Het Oekraïne-dossier en de dollar

De wereld is aan het veranderen. Het geopolitieke gewicht van de dollar als internationale handelsmunt wordt door de westerse Oekraïne-politiek verder ondermijnd daar deze aanleiding geeft tot een intensievere samenwerking tussen Rusland en China op het vlak van energiepolitiek.

 

Wanneer het de bedoeling van het Westen was om Moskou en Peking nog nauwer tot elkaar te brengen  dan kunnen we stellen dat alles volgens plan verloopt. De door de VS en de EU gestuurde putsch in Oekraïne en de nieuwe prowesterse regering in Kiev zorgen ervoor dat de samenwerking van het militair sterke en grondstoffenrijke Rusland en de industriële, financiële supermacht China sterker wordt. Het brengt doelstellingen van beide landen sterker bij elkaar, in het bijzonder het terugdringen van de hegemoniale aanspraken van Washington en de marginalisering van de dollar.

Als reactie op de arrogante, schijnheilige VS- en EU-strafmaatregelen  voor het Russisch optreden in de Krim, manifesteert zich in Moskou een geopolitieke en economische heroriëntering. Weg van Europa en de VS, richting nieuwe markten in China, India en andere landen. De door Washington zo dringend geëiste West-Europese afwijzing van Rusland kan er vrij vlug helemaal anders uitzien dan door de ophitser gepland was, en kan Europa zuur opbreken.

Poetin zal in de maand mei Peking bezoeken. Er wordt verwacht dat – wat door de media “de heilige graal” wordt genoemd – een mega gasakkoord tussen beide landen zal ondertekend worden. Jarenlang konden de desbetreffende onderhandelingen niet tot een goed einde gebracht worden. Door de recente slechte ervaring met het Westen is het Kremlin nu kennelijk bereid om in een handomdraai de laatste horde te nemen voor een snelle en omvangrijke energiesamenwerking  en diepere politieke samenwerking met China.

Gelijktijdig wil het Kremlin ook een gelijkaardige energiedeal met India onderhandelen. Hierdoor klinken de politiek arrogante media-verklaringen van de westerse haviken nogal hol: “Rusland zal onze sancties ondergaan zonder te reageren wegens de wederzijdse afhankelijkheid: de westerse nood aan Russisch gas en de verondersteld dringende Russische nood aan ons geld”.  Maar Rusland kan in de komende jaren een solide Aziatische afzetmarkt verwerven en zich van zijn exportafhankelijkheid van het Westen bevrijden. Het Westen is dan nog voor een lange tijd op zoek naar een vervangende gasleverancier. Dat is het voorlopige resultaat van de politiek van Washington, Berlijn, Parijs en Brussel ten opzichte van Moskou in het Oekraïne-dossier.

Maar ook de VS zal er niet ongestraft uit komen. Financiële experts van het ‘Investmentportal Zero’ speculeerden in de maand maart, dat Rusland en China met het “heilige graal” handels- en grondstoffenakkoord nieuwe globale financiële en politieke machtsverhoudingen tot stand zullen brengen. Dat kan het fundament zijn voor een gemeenschappelijke, afgeschermde reservemunt, die de dollar links laat liggen.

De status van de dollar als wereldhandelsmunt is ook vandaag nog een van de hoofdpijlers van het globale machtsproject van Washington. Het biedt het VS imperium de mogelijkheid om een gigantisch militairapparaat te onderhouden, dat hoofdzakelijk door buitenlandse aankoop van Amerikaanse staatsbons betaald wordt. Landen beleggen  immers hun dollarreserves in deze staatsbons, waarmee ze eigenlijk de eigen militaire omsingeling betalen. Dat is de reden waarom de Verenigde Staten alle pogingen om de dollar te onttronen, steeds als een aanval op haar nationale veiligheid ziet en hierop agressief heeft gereageerd zoals in Irak, toen Saddam Hoessein begon om zijn olie voor euro in de plaats van dollar te verkopen.

Ondertussen is ook Iran weg van de dollar als verkoopmunt. Teheran verkoopt zijn olie voor goud aan India en voor Chinese renminbi aan China. Geruchten doen al de ronde, dat zelf Saoedi-Arabië voor zijn grote olieklant China afwijkt van de petrodollar als betaalmiddel. Hierdoor wordt de Chinese renminbi nu wereldwijd als reservemunt verhandeld. Het is dan ook begrijpelijk dat de financiële centrum Frankfurt-Am-Main zich op tijd een stuk van deze grote koek wil verzekeren. Tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Duitsland, ondertekende de Bundesbank met de Chinese staatsbank ( PBOC) een akkoord voor clearing en betalingen in renminbi. Het Britse ministerie voor financiën sloot ook een gelijkaardig akkoord af. Parijs en Luxemburg willen volgen.

De Russische maar in het bijzonder de Chinese invloedssfeer strekt zich uit van Zui-Oost-Azië, naar Afrika tot in Latijns-Amerika. Met vele staten uit deze regio’s drijft Peking nu handel zonder dollar. Dat is ook van toepassing op de snel groeiende goederenverhandeling met Rusland, die in roebels en renminbi afgewikkeld wordt. Bezorgd zien de westerse analisten in deze ontwikkeling een ernstig te nemen aanval op de jarenlange onaantastbare positie van de dollar. Deze verschuiving van de geopolitieke as ten gunste van het oosten vindt plaats op de achtergrond van een verzwakte globale invloed van de VS en zijn trouwe vazallen van de zeven hoog geïndustrialiseerde naties, die zelf gebukt gaan onder een hoge staatsschuld.

 

vertaald en bewerkt door A.U.

Bron: Achse verschoben – Rainer Rupp – Junge Welt 02.04.2014

Print Friendly, PDF & Email

Visited 262 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook