Het zoekend Hert, The searching deer, is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen al sinds 2009 terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen of nieuwe publicaties op papier, internet of film.’ Zo stelt Het zoekend Hert zichzelf voor en daarachter schuilt meer dan waarschijnlijk de pen van initiatiefnemer Eddy Strauven, filosoof en redacteur, die ook de filosofische producties en de promotionele coördinatie verzorgt. Wie, zoals ik, het statige herenhuis aan de Koninklijke laan in Berchem al bezocht heeft, wéét dat daar heel bijzondere ontmoetingen plaatsvinden. Het zoekend Hert besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding en aan de grensgebieden tussen literatuur, poëzie en andere artistieke disciplines. Het gaat hierbij vooral om aspecten van de filosofie die elders onderbelicht blijven en die baat hebben bij een indringende dialoog via lezingencycli, filosofische wandelingen, vormingscycli, boekpresentaties, meesterklassen, theaterproducties en andere activiteiten. Een voorlopig hoogtepunt werd het tweedaagse jubileumfeest ‘Het dansende denken van Het zoekend Hert’ in september 2019.

Tijdens de coronapandemie zijn de activiteiten van Het zoekend Hert niet stilgevallen. Integendeel. Het aanbod van lezingen, gesprekken, ontmoetingen weliswaar op on-line basis, lijkt me gevoelig toegenomen. Tot en met zondag 13 juni 2021 konden de volgers van Het zoekend Hert van thuis uit dertig originele lezingen over ‘Onze toekomst herdenken. Met welke filosofie kunnen we verder?’ in première beleven. Een ervan waarvan ik erg heb genoten had als thema ‘Een rebellerend denken’ en dat werd uitgediept door Mia Vaerman (‘Verzet als hoeksteen van de samenleving’) en Frans W. Saris ‘Het denken en doen van Zeno’ met als opstap de schitterende roman L’Œuvre au noir van Marguerite Yourcenar.

Naast al die activiteiten geeft Het zoekend Hert, in samenwerking met het Humanistisch Verbond en uitgeverrij ASP, nu ook precieuze essays uit, kleine, mooi verzorgde, tweetalige hebbedingetjes waarvan als eerste ‘De kamer als kosmos, reflecties over de economie van het denken’ van Harold Polis verscheen en nu ligt daar ook ‘Thuis in de wereld, de wereld als thuis, reflecties over filosofisch reizen en thuiskomen’ van Katrien Schaubroeck. Naast de hoofdtekst van Katrien Schaubroeck bevat het boekje nog een beknopte bespiegeling over reizen en thuisblijven door Rasit Elibol, columnist en redacteur van De Groene Amsterdammer.

Nu we stilaan het hopelijk post coronatijdperk binnentreden, nemen  ook de activiteiten van  Het zoekend hert weer toe. Nu zondag 3 april lanceert het filosofiehuis een exclusief, indringend en nogal magisch videogesprek. Journaliste Sarah Vankersschaever, redactrice van De Standaard en auteur, interviewt Prof. em. Paul Verhaeghe over zijn jongste essay ‘Intieme vreemden’. Beiden leerden elkaar grondig kennen tijdens de vele gesprekken voor hun boek ‘Wat brengt u hier?’. Maar er blijft veel om over van gedachten te wisselen. Zeker in een wereld die zo snel evolueert en waarin het Unheimliche een gevoel is dat velen bedreigt.

Op Paaszondag 17 april 2022, vanaf 18:00 uur, presenteert het zoekend hert een exclusieve lezing van de vermaarde filosoof, historicus en wereldauteur Philipp Blom. Een historische zoomlezing die helemaal wordt gepimpt en kunstzinnig geïllustreerd.

Op langere termijn organiseert het filosofiehuis een nieuwe live gebeuren onder de titel  ‘Hoe nu samen verder?’ Meer bepaald op zondag 27 november 2022 van 15:00 tot 18:00 uur in het  cultuurcentrum Arenberg in Antwerpen.

Voor verdere informatie neem contact op met Eddy Strauven,p/a Het zoekend Hert
Koninklijkelaan 43, B-2600 Berchem – Antwerpen

Telefoon: + 32 (0)473 68 66 65  hetzoekendhert@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email