Indymedia en Caracas

Tot onze verbazing lezen we dat Francine Mestrum in Uitpers (nr. 73, maart 2006) schrijft dat “ook de alternatieve media zoals Indymedia vrij weinig berichten over Caracas”. Dat klopt niet. Indymedia.be had een reporter ter plaatse die dagelijks berichten, reportages en foto’s doorstuurde. Het overzicht van die berichtgeving vindt u hier:
http://www.indymedia.be/nl/dossiers/wsf

In Bamako waren we niet, maar we publiceerden wel een radio-interview met één van de Malinese organisatoren. De sociale fora blijven belangrijk en interessant voor ons en we proberen ze zo goed mogelijk op te volgen. We zullen dat ook doen zolang er inhoudelijk nieuws te rapen valt en zolang de Belgische sociale bewegingen er warm voor blijven lopen.

Vriendelijke groeten,

Christophe Callewaert
Indymedia.be

 

Beste Christophe,

Bedankt voor je reactie op mijn artikel over Caracas.

Als ik nu naar jullie website kijk, dan merk ik dat je wel gelijk hebt. Ik weet echter niet wanneer dit alles er op gekomen is. Ik had enkel de allereerste berichten, met o.m. Catia-televisie, en zo, en dat was twee weken na het WSF nog steeds het geval. Ik heb zeker geen nieuwsberichten ontvangen met al die andere foto’s en artikelen er bij. Ik ben dit goed blijven opvolgen, precies omdat ik zo verbaasd was dat er zo weinig kwam.

Ik weet zeer goed dat jullie in Caracas waren want ik heb de vertegenwoordigster van Intal uitgenodigd om te participeren in een seminar dat ik organiseerde.

Dit misverstand kan dus enkel te wijten zijn aan een tijdsprobleem. Ik heb mijn artikel onmiddellijk na het WSF geschreven, op een ogenblik dat er bij jullie nauwelijks of niets op stond.

Volgende keer beter.

Francine

 

(Uitpers, nr. 74, 7de jg., april 2006)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 115 Times, 1 Visit today