Internationaal Jaar van Verzoening?

Met zijn felicitatie aan Zwitserland ‘met de prachtige uitslag van het minarettenreferendum’, geeft Geert Wilders, leider van de (Nederlandse) Partij voor de Vrijheid (PVV) aan er geen boodschap aan te hebben dat de VN 2009 hebben uitgeroepen tot ‘Internationaal Jaar van Verzoening’.

Kennelijk beschouwt hij dat hoge ideaal als onrealiseerbaar, uitgaande van de waan dat moslims niet behoren tot ons – als superieur gedacht – soort mensen, geworteld in het verheven joodse, christelijke en humanistische gedachtegoed. Over respect voor de mensenrechten en daarmee voor de medemens van moslim huize gesproken. Vandaar dat niet jongeren model staan voor de sociale tijdbom, zoals onderzoeksbureau Motivaction vaststelt in het boek De grenzeloze generatie, maar de beweging van PVV-leider Wilders.

(Uitpers nr. 116, 11de jg., januari 2010)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
×