INTERNATIONALE POLITIEK

Het Nederlandse kromme huis

”Een kromme, kleine man
Vond wandl’end- ja ‘t is gek
Een kwartje, krom en oud
Bij een krom houten hek.
Hij kocht een kromme kat,
Die ving een kromme muis.
Zij leefden met elkaar
In een krom, bouwvallig huis”
Engels Bakerrijmpje
Wanneer er geen massaal protest loskomt, gaat er zich in Nederland een huiveringwekkend drama vervullen. Een kromgegroeide samenleving, met kromme mensen en kromme gedachten, dat de ene mens superieur is boven de andere, dat de ene beschaving meer waard is dan de andere en dat de ene godsdienst wel recht van bestaan heeft, en de andere niet. Dat het onderdrukken en stigmatiseren van bevolkingsgroepen een goed en geldig recht is. Wanneer kromme mensen, kromme huizen en kromme gedachten overheersen floreert het fascisme. Dat steeds dichterbij komt.
Een fabeltje? Was het maar waar: De werkelijkheid in Nederland, en in de rest van Europa, wijst wel anders uit:

De kromme man en zijn kromme partij

Vanaf haar oprichting af hebben Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) een hetze gevoerd tegen moslims, niet-westerse allochtonen en vluchtelingen [1], die steeds bizardere vormen aannam. Een voorbeeld was het haatgeschrift ”Genoeg is genoeg. Verbied de Koran.[2] Een ander voorbeeld was het door PVV coryfee Joram van Klaveren aangezwengelde ”Marokkanendebat”, waarbij een hele bevolkingsgroep als crimineel werd weggezet. [3] Het is een schande van de reguliere politiek, dat niet openlijk werd geprotesteerd tegen het Marokkanendebat als zodanig. Dat zoiets werd gedoogd. [4] Er kunnen nog legio voorbeelden gegeven worden, zoals het ”minder minder” schandaal [5], waartegen flink werd geprotesteerd met resultaat opnieuw vervolging van Wilders [6],die hopelijk niet in vrijspraak eindigt, zoals de vorige keer. [7]
Maar goed: Zaak is, dat de PVV-hetze steeds heviger wordt, waarbij met helaas door de jaren heen een stevige electorale beloning, zodanig zelfs, dat zij nu, als er nu verkiezingen zouden zijn, zomaar de grootste partij in Nederland zou kunnen worden. Ik ga nu uit van de Peilingwijzer op 17 april 2016 [Maurice de Hond], waarbij  de PVV koploper is met 38 zetels [8] Dit komt vrijwel overeen met het ”verkiezingssucces”, dat de PVV volgens de Peilingwijzer in januari 2016 zou hebben behaald. [9]
Gevaarlijk dus: Wilders [PVV] spint bij zijn anti-Islamhetze recentelijk vooral garen bij gepleegde aanslagen, om de moslims in Nederland te criminaliseren, door hen voor te stellen als een zogenaamde ”Vijfde Colonne” [10], die geen afstand zou nemen van de aanslagen [11]. Dat is niet alleen niet waar [12], maar bovendien hebben moslims, net als wie dan ook, de vrijheid, achter aanslagen als strijdmiddel te staan, mits ze er zelf geen rol bij spelen. [13] Vrijheid van meningsuiting, daar hebben Wilders en zijn pajongwajers als Geen Stijl etc toch zo de mond van vol.
Waarop Wilders zich ook met veel verve gestort heeft, is de anti vluchtelingenhetze. Dit begon met zijn ”oproep tot verzet” tegen de ”toestroom” van vluchtelingen, vooral uit Islamitische landen, zoals oorlogsgebied Syrië. Wilders zei daarover in de Tweede Kamer ”‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’ [14] Dat is natuurlijk al een vorm van haatzaaierij en opstokerij, maar aan die zogenaamde ”geweldloosheid” van Wilders zit een luchtje, omdat er teveel gewelddadige anti vluchtelingenincidenten zijn, waarin de PVV op de een of andere manier, de ene keer bedekter dan de andere, een rol speelt. [15]
Er zijn voorbeelden te over: Enkele eruit gelicht, waarbij zowel van directe PVV betrokkenheid sprake is als racistisch geweld, door PVV aanhangers of waar een verband wordt gelegd met de PVV: Zo was er op 9 oktober 2015  een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbij lieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [16] Alsof dat nog niet erg genoeg was, bleek er een PVV-kandidaat bij betrokken te zijn. [17] De PVV man zou de bivakmutsers, behorend tot een kromme groep ”Ons Montfoort Vluchtelingenvrij”, ”geadviseerd” hebben. [18]
Op 10 october 2015, de dag daarna dus, wordt een woning in Oss beklad met leuzen ”PVV, PVV, PVV Geen Vluchtelingen. Eigen Volk Eerst”. [19] Het huis staat dan nog leeg, maar er komt, naar verluidt, een vluchtelingengezin wonen. [20] Tekenend vind ik dan weer, dat Omroep Brabant over ”vandalen” spreekt [21], terwijl het keihard, extreem-rechts gedrag is. Het zoveelste voorbeeld waarbij de pers xenofobie bagatelliseert.
Begin januari 2015 staat de Facebookpagina “Steun de PVV” vol met oproepen om moskeeën in Nederland in brand te steken. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak serieus en vervolgt acht personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. [22] Ook krijgt in januari 2015  een moslim in Den Haag een dreigbrief in zijn brievenbus waarin zijn gezin met de dood wordt bedreigd. Hij moet oprotten uit Nederland. In de brief staat de kreet “De PVV zal verwinnen”. [23]
En dan nog een voorbeeld: Half december roept Geert Wilders op twitter op om in Geldermalsen in verzet te komen tegen een AZC. Het is onduidelijk of de relschoppers in Geldermalsen deze oproep meegekregen hebben, maar de rel rond het gemeentehuis die op 16 december uitbreekt haalt alle kranten. Er wordt met hekken en zwaar vuurwerk gegooid. Verschillende politie-agenten raken bij gevechten gewond. Als de ramen van het gemeentehuis met stenen worden ingegooid wordt de raadszaal ontruimd. [24] Uiteindelijk zet de gemeente Geldermalsen het plan voor een AZC in de ijskast. [25] Met dank aan de intimidatie door de PVV en aanverwanten.
Maar de hetzerij van de PVV kennen we zo langzamerhand. Schokkender wellicht nog is, dat zij daarbij wordt geholpen door een andere kromme organisatie, International Organization for Migration [een uitzetpartner in de asielketen] [26], dat een stripboek heeft uitgebracht, waarin aan uit te zetten kinderen wordt voorgespiegeld, hoe sprookjesachtig en idyllisch de herkomstlanden toch zijn, waar naartoe wordt uitgezet. [27] Oorlog en vervolging? Nooit van gehoord. Slechts zonneschijn en woestijnromantiek. [28]

Kromme praat ter verdediging van een krom beleid...

Pegida, de stoottroepen van de kromme man

Pegida, huizend in het Avondland Loopt met de kromme man al hand in hand…….
In denken en streven (anti allochtoon, anti moslim, anti-vluchtelingen) zijn Wilders en Pegida one of a kind. Hun kracht schuilt in hun taakverdeling EN aanvulling. Want wat Wilders in het parlement doet, doet Pegida op straat. Zo heeft Wilders zijn straatstoottroepen en Pegida zijn basis in het parlement, waar wetten worden gemaakt, beleidsmaatregelen worden genomen en een giftig staatsnet zich langzamerhand sluit rond moslims, allochtonen en vluchtelingen.
Neem nou bijvoorbeeld de vluchtelingenvijandige  EU-Turkije deal. Daarin staat, dat alle vluchtelingen, die ”illegaal” vluchten naar Griekenland, worden teruggestuurd naar Turkije en dat voor iedere teruggestuurde Syriër een uit Turkije afkomstige erkende vluchteling door de EU wordt opgenomen. [29] Officieel heet het, dat dat de voor vluchtelingen gevaarlijke oversteek naar Griekenland voorkomt, de facto komt dat neer op het schenden van het recht op asiel, zoals Amnesty International en Human Rights Watch terecht opmerken. [30] Daarbij is Turkije geen ”veilig Derde Land”, zoals vereist bij terugsturing, maar zet Turkije vluchtelingen uit naar onveilige gebieden. [31]
En in herinnering: Deze regeling [opname van erkende vluchtelingen in ruil voor teruggestuurde vluchtelingen] geldt alleen voor Syrische vluchtelingen. Afghanen, Irakezen en anderen vallen niet onder die deal. Deze deal, die  sinds 20 maart van kracht is gegaan [32] [vanaf die datum worden in Griekenland aangekomen vluchtelingen gedeporteerd naar Turkije], moet als muziek in de oren van Wilders/Pegida klinken, hoewel zij het liefst de grenzen voor vluchtelingen helemaal hadden dichtgegooid. Maar toch is aan deze schaamteloze Turkije-deal het jarenlange extreem-rechtse PVV-gestook te herkennen.

Meer over Pegida en de verbondenheid met Wilders

Het in Duitsland opgerichte Pegida [33] presenteert zich als een club van ”bezorgde burgers”, maar is in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neonazi’s, Islamofoben en racisten [34], met PVV leider Wilders in hun kielzog, die op 25 januari 2015 een steunbetuiging op een Pegida demonstratie in Duitsland heeft voorgelezen: Uit die solidariteitsverklaring: ”Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie. Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering. Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.” [35] Hetgeen duidelijk de verbondenheid aangeeft tussen de Kromme man, PVV leider Wilders en Pegida, zijn kromme stoottroepen. Voorlezer van deze boodschap was niemand minder dan Edwin Wagensveld, een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur, drijvende kracht achter Pegida Nederland, wapenhandelaar en nazi vriend. [36] Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten zijn die met duistere figuren als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch Defence League], de neonazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig voorman van de extreem-rechtse English Defence League] en andere neonazi organisaties en individuen. [37] Deze Tommy Robinson heeft by the way, recentelijk Pegida Groot-Brittannië opgericht. [38] Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann, oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [39], waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot haat. [40] Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie met Hitler, maar is weer volop in de running. (41) Zo zijn de Pegida-manieren. Club van “verontruste burgers”? Vergeet het maar!

Een kromme beweging in actie

Een gevaarlijke beweging, Pegida, juist door hun vastberadenheid. Ondanks ostentatief gebrek aan numerieke aanhang, hebben ze nu al meer demonstraties in Nederland gehouden, dan bij te houden is. Ik noem er een paar, op gevaar af niet volledig te zijn:
Twee keer  in Rotterdam [42] , twee keer in Utrecht [43], op 17 januari in Apeldoorn [44] , op zaterdag 6 februari in Amsterdam [45] en op zaterdag 20 februari in Ede, [46] op zondag 10 april in Den Haag [47] en naar aangekondigd, op 7 mei in Almere. [48] Maar gelukkig is er constant en bij al die kromme haat-demonstraties, verzet geweest, waarvan ”Laat Ze Niet Lopen” voortrekker is. [49] Over dat verzet en die tegendemonstraties wil ik wat zeggen, namelijk die in Den Haag op 10 april. Daar heeft namelijk de politie, als lange arm van de Nederlandse Staat, getoond, hoe solidair zij is. Niet met de tegenbeweging, maar met Pegida.
Wat er  gebeurd is? Pegida hield dus een mars door Den Haag. Op zich al een  schande, dat een kromme beweging als Pegida [50] zo de kans krijgt, het gif van haar haatzaaierij te verspreiden, maar dat is een ding. Het tweede ding, welhaast nog erger, is de beknotting van het recht van antifascisten, een tegengeluid te laten horen, wat in Den Haag de kroon spande. Volgens de reguliere media [hier Nu.nl] werden 54 arrestanten opgepakt vanwege ”dreigende ordeverstoring”. Ook zou een aantal ”illegaal vuurwerk” bij zich hebben. [51] Duidelijk wordt uit dit bericht niet, hoeveel mensen dan dat illegale vuurwerk bij zich hadden en wat die ”dreigende ordeverstoring”, wat wel erg vaag klinkt, dan wel was.
Wat er in werkelijkheid is gebeurd is, dat mensen preventief werden gearresteerd [dus zonder dat er strafbare feiten waren gepleegd] [52], waarmee dus hun demonstratierecht werd beknot: Zo vond bij het artikel 1 monument in Den Haag een spontane anti-Pegida demonstratie plaats, waarvan de deelnemers werden gearresteerd, zonder dat ze enige bedreiging vormden voor de openbare orde. [53] Ook werden volgens de berichtgeving op Indymedia.nl, zo’n 35 antifascisten die in een restaurant zaten langs de route binnen ingesloten door de ME. Ze werden gevorderd het pand waar ze zich in bevonden te verlaten, en werden vervolgens nog in het pand opgepakt voor het zogenaamd overtreden van de plaatselijke APV die het verbiedt samen te scholen. [54] Een hele rare gang van zaken.
Ondertussen konden de Pegida extremisten naar hartelust marcheren en hun gang gaan: Bekende aanwezige neonazi’s: Neonazi en NVU-lid Owen Koenekoop, gekleed in een trainingspak met white-power symboliek, Voorpost-activist Florens van der Kooi verzorgde de ordedienst. Diens broer, Breivik aanhanger Ben van der Kooi, liep uiteraard mee, en neonazi Dennis de Vries maakte foto’s. [55] Sprekers op de Pegida demonstratie waren onder andere de extreem-rechtse Duitse politica Tatjana Festerling, ex NVU lid Hugo Kuiper en wapenhandelaar en Pegida Nederland voorman Edwin Wagenveld, de zogenaamde ”Ed aus Holland”, die de solidariteitsboodschap van PVV leider Wilders had voorgelezen op een Duitse Pegida demonstratie in januari 2015. [56] Politiehulp aan een extreemrechtse mars dus. Terecht zijn over de gang van zaken rond die preventieve arrestaties Gemeenteraadsvragen gesteld door de Haagse Stadspartij, samen met Groen-Links, Islam Democraten en de Partij van de Eenheid. [57]

Gedoging door de politiek

Die houding van de politie, op die Pegida-demonstratie op 10 april in Den Haag, geeft nou precies aan wat er mis is in dit land. De impliciete gedoging door de Nederlandse politiek van het aanstormende PVV-fascisme. De man, die sinds de oprichting van zijn partij systematisch haat zaait tegen moslims, allochtonen en vluchtelingen [58], die zich solidariseert met een extreem-rechtse beweging als Pegida [59], die banden onderhoudt met extreem-rechtse politici als Vlaams Belang-leider Filip de Winter en Front National-leider Marine Le Pen [60], wordt standaard de hand boven het hoofd gehouden door media en politiek.
Want wat hij ook doet: Of hij nu oproept, de Koran te verbieden [61], administratieve detentie in te stellen tegen terreurverdachten [62], een ”Marokkanendebat” [63], het aanwakkeren van verzet tegen de komst van oorlogsvluchtelngen [64],  of het preventief opsluiten van mannelijke asielzoekers [zonder dat zij strafbare feiten begaan hebben dus] in AZC’s [65], de Politici reageren als slappe was. Zelfs de aanvankelijke verontwaardiging over zijn hatespeech ”minder minder” [66] is al grotendeels weer weggeëbd.
Al wat de heren Politici doen is wat tegensputteren, even ”in rep en roer zijn” en daarna wachten op de volgende misdadige chicane van deze Rattenvanger van Hamelen [67], die er toch maar in slaagt, zijn populariteit steeds maar weer te vergroten. [68] Tegen zo”n Marokkanendebat had een principieel protest van alle niet-PVV politici moeten komen, omdat het openlijk racistisch is. ”Minder, minder” had moeten leiden tot een eenduidig cordon sanitaire, in plaats van tijdelijke verontwaardiging en morele lippendienst aan non discriminatie.
Maar ja, als je ziet, dat de politie anti-Pegida demonstranten preventief arresteert [69], de Gemeente Amsterdam ”linkse activisten” waarschuwt, een demonstratie van de extreem-rechtse NVU geen strobreed in de weg te leggen [70] en meer van dat triests, moet de houding van de ”bazen” van de politie en het boven Gemeentes geplaatste Gezag, de Staatsdienaren, geen verbazing wekken.
Maar het is meer dan slapheid en gedoging. Het is ook steeds meer meegaan met de Boodschap van Uitsluiting van die kromme man, Wilders: Ik noemde al de door Rutte en Samsom geinstigeerde  EU ”Turkije deal” [71], waarbij het recht op asiel is platgebombardeerd.[72] Maar ook discriminerende voorstellen van de niet-PVV partijen: Zoals dat uit PvdA koker, waarbij mensen van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde premies hebben betaald, een lager niveau aan kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen] zouden ontvangen in hun land van herkomst of in het geheel niet, met een naar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd. [73] Dit onzalige plan is geëntameerd door PvdA vice-premier Asscher. En dan was er nog uit de koker van de VVD een initiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan de komst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaarden zouden worden gesteld. [74] Terwijl zij als deel van het Koninkrijk der Nederlanden dezelfde rechten hebben als andere Nederlanders. Maar dat lijkt slechts op papier.

Het kromme huis

Nederland is zo langzamerhand een krom huis geworden, bewoond door een kromme man, die het steeds meer voor het zeggen lijkt te krijgen en met zijn kromme gedachten de samenleving vergiftigt. Dit in te zien, het benoemen voor wat het is, racistische ophitserij ontaardt in openlijk fascisme [75], dat is het begin van de strijd. Maar hoe nu verder?
EPILOOG
Duidelijk is, dat we op de reguliere politiek, die zelf anti vluchtelingenvoorstellen de wereld in slingert [76] en meewerkt aan de Wilders’ hetze [77] of deze op zijn zachtst gezegd gedoogt, niet hoeven rekenen.[78] Die strijd tegen fascisme en zijn naaste familielid, repressieve dictatuur, zullen we zelf moeten voeren met krachten, die niet alleen principieel NEE zeggen tegen racisme, maar ook bereid zijn, dat daadwerkelijk in woord, demonstratie of daad [fysiek blokkeren van Pegida fascisten], in gang te zetten.
Velen zeggen, dat in het dagelijks leven van dat fascisme nog niet veel te merken is. Ik zeg: Laten we niet wachten, tot het zover is, maar nu strijden. Want de geschiedenis kan WEL herhaald worden en er staat veel op het spel. Niet alleen de VRIJHEID. Maar HET LIEVE LEVEN  ZELF. Zodat het kromme huis kan worden afgebroken en daarvoor in de plaats huizen met ruimte voor iedereen. Want is niet de wereld van iedereen? TEN STRIJDE! Voor het te laat is.
Voor de voetnoten verwijzen we naar de oorspronkelijke versie op website van Astrid Essed: http://www.astridessed.nl/

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Niemandsland. Een reis door de Syriëregio

Willem Staes (°1990) werkt voor de ngo 11.11.11 en reist geregeld naar Turkije, Libanon, Syrië, Jordanië en Palestina. Hij heeft zowel hier als ginds een heel netwerk en is…

Print Friendly, PDF & Email

De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

We weten allemaal dat toen Christopher Columbus in 1492 in ‘Amerika’ landde, hij dacht dat het India was. Veel minder is geweten dat het de Portugees Vasco Da Gama…

Print Friendly, PDF & Email

Het Nederlandse (extreem)rechts ‘hoofdlijnenakkoord’

Een half jaar na de verkiezingen hebben de vier (extreem)rechtse onderhandelende partijen in Nederland een akkoord bereikt, een ‘hoofdlijnenakkoord’. Daarmee zijn er we er nog niet. Nu is een…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Meloni’s culturele contrarevolutie

In Italië hebben strategen van uiterst-rechts veel geleerd van Antonio Gramsci’s geschriften over culturele hegemonie. Nu ze met de regering Giorgia Meloni aan de macht zijn, gebruiken ze die…

Print Friendly, PDF & Email

De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat…

Print Friendly, PDF & Email

Verliest de linkerzijde haar ziel?

Het spreekt voor zich dat de linkerzijde in Frankrijk een fantastische krachttoer heeft neer gezet met een coalitie voor de Parlementsverkiezingen tussen vier partijen. Bovendien heeft die coalitie ook…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×