INTERNATIONALE POLITIEK

IS-terrorisme en westerse staatsterreur

Image

Dat de aanslagen in Parijs verschrikkelijk zijn, staat als een paal boven water. Maar
dat zijn Westerse bombardementen op Irak, Afghanistan etc ook. En laten we niet
vergeten: Het Westen is dit begonnen, door de IS misdadigers de oorlog te verklaren.
Dan komt die oorlog naar Europa. En IS is ontstaan als verzet tegen het onder VS-bezetter regerende Iraakse sjiitische regime, dat soennieten vervolgde. IS is dus bijproduct van Amerikaans imperialisme in Irak.

Drama in Parijs

Op vrijdagavond 13 november 2015 voltrok zich in Parijs een drama in de spiraal van oorlog en geweld, die is begonnen met de na 11 september ingezette Amerikaanse aanval op Afghanistan. (1) Een reeks aanslagen-gijzelingen vond plaats, waarvan een in een restaurant, een ander in het voetbalstadion in Saint Denis (voorstad van Parijs) en een derde in de concertzaal Bataclan, tijdens een concert van Eagles of Death Metal (griezelig toepasselijke naam). (2)

Tragisch resultaat, 129 doden door de terroristische aanval en waarschijnlijk 7 doden onder de echte/vermeende aanvallers, van wie sommigen zichzelf opbliezen en anderen werden gedood door de politie. (3) In hoeverre hun dood een ´´shoot to kill´´ operatie was, waarop ik al eerder kritiek gehad heb (4), is voor mij (nog) niet na te gaan, maar onwaarschijnlijk is het niet, gezien het relatieve gemak, waarmee anti-terreureenheden echte/vermeende terreurverdachten ´´uitschakelen´´. (5) Op zich al een gevaarlijke ontwikkeling.

Ook heb ik twijfels over de gang van zaken na deze aanslagen. Want bij een grootscheepse anti terreuractie in de Parijse voorstad Saint-Denis, waardoor naar zeggen van de Franse Justitie een nieuwe aanslag zou zijn voorkomen (6), werd een woning in het centrum van Saint-Denis bestormd, waarbij doden vielen, waaronder “het brein” (volgens de Franse Justitie, er heeft verder geen rechtszaak plaatsgevonden, met hard bewijs, doordenkertje) achter de vrijdagavond aanslagen in Parijs, Abdelhamid Abaaoud, werd gedood. (7) Aangezien de politie/anti-terreureenheid bij die actie maar liefst 5000 kogels afvuurde, lijkt dit in mijn boek op een ´´shoot to kill´´. (8) Uit het oog wordt bij de huidige terreurhysterie verloren, dat ook terreurverdachten recht op leven/een eerlijk proces hebben.

Solidariteit en oorlogshysterie

Natuurlijk waren de aanslagen in Parijs een drama, waarop twee verschillende soorten reacties kwamen. Solidariteit en wapengekletter. Eerst de solidariteit. Die was overweldigend, soms op het sensationele af. Franse vlaggen halfstok, demonstraties,  mensen, die de Franse vlag toevoegden op Facebook, een minuut stilte in winkels en het Openbaar Vervoer (ik schrijf nu over Nederland), ondertekeningen van het condoleance register bij de Franse ambassade, etc. (9) Ik laat de hypocriete reactie van regeringsleiders (op dat hypocriete kom ik terug) nu even buiten beschouwing. (10)

Selectiever verontwaardiging

Naar en pijnlijk opvallend was het gebrek aan medeleven, zowel van regeringsleiders als van ´´gewone´´ burgers, met de slachtoffers in Beiroet, waar een dag tevoren ook een aanslag had plaatsgehad, met 43 doden. (11) Op deze nare “Eigen Europeaan Eerst”-houding, waaraan ook de media in hun berichtgeving schuldig waren (weinig aandacht voor de aanslag in Beiroet) (12), kwam terecht flink kritiek op Facebook (13), maar ook van scholieren. Sommige scholieren gebruikten het verkeerde middel – verstoring van de een minuut stilte op de scholen – (14), maar hun kritiek, waarom wel een minuut stilte voor de slachtoffers in Parijs en niet die van andere bloedbaden – was terecht.

Ditzelfde was ook na de aanslagen op 11 september te zien. Uitgebreide herdenkingen – in Nederland en de rest van Europa, zelfs drie minuten stilte (Joost mag weten waarom een minuut langer dan de Tweede Wereldoorlog-slachtoffers op 4 mei ), maar geen herdenking gewijd aan de slachtoffers van de Amerikaanse bombardementen tijdens de oorlog in Afghanistan. Zouden Westerse levens dan toch meer “tellen” dan die van mensen uit tweede en derde wereldlanden. (15) Het lijkt er verdacht veel op.

Wapengekletter en oorlogstrommen

Ondertussen sloegen de Westerse leiders duchtig de oorlogstrom. Allereerst de Franse president Hollande, die de aanslagen een ´´oorlogsdaad´´ noemde (16), maar ook de Britse premier Cameron en premier Rutte roerden zich. (17) Die oorlogs- en terreurhysterie is op beklemmende wijze te merken in het dagelijks verkeer. Schrijver en activist Peter Storm beschreef de beklemmende atmosfeer, toen hij op weg ging naar een demonstratie. (18)

Nou hebben de “heren” in zoverre gelijk (behalve dan de enge opmerking van Cameron, dat voor een Syrië-operatie geen VN-toestemming nodig zou zijn, zie noot 17), dat er ook “oorlog” is. Een oorlog, die de Westerse landen aan IS hebben verklaard en waar Nederland met veel verve aan deelneemt. (19)

Maar het griezelige van het wapengekletter van Hollande is zowel binnenlands als buitenlands. Binnenlands heeft hij de noodtoestand ingevoerd, met vergaande bevoegdheden voor de politie, zoals huiszoekingen zonder huiszoekingsbevel etc. (20) Buitenlands heeft hij zich alweer geroerd, door IS bolwerk Raqqa te bombarderen. (21) DE manier om nog meer aanslagen uit te lokken, natuurlijk. Nog los van de onschuldige burgerslachtoffers, die met regelmaat vallen bij Westerse bombardementen. En bij alle oorlogshysterie spinnen Islamofobe haatzaaiers als PVV-leider Wilders, ex VVD-politica Hirsi Ali en de Tsjechische president garen. (22)

Maar er is meer. Of het een xenofobe aanslag is, is nog niet bewezen. Maar het is wel griezelig ´´toevallig´´, dat kort na de aanslagen er een hevige brand heeft gewoed in het vluchtelingenkamp in Calais, waarbij mensen gewond geraakt zijn. (23) En in Nederland worden de asielcentra extra beveiligd na de aanslagen. (24)

IS en aanslagen Parijs

Volgens een al dan niet ware claim van IS, bevestigd door de Franse president Hollande, heeft IS de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. (25) Critici zoals de Amerikaanse presentator en documentairemaker Lenon Honor zeggen, dat ieder bewijs vooralsnog ontbreekt. (26) Mogelijk, in dit stadium van onderzoek is niets nog zeker. Maar laat ik er vooralsnog vanuit gaan, dat deze claim klopt (tenslotte voert het Westen oorlog tegen IS en hanteert IS regelmatig terroristische methoden). Dan ontstaat het volgende beeld.

IS, het Westen en de oorlog

Het Westen is dit begonnen, met als (voorlopig) laatste, dramatische ontwikkeling, in Europa dan (aanslagen vinden, ook door oudere Westerse bemoeienis, dagelijks plaats in Irak, Syrië, etc), de aanslagen in Parijs, betreurd door diezelfde Westerse leiders, die de carrousel van geweld in gang hebben gezet. Daarom noemde ik ze eerder in dit commentaar, hypocriet. En die Westerse inmenging in de regio Irak/Afghanistan, waaruit dit is voortgekomen, begon in 2001, met de VS aanvallen op Afghanistan en in 2003, de aanval op Irak. Bitter gevolg: Honderdduizenden burgerdoden. (27) En wat is er verder uit voortgekomen? Desintegratie van Irak (28) En niet alleen komt in Afghanistan de Taliban weer volop terug, IS wint daar ook terrein! (29)

Maar hoe is het nu zo begonnen, met IS. Daarvoor moeten we terug naar de gevolgen van de Amerikaanse bezetting van Irak.

IS,  product van illegale agressie VS in Irak

Onverlet eerst dit. IS is een misdadige organisatie, die zich schuldig heeft gemaakt en maakt aan (oorlogs) misdaden, misdaden tegen de menselijkheid en folterpraktijken. (30) Daarover geen misverstand. Is is niet uit de lucht komen vallen, maar een voortbrengsel uit de strijd tussen soennieten en sjiieten, die altijd al aan de gang was, maar een nieuwe dimensie kreeg na de Amerikaanse verovering en bezetting in Irak in 2003.

Onder de dictatuur van Saddam Hoessein (zelf een soenniet) werd de sjiitische meerderheid onderdrukt, dus met de val van Saddam Hoessein ontstond er een situatie van stuivertje verwisselen. Nu werden d
e soennieten Kop van Jut onder een onder VS-bezetting regerende sjiitische regering.van premier Al Maliki, aan de macht vanaf  2006 tot 2014 (31), die de soennieten onderdrukte en sowieso dictatoriale neigingen had. (32) Hierdoor joeg hij ook sjiieten tegen zich in het harnas. (33)

Maar ook na zijn aftreden in augustus 2014 bleef de onderdrukking van soennieten doorgaan. Door de Iraakse regering gesteunde en bewapende  sjiitische milities hebben zich systematisch schuldig gemaakt aan grootschalige misdaden tegen honderden, ja duizenden soennitische burgers. Een greep: luchtaanvallen, executies, foltering en buitengerechtelijke executies. (34)

Al deze gangsterpraktijken dreven Irakezen aanvankelijk in de armen van IS, een van de verzetsgroepen tegen de  regeringsterreur. (35) Ook Human Rights Watch wees de Amerikaanse regering erop, dat in de strijd tegen IS, ook de Iraakse regering verantwoordelijk moest worden gehouden voor haar misdaden. (36) Iets waar het Westen stelselmatig zijn ogen voor sluit, ook Nederland, dat ten oorlog trok  met als argument, dat hulp werd gevraagd door de “legitieme Iraakse regering”. (37) Ja lezer, bedoeld wordt de folterende en mensenrechtenschendende Iraakse regering, waarover ik het heb.

Terug naar IS. IS begon voor zichzelf, veroverde gebieden in Irak en in het door burgeroorlog verscheurde Syrië. Dictator Assad vecht tegen allerlei verzetsgroeperingen, al dan niet islamitisch georiënteerd, die elkaar ook weer onderling bestrijden en bepaald niet volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. (38) IS bestreed en bestrijdt in Syrië de Koerden, die in Rojava een socialistische Vrijstaat hebben gesticht. (39) En de oorlogsmisdaden en wreedheden, aan alle zijden en zeker ook IS, gaan door en door.

Burgerslachtoffers bij de strijd tegen IS

De burgerslachtoffers, die vallen bij Westerse luchtbombardementen tegen IS worden angstvallig uit de pers gehouden,. maar zijn er wel degelijk en in verontrustende mate, zoals o.a.  blijkt uit een recent rapport van monitoring groep Airwars, die de door de Westerse coalitie veroorzaakte per jaarlijks en maandelijks bijhoudt. (40) Verhaaltjes over precisiebombardementen zijn leuk geprobeerd, maar die zijn er nooit geweest, niet in de twee Golfoorlogen en in de oorlog tegen Afghanistan, waarbij duchtig van clusterbommen werd gebruik gemaakt. In al die oorlogen zijn honderdduizenden burgerslachtoffers gevallen (41) en ook in de strijd tegen ISIS lopen de civilian deaths hoog op. Dat drijft mensen in de armen van ISIS, net zoals de VS droneaanvallen (42), zoals vier Amerikaanse militairen in een brief aan president Obama hebben geschreven. (43)

Epiloog

De aanslagen in Parijs waren, zoals alle aanslagen, verschrikkelijk. Maar dat geldt evenzeer voor de Westerse bombardementen in Irak, Afghanistan, Yemen, Syrië en waar dan ook. En laten we dit niet vergeten: het Westen is dit begonnen, met de oorlog in Afghanistan en Irak, waardoor die landen zijn verworden tot een complete chaos, ontheemde mensen, duizenden burgerslachtoffers. (44) In de giftige sfeer van VS-bezetting, aanslagen en geweld is IS ontstaan, eerst vanuit verzet tegen de onderdrukking door de Iraakse sjiitische regering en uitgegroeid tot een gevaarlijke militante groep. (45)

Alsof dat niet erg genoeg is herhaalt het Westen zijn misdadige praktijken, door weer oorlog te voeren in Irak en Syrië, deze keer tegen IS. Verbazingwekkend is het dan niet, dat de oorlog naar Europa komt. Wil het Westen dit alles stoppen, dan zal het moeten beginnen, zich terug te trekken uit alle oorlogshandelingen aldaar, waarna, hoop ik (maar twijfelachtig met de machtsverhoudingen in deze wereld), ALLE verantwoordelijken voor de gruweldaden in Syrië en Irak kunnen worden vervolgd, dus ook Westerse oorlogsmisdadigers.

Door te blijven bombarderen en schuld op schuld, oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad te blijven stapelen, worden niet alleen de burgers daar vernietigd en blijven de vluchtelingenstromen groeien – die in het Westen dan weer niet welkom zijn -, maar brengt het Westen de eigen burgers in gevaar door aanslagen als die van Parijs, waardoor de xenofobie groeit. De strijd tegen Assad, IS en consorten kan alleen worden gevoerd door de volkeren daar. Niet door Westerse imperialisten met hun mondiale belangen. Solidariteit in plaats van polarisatie. (46)

Voor de voetnoten zie:

http://www.astridessed.nl/aanslagen-parijsis-terrorisme-en-westerse-staatsterreurelkaars-spiegelbeeld/  

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Rechtvaardigheid en ‘Westerse waarden’

Het bloedvergieten in Israël en in Gaza is zinloos. Daarnaast zijn er twee tragische vaststellingen: de Palestijnse bevolking zinkt verder weg in etnische zuiveringen en genocide en wat gemeenzaam…

Print Friendly, PDF & Email

Waarom we niets van de Oriënt begrijpen –

en waarom we dat wel zouden moeten doen. De auteur (°1940) is een voormalig VRT-journalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten, een regio die hij ruim een halve eeuw op de…

Print Friendly, PDF & Email

De Amerikaanse oorlogen hebben sinds 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht gejaagd

Volgens het “War Costs”-project van het Watson Institute bij de Brown University in de VS hebben de “Wars on Terror” voor zeker 38 miljoen vluchtelingen gezorgd. Verleden jaar, in…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Kanaky (Nieuw-Caledonië): oud-kolonialisme is terug

Kanaky (Nieuw Caledonië): het Frans kolonialisme in oude gewaden is terug. De Franse president Emmanuel Macron en zijn minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hebben het vuur weer aan…

Print Friendly, PDF & Email

Hoe Europees uiterst-rechts vanuit VS wordt gesponsord

De grote vooruitgang van extreemrechts in de Europese verkiezingen heeft heel wat oorzaken, die nu volop worden geanalyseerd. Een minder gekende factor die speelt is de aanhoudende campagne van…

Print Friendly, PDF & Email

Nederland: Niet mijn regering!

Bij de parlementsverkiezingen van eind november boekte extreemrechts in Nederland een monsteroverwinning. Dat ‘succes’ was in belangrijke mate te danken aan de opstelling van mw. Yesilgöz van de liberale…

Print Friendly, PDF & Email
Niemandsland. Een reis door de Syriëregio

You May Also Like

×