Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Is verkrachten erger dan doden?

Image

De vraag van de titel is gevaarlijk. Het is onmogelijk om een hiërarchie aan te brengen in het lijden dat mensen wordt aangedaan. Seksueel geweld is vreselijk en onaanvaardbaar. Een land bombarderen, goed wetend dat er veel burgerslachtoffers vallen, een meerderheid daarvan vrouwen en kinderen, is vreselijk en onaanvaardbaar. Als vrouwen verkracht worden, kunnen ze hulp krijgen en hopen hun trauma te overwinnen. Vrouwen die dood zijn, zijn dood. Dat is onherroepelijk. Als hun kinderen overleven, zijn ze voor het leven getekend.

Het verhaal dat door getuigenissen van de aanval van Hamas op 7 oktober nu wordt gebracht is hemeltergend. Maar het zijn tweedehands getuigenissen, geen rechtstreekse slachtoffers. En in een oorlogssituatie moet altijd met de grootste omzichtigheid worden omgesprongen met feiten die door één van de partijen worden meegedeeld. Vandaar dat elk cijfer over de Palestijnse slachtoffers wordt vergezeld van de commentaar ‘volgens bronnen in Gaza’. Hoewel het weinig verschil uitmaakt of er nu 15.582 slachtoffers gevallen zijn, dan wel 13.429. Mocht de Holocaust, slechts drie miljoen slachtoffers hebben geëist, dan was dit even erg als de zes miljoen doden die volgens onze geschiedenisboeken zijn gevallen.

Ik durf daarom niet twijfelen aan de vaststelling dat er seksueel geweld is gepleegd tijdens de aanval van 7 oktober. Wel heb ik de grootste twijfel bij de manier waarop Israël nu met deze vreselijke feiten omspringt.

Een aanval op de V.N.

Israël is met een rechtstreekse aanval op de Verenigde Naties begonnen, en dat is zeer gevaarlijk. Vandaag wordt UN Women, de vrouwenorganisatie van de V.N. verweten veel te lang te hebben gewacht om het seksueel geweld van Hamas te veroordelen. Als het om geweld op vrouwen gaat, is UN Women er altijd snel bij om dat te veroordelen, aldus Israël’s ambassadeur bij de V.N., behalve wanneer het Israëlische vrouwen zijn.

Een ander verwijt is dat een personeelslid van UNWRA, de VN-hulporganisatie voor de Palestijnen, lid van Hamas zou zijn en de gijzelaars zou hebben bewaakt. Bewijzen daarvoor zijn er niet en UNWRA ontkent. De hulporganisatie is al langer een doorn in het oog van al diegenen die denken dat er geen Palestijnse vluchtelingen zijn. Ook in de V.S. wordt opnieuw gepleit voor het intrekken van de financiële hulp aan de organisatie. Dat gebeurde al tijdens Trump, nu wordt opnieuw geschermd met de ‘anti-semitische organisatie’.

Een senior ambtenaar van de V.N. die optreedt als coördinator van de humanitaire hulp, zou volgens de Israëlische overheid ‘gevaarlijke’ taal hebben gebruikt. Haar visum werd ingetrokken.

Als men weet dat de V.N.-instellingen al meer dan honderd personeelsleden verloren zijn door de bombardementen, klinken al deze verwijten heel wrang. De Wereldgezondheidsorganisatie, het Wereld Voedselprogramma, Unicef, de personeelsleden van al deze instellingen doorstaan het geweld en het gevaar en doen wat ze kunnen. Voor Israël verdienen Palestijnen blijkbaar geen hulp.

Op langere termijn kan dit alles wel gevolgen hebben. De Secretaris-Generaal van de V.N. had na 7 oktober gezegd dat de aanval van Hamas ‘niet in het luchtledige’ was gebeurd, een waarheid als een koe uiteraard. Voor Israël was dat alweer een maat teveel. Men eist nog steeds het ontslag van Guterres.

Ook premier De Croo kreeg er van langs omdat hij voor meer humanitaire hulp had gepleit en voor minder burgerslachtoffers. Tja.

De V.N. is erg onvolmaakt, in eerste instantie omdat diverse verdragsbepalingen nooit zijn uitgevoerd. De instelling is ook machteloos omdat een aantal grootmachten een vetorecht hebben. Maar het is de enige instelling die we hebben waar alle Staten in vertegenwoordigd zijn en waar ook civil society organisaties hun inbreng kunnen doen. Het allerdomste wat ons in deze moeilijke tijden van oorlog en geweld te doen staat, is de financiering voor de V.N. intrekken of verminderen.

De Secretaris-Generaal heeft nu art. 99 van het Handvest ingeroepen, wat vrij zeldzaam is, en waardoor hij de bevoegdheid krijgt de Veiligheidsraad bijeen te roepen en te wijzen op nieuwe gevaren voor de wereldvrede.

Het spel van Israël is zeer gevaarlijk. Alles wat wordt gezegd over seksueel geweld en hulp aan de Palestijnen tijdens de hevigste bombardementen ooit, kan uiteindelijk de geloofwaardigheid van Israël zelf volledig ondermijnen. En de V.N. ook elk moreel gezag ontnemen.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Schijfschieten in de Rode Zee

Houthi missielen vlogen maandag en dinsdag weer over de Rode Zee, naar container- en andere schepen op weg naar verre bestemmingen. Houthi’s schieten sinds 7 oktober geregeld op de…

Print Friendly, PDF & Email

Gaza: de ondergang van het internationaal rechtssysteem?

Zijn we getuige van een trieste primeur in de geschiedenis en de definitieve teloorgang van het internationaal rechtssysteem? Voor de ogen van de camera’s rollen de beelden van oorlogsmisdaden…

Print Friendly, PDF & Email

Verenigde Naties : de laatste kans ?

Er zijn in september 2023 niet minder dan zes vergaderingen op hoog niveau bij de V.N. in New York. Op 18 en 19 september de SDG-top, waar zal gekeken…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Klimaschutzprogramm. Duitse klimaatregering in eindsprint

Hoe zou het gaan met de Duitse Groenen? Of, om de vraag anders te stellen, slaat het Duitse klimaatbeleid aan bij de kiezer? Op deze vragen valt geen eenduidig…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×