In de cel met Ahmed Saadat, Palestijnse volksvertegenwoordiger (PFLP)

Het Israëlische leger bestormde op 14 maart 2006 in de Palestijnse stad Jericho de gevangenis waar Ahmed Saadat, de secretaris-generaal van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), gevangen zat en bracht hem over naar een Israëlische gevangenis. Solidair had recent nog een exclusief interview met hem.

We ontmoeten de Palestijnse volksvertegenwoordiger Ahmed Saadat in zijn cel. Hij is een van de drie onlangs verkozen volksvertegenwoordigers van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), waarvan hij secretaris-generaal is. Op last van de Palestijnse Autoriteit zat hij al bijna vier jaar opgesloten in Jericho, in verband met de moord op de Israëlische minister van toerisme, Rehavam Zeevi, bewaakt door 18 Britse en Amerikaanse soldaten, die de gevangenis verlieten enkele minuten voor de Israëli’s aanvielen. Een uitzonderlijke ontmoeting met een uitzonderlijk man.

 

Het is 7 uur in de ochtend, die zaterdag 11 februari als de tocht begint die me twee uur later tot de gevangenis van Jericho zal brengen. Het is geen gemakkelijke onderneming. Het grootste probleem is de reis naar Jericho, een stad in het oosten van de Westelijke Jordaanoever. Vanaf Bethlehem moet je minstens voorbij twee check points van het Israëlische leger (op de heenreis kom ik er twee en op de terugreis vier tegen).

Aan de gevangenis wordt elke bezoeker grondig gefouilleerd door de Palestijnse veiligheidsdienst onder het wakend oog van een Amerikaans soldaat in burger. Fototoestel en gsm zijn verboden. Ik passeer twee deuren en een metaaldetector en kom terecht op het binnenplein, waar de cellen van de gevangenen op uitgeven. Ik word naar een cel gebracht. Het is er comfortabel. Ik krijg thee, koffie en koekjes. Ahmed Saadat verwelkomt me. Hij ziet er vermoeid uit. Hij praat over zijn vier kinderen die hem af en toe bezoeken. Maar zijn vrouw kreeg onlangs zes maanden huisarrest opgelegd door Israël. We praten vier uur lang, regelmatig onderbroken door de vele bezoeken van vrienden.

Voor een Europeaan is moeilijk te begrijpen dat iemand die in de gevangenis zit, verkozen kan worden in het parlement. Hoe ging dat bij u?

Ahmed Saadat. Mijn verhaal verschilt niet van de vele andere verhalen van vrijheidsstrijders voor de nationale onafhankelijkheid. In mijn geval speelt ook dat ik secretaris-generaal ben van het PFLP (het Popular Front for the Liberation of Palestine, nvdr). Dat de Palestijnse Autoriteit mij heeft aangehouden en gevangengezet, komt doordat Israël druk heeft uitgeoefend op de Amerikaanse en Europese regeringen. Die hebben een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd en op hun beurt de Palestijnse Autoriteit onder druk gezet om mij en andere kameraden aan te houden.

Het is typisch dat de Verenigde Staten en de Europese Unie het PFLP op hun officiële lijst van terroristische organisaties zetten: daarmee willen ze het hele Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting als terroristisch bestempelen. Dat maakt deel uit van de Amerikaanse politiek die erop uit is haar eigen principes op te leggen aan de rest van de wereld.

De Arabische communisten hadden hun eigen ‘draai’ niet gevonden.

Ahmed Saadat. De ontwikkeling van islamitische organisaties overal ter wereld is het directe gevolg van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Zij verzwakte de linkse organisaties die streden tegen het imperialisme in de Arabische wereld. De communistische krachten in de Arabische wereld. De communistische krachten in de Arabische wereld hebben standpunten van de Sovjet-Unie letterlijk toegepast en hebben nooit hun eigen theoretische en politieke ‘draai’ gevonden. Een draai die hen in staat zou stellen een lezing te geven van de tegenstellingen die typerend zijn voor de Arabische wereld. Na de val van de Sovjet-Unie waren de meeste linkse partijen in de war, onthutst, en kwamen ze in aanvaring met elkaar. Zij verloren hun vertrouwen in de theorie van het marxisme-leninisme. Hun verzwakking schiep een leemte, die door de islamistische bewegingen werd opgevuld. De overwinning van de Iraanse islamistische revolutie en die van het Afghaanse verzet tegen de Sovjets hebben de opkomst van islamistische bewegingen en instellingen in de Arabische wereld, en in Palestina in het bijzonder, bevorderd.

Bij de parlementsverkiezingen van 25 januari behaalde het PFLP drie verkozenen. Wat vindt u van dat resultaat?

Ahmed Saadat. Dat is voor ons natuurlijk geen goed resultaat, maar we werken eraan om sterker te worden. De uitslag weerspiegelt zeker niet de reële invloed van het PFLP op het terrein. De verkiezingen werden helemaal beheerst door de keuze tussen Fatah en Hamas, de kiezers wilden duidelijk Fatah, de belangrijkste fractie van de Palestijnse Autoriteit, vervangen. Ze waren ervan overtuigd dat Hamas mogelijk de aangewezen partij is om de huidige toestand te veranderen.

Wat verdedigt het PFLP?

Ahmed Saadat. Het PFLP is en wettelijke Palestijnse partij die tracht haar volk te bevrijden van de bezetting. Net als Hamas willen wij de Intifada voortzetten. Wij verwerpen de akkoorden van Osla (zogenaamde Vredesakkoorden uit 1993 tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) en het Stappenplan (zogenaamd Vredesakkoord opgelegd door de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Naties in 2003). Net als Hamas weigeren wij Israël te erkennen zolang onze nationale rechten niet erkend worden.

Er is geen hoop op onderhandelingen met Isrsaël, want Israël weigert met de Palestijnen te onderhandelen. De nieuwe Israëlische partij Kadima (opgericht door Sharon) heeft haar programma opgebouwd op een feitelijke toestand en hoopt zo een zionistisch territoriaal programma op te leggen: 60% van de Westelijke Jordaanoever in beslag nemen door de Palestijnse inwoners te verjagen, en er een zuivere Joodse staat oprichten. Het Stappenplen voert ons terug naar de toestand van voor de Intifada. Het wil ons een compromis opdringen over VN-resoluties die onze legitieme rechten erkennen. Wij hebben geen nieuwe onderhandelingen over die resoluties nodig, we willen dat ze eindelijk toegepast worden.

Maar ooit moet er een oplossing komen voor het confict tussen Israëli’s en Palestijnen…

Ahmed Saadat. De enige leefbare oplossing voor het historische conflict tussen Israël en het Palestijnse volk is de oprichting van één enkele democratische staat op het historische Palestina van vóór 1948. Maar momenteel is dat niet haalbaar. Daarom moeten we een tussenfase voorzien met een onafhankelijke Palestijnse staat op basis van de grenzen van 1967, dat wil zeggen over de hele Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, met Jeruzalem als hoofdstad. In die tussenfase moet het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen erkend worden.

Het PFLP gebruikt verschillende methodes in de bevrijdingsstrijd. Het is een volkspartij met diverse volksorganisaties voor de werkende mensen, de vrouwen, de studenten, de intellectuele beroepen. Bovendien organiseren we sociale dienstverlening om het volk te helpen op het vlak van gezondheidszorg, landbouw, opvoeding, kunsten, mensenrechten.

Wat is jullie economisch en sociaal programma?

Ahmed Saadat. Dat is gebaseerd op de versterking van de democratie in al haar aspecten. Op de opbouw van een onafhankelijke economie, in overeenstemming met ons wettig recht op verzet, ons recht om voor ons volk objectieve voorwaarden te scheppen die de bevrijding en de nationale onafhankelijkheid mogelijk maken.

Ons programma tracht het belang te dienen van het hele volk en is er vooral op gericht de levensomstandigheden van de landbouwbevolking en de armen te verbeteren. Het wil ook een einde maken aan de werkloosheid en garanderen dat iedereen gelijke kansen krijgt om zijn beroepsbekwaamheid te ontwikkelen. Daartoe moeten de instellingen van de Palestijnse Autoriteit heropgebouwd worden.

Op economisch vlak schuift ons programma in de huidige fase de eenmaking naar voor van de openbare en privé-sectoren om zo de basis te scheppen voor de nationale en zelfbedruipende Palestijnse economie.

Washington valt uit de lucht over de 300 kernkoppen van Israël.

Ahmed Saadat. De VS meten met twee maten, wanneer ze de internationale resoluties toepassen. Aan de ene kant gebruiken ze hun militaire macht om Irak uit Koeweit te verdrijven (in 1991), om Irak te bezetten, om Syrië te verplichten Libanon te ontruimen, om te eisen dat Iran met zijn atoomprogramma stopt. Aan de andere kant stemmen ze in met de Israëlische agressie tegen ons volk en gebruiken ze hun macht niet om Israël te dwingen de VN-resoluties inzake het Palestijnse probleem (sinds 58 jaar) toe te passen. Ze doen ook alsoof ze niet weten dat Israëk 300 kernkoppen bezit.

Hoe beoordeelt u de recente overwinning van Hamas?

Ahmed Saadat. Ze is het logisch resultaat van de strijd van de voorbije jaren tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Op het terrein is Hamas veel sterker dan de andere organisaties. Het volk stelt bijgevolg in Hamas zijn hoop op verandering van het politieke systeem dat vandaag de lakens uitdeelt in de Palestijnse Autoriteit.

Is een alliantie met Hamas mogelijk?

Ahmed Saadat. Wij zijn niet bang voor een alliantie met Hamas, maar we staan ook open voor een bondgenootschap met alle andere Palestijnse organisaties om een nationaal front te vormen tegen de bezetting. We hebben een echte nationale regering nodig. Er bestaat een goede kans voor een alliantie met Hamas als dat op zijn standpunt blijft dat de Akkoorden van Oslo en het Stappenplan moeten worden afgewezen.

Ondertussen probeert het PFLP met alle organisaties in Palestina die zich links noemen, vooral met het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP) een links Palestijns project uit te bouwen. Een project dat gebaseerd is op een duidelijke visie en op onze marxistische identiteit, op basis van onze strijd voor onafhankelijkheid en de klassenstrijd, verbonden met de nationale strijd op regionaal Arabisch niveau en met de internationale strijd an de volkeren, en met de internationale revolutionaire bewegingen.

Op welke punten bent u het niet eens met Hamas?

Ahmed Saadat. Er zijn verschillen tussen onze politieke programma’s maar ook tussen onze sociale programma’s. Hamas wil een islamistische staat oprichten in Palestina, waarvan de instellingen gebaseerd zijn op de islamitische wetten. Het PFLP van zijn kant probeert een democratische staat op te bouwen die respect heeft voor de vrijheid van opvatting, van geloof en die garant staat voor de mensenrechetn. Een staat die los staat van godsdienstige structuren.

Hamas weet dat het zijn programma vandaag niet kan toepassen. Wij hebben hen gevraagd wat ze van plan zijn en ze hebben geantwoord dat zolang de bezetting duurt, de toepassing van hun islamitisch programma onmogelijk is.

Ook op economisch vlak verschillen we duidelijk van Hamas. Zij proberen een liberale kapitalistische economie uit te bouwen, terwijl wij voor een geïntegreerde economie zijn, dus eenheid tussen openbaren en prové-sectoren, als eerste stap om een socialistische economie op te bouwen, als basis voor een onafhankelijke en sterke nationale economie.

U zei daarnet dat het belangrijk is de nationale strijd te voeren op basis van de klassenstrijd. Wat betekent dat?

Ahmed Saadat. Sinds haar oprichting heeft de Palestijnse Autoriteit de weg vrijgemaakt voor nieuwe sociale tegenstellingen binnen het Palestijnse volk. In die nieuwe context voeren we strijd om sociale hervormingen af te dwingen van de Palestijnse Autoriteit en zetten we tegelijk de strijd voor de nationale bevrijding voort. Het gaat erom een nieuwe maatschappij op te bouwen terwijl he de strijd tegen de bezetting voortzet.

Er zijn momenteel twee grote tegenstellingen. De belangrijkste is de tegenstelling tussen ons volk en de staat Israël over de bezetting. De tweede situeert zich binnen het Palestijnse volk zelf, tussen het volk en de bourgeoisie van de Palestijnse Autoriteit en van de PLO.

De Palestijnse burgerij wil de strijd tegen de bezetting stopzetten en is tot elk compromis bereid om tot een vergelijk te komen met de Israëli’s teneinde haar eigen economische belangen te verdedigen. Zo heeft de Palestijnse Autoriteit hier in Jericho bijvoorbeeld een casino laten bouwen met financiële steun van Omri Sharon, de zoon van Ariel Sharon!

Wie is wie?

  • PFLP. Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Marxistische Palestijnse organisatie, opgericht in december 1967 door de christelijke Palestijnse arts Georges Habasj. Secretaris-generaal Ahmed Sadaat volgde Aboe Ali Moestafa op, die vermoord werd door een Israëlische raketaanval op 27 april 2001
  • Fatah. De partij van de overleden Palestijnse president Yasser Arafat en van de huidige president Mahmoed Abbas.
  • Hamas. Islamistische partij die als overwinnaar uit de bus kwam bij de Palestijnse verkiezingen van 25 januari.
  • PLO. Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Opgericht in 1964. Ze is de historische organisatie die alle Palestijnse strijdbewegingen overkoepelt (Fatah, PFLP, e.a.) behalve Hamas en de Islamitische Jihad. De PLO verloor haar leidersrol in 1993 ten voordele van de Palestijnse Autoriteit.
  • Palestijnse Autoriteit. Deze bestuursvorm vertegenwoordigt de Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook, maar niet de miljoenen Palestijnse vluchtelingen in andere landen. Ze is opgericht in 1993, heeft een president (Mahmoed Abbas), een gekozen volksvertegenwoordiging (de Palestijnse Wetgevende Raad), een politiemacht en vertegenwoordigers in verschillende landen.
  • De Palestijnse Wetgevende Raad. Dit is het Palestijnse parlement. De verkiezingen van 25 januari 2006 heeft de 132 zetels aldus verdeel: 76 voor Hamas, 43 voor Fatah, 3 voor PFLP, 2 voor Al Badil (Het Alternatief), 2 voor de Derde Weg, 2 voor Onafhankelijk Palestina, 4 voor onafhankelijken.

 

(Uitpers, nr. 74, 7de jg., april 2006)

Bron: www.solidair.org

(Visited 1 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 90 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook