Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Intal protesteert tegen "extremistisch en terroristisch" label door Antwerpse politie

Intal (International Action for Liberation) is verontwaardigd dat zijn naam voorkomt op de lijst van zoÆn 200 “extremistische en terroristische groeperingen” die bij de Antwerpse politie circuleert. Deze beschuldiging is niet alleen compleet uit de lucht gegrepen, ze is ook een belediging voor de duizenden sympathisanten en steungevers die via Intal uiting geven aan hun solidariteit met de derde wereld. In een wereld vol ongelijkheid, uitbuiting en onderdrukking vinden deze mensen het allerminst “extremistisch” of “terroristisch” om samen met Intal op te komen tegen onrecht, en basisorganisaties in het Zuiden te steunen.

Intal (www.intal.be) is het samenwerkingsverband van de niet-gouvernementele organisaties Geneeskunde voor de Derde Wereld vzw (www.g3w.be) en Steunfonds Derde Wereld vzw, en de solidariteitscomités Filippijnengroepen België vzw en Arlac vzw, een Latijns-Amerikaanse vluchtelingenorganisatie. Intal is actief lid van 11.11.11 (www.11.be), de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, en van de federatie van ngoÆs Coprogram. Intal en zijn deelorganisaties zijn erkend en gesubsidieerd door het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS, de administratie van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking) en door verschillende provincie- en gemeentebesturen.

De enigen die Intal tot nu toe “extremistisch” of “terroristisch” hebben gevonden, zijn de fascisten van het Vlaams Blok/Belang en de regering van de Verenigde Staten. Bush en de zijnen zitten ermee verveeld dat Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) een succesvolle campagne voert voor solidariteit met de Irakese oorlogsslachtoffers en tegen de VS-bezetting van Irak. Vorig jaar brachten artsen van G3W bewijsmateriaal aan voor de rechtszaak tegen VS-generaal Tommy Franks. Vorige week nog verstuurde G3W de factuur voor de operaties van het Irakese oorlogsslachtoffertje Hiba Kassim (51.570 euro) naar de VS-ambassade in Brussel. Beide acties kregen ruime weerklank in de wereldpers.

Precies 60 jaar geleden werd de wereld bevrijd van het nazisme. Voor al wie sindsdien de democratie koestert, is het ontoelaatbaar dat een politiecorps volkomen arbitrair zwarte lijsten opstelt van democratische organisaties die ze wantrouwt en in het oog houdt. Wij eisen dat de Antwerpse politie en haar politieke verantwoordelijken de lijst van zogenaamde “extremistische en terroristische organisaties” intrekt. Wij beraden ons met onze advocaten over eventuele gerechtelijke stappen, en willen met zoveel mogelijk andere genoemde organisaties overleggen over een gezamenlijk optreden.

 

Meer info:
Dr. Bert De Belder
Coördinator Intal
0495/85.57.01

[N.v.d.r. Volgens minister van Justitie Laurette Onkelinx (De Standaard, 12.05.05) bestaat er geen enkele wet die toelaat dat de federale politie in Antwerpen een lijst aanlegt van “terroristische en extremistische organisaties”. De kamercommissie Justitie vraagt aan het Comité P om een onderzoek naar de totstandkoming van de lijst te voeren. Daarop staan ook bv. het Davidsfonds, de Bond Beter Leefmilieu en het Humanistisch Verbond. De Antwerpse procureur Bart Van Lijsebeth, een oud baas van de Staatsveiligheid, is niet onder de indruk van de opmerking van de minister over de onwettigheid van de lijst. (De Morgen, 14.05.05). “We zitten erg verveeld met het uitlekken van deze lijst. Want er zit heel wat operationele info in. Wie dit heeft gedaan is erg kortzichtig te werk gegaan. Als datiemand is van politie- of veiligheidsdiensten, dan hort die daar niet thuis. In elk geval is de info niet bestemd voor het grote publiek”. Is de wet dan toch niet de wet voor de procureur?]

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email

Biden en elektrische auto’s

Net zoals in de EU dreigen in de VS klimaatmaatregelen geslachtofferd te worden op electorale berekeningen. In wat volgt laten we even terzijde in hoeverre elektrische auto’s een doelmatig…

Print Friendly, PDF & Email

In Guatemala gaat de kromme rechtspraak door

Koffers met 122 miljoen Quetzales Oktober 2020. Het Speciaal Parket tegen Straffeloosheid van het Openbaar Ministerie (FECI) voerde onder leiding van voormalig openbaar aanklager Juan Francisco Sandoval een operatie…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×