INTERNATIONALE POLITIEK

Het megalomane investeringsplan van Defensie

Image
In de commissie Defensie gaf de minister zijn toelichting bij het strategische plan met daarin de geplande militaire investeringen. Zoals bekend wil deze regering de volgende legislatuur verplichten om een begin te maken van een budgettair zwaar investeringsplan ter waarde van 9,2 miljard euro. Op dit ogenblik is daar geen geld voor en wordt er op Defensie, zoals ook op de meeste andere departementen, bespaard.

Volgens deze regering is er vanaf 2019 opnieuw een grote budgettaire marge. Het aandeel van de personeelskosten moet sterk omlaag, van 78,5% nu naar 48,3% in 2030 voor een contingent van 25.000 manschappen. De militaire investeringen zullen stijgen van 5% nu, naar 25,8% in 2030. Dat is alvast goed nieuws voor de defensie-industrie.

Er staan heel wat zaken op het verlanglijstje van defensieminister Vandeput die weinig realistisch ogen. In het Kerstakkoord van eind 2015 was al beslist dat de regering 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen wil aankopen. Daarvoor voorziet de regering 3,592 miljard euro. Dat bedrag is een veel te lage schatting want dat zou omgerekend op 105 miljoen euro uitkomen per exemplaar. Volgens de buitenlandse voorbeelden is er geen van de vijf types gevechtsvliegtuigen voor dat bedrag – zeker gezien de prijsevolutie op termijn – beschikbaar. Dat geldt zeker niet voor de F35, die de voorkeur wegdraagt van Defensie, maar die makkelijk tot 150 miljoen euro per stuk kan oplopen als we de Nederlandse aankoop van 37 gevechtsvliegtuigen extrapoleren naar de Belgische situatie.

Verrassend is het budget dat de regering voorziet voor de aankoop van ‘eventueel’ een raketdefensiesysteem: 588 miljoen euro. Het gaat om een batterij met 6 lanceerinstallaties, type patriot. Andere slokoppen vormen de aanschaf van verkenningsdrones (550 miljoen euro), tankervliegtuig en strategisch transport (300 miljoen euro), de investeringen in artillerie, gevechtsgenie en andere logistiek voor de landcomponent (1,9 miljard), fregatten en fregathelikopters (meer dan 1 miljard euro), mijnenbestrijding (932 miljoen euro).

Het gaat met andere woorden over een megalomaan plan, waarvoor de voorziene budgetten, zeker voor de gevechtsvliegtuigen, zwaar worden onderschat en dat alleen maar kan gerealiseerd worden door overheidsmiddelen van andere departementen weg te pompen.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Joe Biden, Iran en de de-Trumpificatie

Na zijn intrek in het Witte Huis op 20 januari 2021 zal één van de belangrijkste taken van het buitenlands beleid van Joe Biden eruit bestaan de relaties en…

Print Friendly, PDF & Email

Het roekeloze spel van Donald Trump met atoomwapens

In januari 2020 tijdens het vijfde World Holocaust Forum in Israël stelde Poetin voor om in 2020 op een topconferentie van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad…

Print Friendly, PDF & Email

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven

In 2019 bedroegen de totale wereldwijde militaire uitgaven 1917 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met 2018, de grootste jaarlijkse toename sinds 2010. Nooit eerder…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×