Het Turks Leger is Iraaks Koerdistan binnengevallen!

Tienduizenden zwaargewapende manschappen en honderden gevechtshelikopters zijn Iraaks Koerdistan binnengevallen. Sinds een maand bombarderen ook F-16 gevechtsvliegtuigen de regio. Op deze manier heeft de Turkse staat nogmaals bewezen dat hij niet van plan is mensen- en etnische rechten in Turkije te respecteren en ook niet akkoord gaat het statuut van Iraaks Koerdistan en het democratische proces in Iraaks Koerdistan te aanvaarden. Ook een ander Irak dan dat van Saddam Hussein mocht niet voor Turkije.

 

Dit gebeurt allemaal voor de ogen van de Internationale Gemeenschap, de VSA, Rusland en de EU.

De militaire inval is begonnen op 21/02, na 19uur. Het is gebleken dat de Turkse militaire staat al maanden voorbereidingen trof. Sinds een maand werd Iraaks Koerdistan gebombardeerd door de F-16’s en gevechtshelikopters. In het begin hebben elke dag een vijftigtal F-16’s de regio gebombardeerd. De weken daarna hebben eenheden van vijf F-16’s de bombardementen zonder stoppen verder gezet.

 

Sinds maanden werd het leger verzameld aan de grensstreek met Iraaks Koerdistan. Meer dan 150 000 manschappen, gelegerd in de streken van Cizre, Qesrik, Sirnak en Beytussebab. De omliggende bergen binnen de “Turkse” grens werden continu gebombardeerd. Volgens getuigenissen van de streekbewoners werden er ook chemische bommen gebruikt, aldus het getuigenis van een Koerd die inmiddels ziek teruggekeerd is naar Brussel. Als bewijs wordt ook de grootschalige sterfte van de dieren aangehaald en de veel voorkomende ziekten die door het gebruik van de chemische bommen veroorzaakt worden.

 

In die regio werd er een staat van beleg afgekondigd. Gesloten voor de buitenlandse pers, Koerden zelf en vreemde ‘pottenkijkers’.

 

Turkije sloot de douanepost Ibrahim Khalil maanden geleden. Niets meer mocht naar Iraaks Koerdistan. Ook buitengaan was niet meer mogelijk. Ook de vluchten vanuit Europa naar Iraaks Koerdistan werden verboden over Turkije. Een embargo was aan de gang op alle vlakken. De enige toegangspoort naar Iraaks Koerdistsan waar vroeger +/- 3000 vrachtwagens passeerden per dag werd plots gesloten!

 

De IHD (Mensenrechtenorganisatie van Turkije), TBM (De Vereniging voor Vrede in Turkije) en de DTP (partij voor een Democratisch Maatschappij) hebben de inval van het Turks leger veroordeeld.

 

Enerzijds is deze daad van de Turkse staat een provocatie om oorlog te ontketenen in heel de regio Koerdistan, (Turkije, Irak, Iran en Syrië). Het is een oorlogsverklaring aan alle Koerden en de gruwelijke territoriale schending van een buurland. Anderzijds is het begin van een oorlog welke heel het Midden-Oosten, de VSA, de EU, Rusland en de rest van de Internationale Gemeenschap aangaat.

 

De Turkse staat kan de Koerdische kwestie in de regio niet oplossen met dergelijke militaire middelen. Sinds dertig jaar probeert de Turkse staat deze kwestie met militaire middelen op te lossen. Het is de Turkse staat niet gelukt en het zal ook nooit lukken. Het is nog een herhaling van de misdaden die ze pleegt tegen de mensheid. Het gaat om geplande massale moorden die ze gewend is. Genocide. Zowel etnische als culturele genocide.

 

De Koerden, ongeacht uit welke hoek van Koerdistan ze komen, vragen al jaren een oplossing via dialoog. Ze willen geen oorlog. Ze willen geen doden. Het enige wat ze willen is een menselijk bestaan in hun eigen land. Ze willen in vrede leven met hun buren. Ze vragen wederzijds respect.

Maar de Koerden willen ook niet langer vernederd worden. Ze willen niet langer bezet worden door de autoritaire regimes. Het is genoeg en men moet er begrip opbrengen.

 

De internationale Gemeenschap, de EU, de VSA, Rusland en de rest van de wereld, moeten beseffen dat het niet meer kan op deze manier. De Turkse staat, het Turkse leger, de Turkse Media en hun oorlogszuchtige politiekers moeten een halt toegeroepen worden. Het Turkse leger moet zich onmiddellijk terugtrekken. De onmenselijke bezetting in Iraaks Koerdistan moet stoppen. Ook in Turkije moet een einde komen aan afschuwelijke volksonderdrukking op de Koerden.

 

Men moet zich afvragen of 40 miljoen Koerden niet evengoed als bijvoorbeeld de Kosovaren bestaansrechten hebben.

 

De Turkse autoriteiten beweren de PKK te vervolgen in Iraaks-Koerdische gebergte. Nonsens. Het gaat eerder om de destabilisatie van Iraaks Koerdistan en in zekere zin de bezetting van die regio ook. De verklaringen van hooggeplaatste militairen en bepaalde staatsmannen hebben dat herhaaldelijk gezegd. Deze kolonialistische bezettingsverlangen steken ze niet onder de stoelen en banken.

De Internationale Gemeenschap, alle EU lidstaten, de VSA, Rusland en de rest van de Wereld worden verzocht de Turkse staat te veroordelen omwille van deze misdaden tegen het Koerdische volk en andere minderheden, de schending van mensenrechten op grote schaal. De Turkse staat moet veroordeeld en gestraft worden omdat ze het grondgebied van Iraak geschonden heeft door voortdurende bombardementen en nu door het sturen van de grondtroepen.

Zolang de Turkse staat volgende stappen niet zet is de vrede onmogelijk in de regio.

Hiertoe is noodzakelijk:

– de grondwettelijke erkenning van de Koerdische identiteit, de culturele rechten, het recht op onderwijs in eigen taal, nl. het Koerdisch, het recht op organisaties met Koerdische identiteit, de volledige vrijheid van meningsuiting, enz…

– Het aankondigen van een algemene amnestie zonder uitzonderingen en zonder voorwaarden

– Het afschaffen van de misdaadorganisaties zoals Dorpswachters, Jitem en Ergenekon .

– De kosten dragen van het herbouwen van de meer dan 4000 vernielde dorpen door het Turkse leger en ook de kosten dragen van de terugkeer van de gedeporteerde dorpelingen naar hun dorpen.

 

Stop de oorlog tegen het Koerdische volk !!!

 

Hugo Van Rompaey, eresenator,

Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut te Brussel

(Uitpers, nr 95, 9de jg., maart 2008)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 165 Times, 1 Visit today