, de EU topdiplomaat Javier Solana, de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw en de Franse regering. Tevens hebben de de Secretaris Generaal van de VN, Kofi Annan, de woordvoerder van het Vaticaan en de VN-Mensenrechtencommissie de liquidatie-actie in sterke bewoordingen veroordeeld. Verder zijn met name zeer verontwaardigde reacties geventileerd vanuit de Arabische wereld en een groot aantal Derde Wereldlanden.

Verdediging door Israelische autoriteiten:

Niet alleen hebben de Israëlische regeringsautoriteiten in kwestie zich in uiterst smakeloze taal uitgelaten over de liquidatie op Sheikh Yassin [getuige de reactie van premier Sharon, dat hij ”het leger bedankt, dat er gerechtigheid is geschied” en de uitspraak van de Israëlische Staatssecretaris van Defensie Bloim, dat Yassin ”gekregen heeft wat hij verdiende”], hun verdediging, van deze liquidaties, gebaseerd op het feit, dat Sheikh Yassin verantwoordelijk wordt gehouden voor het plegen van een groot aantal zelfmoordacties, snijdt geen hout, althans niet volgens de principes, die gebaseerd zijn op internationaal-humanitaire rechtsregels.

Afgezien van het reeds opgemerkte recht op een proces van ieder mens is het een grondregel in het Internationaal Recht, dat de ene actie in strijd met het Internationaal Recht [namelijk het plegen van zelfmoordaanslagen op burgers] niet beantwoord mag worden met een andere actie, die evenzeer in strijd is met het Internationaal Recht [namelijk het plegen van buitengerechtelijke executies]

Politieke steun voor Israël:

De enige manifeste politieke steun betreffende deze liquidatie-actie is afkomstig van de VS.

Na de de eerste officiële Amerikaanse reactie, waarin gepleit werd voor terughoudendheid door alle in het Midden-Oostenconflict betrokken partijen, kwam kort daarna de verklaring van de Amerikaanse president Bush, dat Israël ”het recht had zichzelf te verdedigen”. Tevens sprak de VS in de Veiligheidsraad haar veto uit over een aan te nemen Veiligheidsraadsresolutie, waarbij de liquidatie-actie op Sheikh Yassin werd veroordeeld.

Gezien het bijzonder hechte bondgenootschap tussen de VS en Israël, waarbij Israël nog jaarlijks op een miljardengarantie aan Amerikaanse militaire steun kan rekenen, zal een dergelijke Amerikaanse opstelling nauwelijks verbazing wekken. Tevens zal hierbij een rol zal spelen, dat diverse door Israël toegepaste internationaalrechterlijk-illegale militaire strategieën [het vernietigen van huizen van familieleden van zelfmoordplegers, het plegen van buitengerechtelijke executie op politieke tegenstanders, het willekeurig schieten op demonstranten, het opsluiten van verdachten zonder vorm van proces en het neerschieten van burgers bij checkpoints] eveneens door de VS wordt toegepast, met name in de oorlog in Afghanistan, Irak en de daaropvolgende bezetting.

Vanuit de Arabische wereld is zeer verontwaardigd gereageerd op deze Amerikaanse verdediging van Israël en het is dan ook zeer de vraag in hoeverre president Bush erin zal slagen het door hem geplande ”diplomatieke offensief”, dat gestalte krijgt in een aantal gesprekken met Arabische leiders en met de Israëlische premier Sharon en tot doel heeft het vredesproces in het Midden-Oosten, dat na de liquidatie van Yassin zeer wankel is geworden, opnieuw op de rails te krijgen, mede gezien tegen het licht van de door de Israëlische regering recentelijk aangekondigde continuering van deze liquidatiepolitiek.

Internationale maatregelen:

Mede in het licht van de totstandkoming van een werkelijke vrede in het Midden-Oosten lijkt het mij dan ook van groot belang, dat er internationale maatregelen genomen worden tegen Israël, dat tot nu toe voortdurend obstructie heeft gepleegd tegen alle door de VN aangenomen resoluties betreffende het Midden-Oostenconflict en tegen de naleving van internationale mensenrechtenverdragen in het algemeen, waaronder het verbod op marteling, arrestaties zonder vorm van proces, collectieve straffen en buitengerechtelijke executies.

(Uitpers, nr. 52, 5de jg., april 2004)

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Rechtvaardigheid en ‘Westerse waarden’

Het bloedvergieten in Israël en in Gaza is zinloos. Daarnaast zijn er twee tragische vaststellingen: de Palestijnse bevolking zinkt verder weg in etnische zuiveringen en genocide en wat gemeenzaam…

Print Friendly, PDF & Email

Waarom we niets van de Oriënt begrijpen –

en waarom we dat wel zouden moeten doen. De auteur (°1940) is een voormalig VRT-journalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten, een regio die hij ruim een halve eeuw op de…

Print Friendly, PDF & Email

De Amerikaanse oorlogen hebben sinds 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht gejaagd

Volgens het “War Costs”-project van het Watson Institute bij de Brown University in de VS hebben de “Wars on Terror” voor zeker 38 miljoen vluchtelingen gezorgd. Verleden jaar, in…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×