INTERNATIONALE POLITIEK

Het nieuwe team van Bush

De voorgestelde wijzigingen in de administratie na de verkiezingen nemen de laatste twijfels weg over de visie van Bush over een ideale werkomgeving in het Witte Huis in Washington. Bush duldt geen tegenspraak- noch van binnen noch van buiten de administratie.

Colin Powell had de vervelende gewoonte om de aandacht te vestigen op het feit dat de VS met anderen moest samenwerken. De Amerikaanse VN-gezant, John Danfort die gedurende zijn korte loopbaan met weinig succes geprobeerd heeft om de administratie te overtuigen de breuken met dit internationale orgaan op te lappen gaat eveneens weg. Op het thuisfront was de frustratie van Tom Ridge, hoofd van de binnenlandse antiterreur-administratie hoog opgelopen omdat hij geen voldoende middelen kreeg voor zijn initiatieven. Ook hij krijgt de bons. Eveneens Tommy Thompson, staatssecretaris voor gezondheid, die niet mee stapte met de administratie inzake de weigering voor stamcelonderzoek en die er openlijk voor uitkwam dat hij liever een mandaat had gekregen om met de farmaceutische industrie te onderhandelen over de prijzen van de geneesmiddelen en om te zorgen dat de voedselvoorziening voor de Amerikaanse burger beveiligd was tegen terroristische aanslagen.

Bij elke nieuwe voorgestelde benoeming wint ideologie en persoonlijke loyaliteit het boven meningen en ideeën en de historische wetenschap dat een kabinet moet samengesteld worden door de besten en meest bekwame politici. Condoleezza Rice op de post van Buitenlandse Zaken is niet bevreesd over de toenemende isolatie van de Verenigde Staten. Voor de vervanging van Tom Ridge wordt de vroegere New Yorkse politiecommissaris, Tom Kerik, genoemd die in 2003 naar Irak gezonden werd om de plaatselijke politie te trainen maar daar niet veel interesse voor betoonde. Volgens een Amerikaans ambtenaar die met Kerik in Irak samenwerkte voerde hij met de hulp van Zuid-Afrikaanse huurlingen nachtelijke raids uit op zoek naar “terroristen”.Tijdens zijn loopbaan als hoofd van politie in New York liepen er verschillende klachten tegen hem in verband met illegale financiële transacties en een arrestatiebevel dat later werd geseponeerd. Kerik ondersteunde ten volle tijdens de verkiezingscampagne de ontoereikende, onbekwame politiek van de administratie die dovemans oren had naar de vraag van steden en havens voor adequate financiering van de antiterreur-maatregelen.

Op het departement Gezondheid komt Michael Leavitt . Hij zal de gezondheidsprogramma’s Medicare en Medicaid beheren zoals de privatiseringsplannen van Bush voorschrijven. Hij is een prominent voorstander van de belastings- en lastenvermindering voor de bedrijven. Als vroegere gouverneur van de staat Wisconsin schrapte hij de sociale dienstverlening van de staat ten voordele van een werkprogramma.

Andere vervangingen getuigen eveneens dat de jaknikkers de voorkeur genieten. De adviseur inzake onderwijs, Margaret Spellings die de job van staatsecretaris Rod Paige overneemt zal het mislukte onderwijsproject “Leave No Child Behind” dat ze mee hielp opstarten, behouden. De benoeming van Alberto Gonzales in opvolging van John Ashcroft als staatsecretaris voor Justitie bevestigt dat deze administratie niet het minste respect zal betonen voor de vrijheden van de burgers en de internationale humanitaire overeenkomsten.

Staatssecretaris Don Evans voor Handel ruimt de plaats voor Carlos Gutierrez. Don Evans was de voorzitter van zijn verkiezingsprogramma in 2000 en een belangrijke geldschieter voor zijn campagne. Hun vriendschap dateert sinds hun samenwerking, 30 jaar geleden, in de olie-industrie. Maar Evans diende op 9 nov 2004 zijn ontslag in. Guttierrez is sinds 1999 hoofd van het landbouw- en voedingsbedrijf Kellogg waar hij sinds 1975 in dienst was.

Christie Whitman verliet het departement Milieubescherming reeds in 2003. Michaell Leavitt volgde haar op. Leavitt schuift nu door naar departement gezondheid. Wie het departement de volgende vier jaar zal leiden staat nog niet vast. Whitman kwam in aanvaring met de president toen deze plots besliste zich uit het Kyoto akkoord terug te trekken. Maar haar trouw tegenover de president haalde de bovenhand en ze ontpopte zich als ijverige afbouwer van alle milieuwetgeving die de vorige regering had opgebouwd.

Op het departement Energie zal Samuel Bodman de uitgaande Spencer Abraham vervangen. Bodman zal de energieagenda van Bush door het congres moeten goedgekeurd krijgen.

Ondanks de stijgende olieprijzen wil Bush nieuwe olieontginningen promoten en het congres onder druk zetten om de ontwikkeling van de traditionele fossiele energieontwikkeling aan te moedigen: olie, kolen en gas, te beginnen met olieboringen in Alaska wat de milieuorganisaties sterk afkeuren. Alternatieve energie is volgens Bush een taak voor de afzonderlijke staten en niet voor de federale regering. Verder zal Bodman de politiek voor verdere uitbouw van kernenergie promoten. “De meeste van de 103 kernreactoren zijn sterk verouderd en de tijdelijke opslagplaatsen voor kernafval zijn onveilig en bijna volzet”, zeggen de milieuactivisten. De federale regering zoekt nu een permanente opslagplaats en koos hiervoor de Yucca Mountains in Nevada. Deze locatie is gevoelig voor aardbeving en de milieuorganisaties hebben het congres sterk gelobbyd om geen goedkeuring te geven.

De democraten en republikeinen die hun verantwoordelijkheid willen opnemen moeten de voorgestelde benoemingen niet alleen bekrachtigen maar de genomineerden ook vragen aan het Congres rekenschap en verantwoording te geven. Bush mag geen tweede mandaat krijgen om de Amerikaanse administratie te vervangen door een ordinaire klankkast.

(Uitpers, nr. 60, 6de jg., januari 2005)

27/12/2004

Bron: The Nation , CBS News

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Miljardensteun aan Oekraïne voor bodemloze oorlogsput

Er kwam veel politiek gesjacher aan te pas, maar uiteindelijk kreeg het Witte Huis zijn miljardensteunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan gestemd in het Congres. Voor Oekraïne is er…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Midden-Oosten draagt escalerende gevolgen van Gaza-oorlog

Het aanhoudende Israëlisch geweld tegen Gaza zorgt voor heel wat militaire en economische ‘nevenschade’ met groeiend gevaar op escalatie. Op de acties van de Ansar Allah-rebellen (bekend als de…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×