6 October 2021

Het Legioen van Christus

Deze week raakte bekend dat ongeveer 3000 Franse priesters de afgelopen 7 decennia meer dan tweehonderdduizend kinderen misbruikt hebben.

Deze week raakte ook nog bekend dat duizenden rijke mensen hun geld beleggen in fiscale paradijzen, heel wettelijk, maar wel om onwettellijk belastingen te ontwijken.

U dacht dat deze twee feiten niets met elkaar te maken hebben? Mis. Kijk naar het ‘Legioen van Christus’ dat twee keer aanvinkt.

Dat zit zo.

‘Legionarios de Cristo’ is een ultrakatholieke congregatie – sommigen spreken liever van een secte – die in 1941 werd gesticht door Marcial Maciel, een Mexicaans priester. In 1946 volgde een gedeeltelijke verhuizing naar Spanje en in 1948 gaf het Vatikaan zijn volle zegen aan de nieuwe club. De eerste priesters werden in 1952 gewijd. De ‘congregatie’ is actief in Mexico en andere Latijnsamerikaanse landen, Ierland, de V.S. de Filippijnen en Zuid-Korea.

Vanaf de jaren ’40 waren er klachten over het gedrag van de stichter, ze werden pas formeel gemaakt in 1997 en het duurde tot 2009 tot er een officieel rapport kwam waarin het ‘moreel gedrag’ van Marcial Maciel werd veroordeeld. Hij leefde ‘zonder scrupules’ en ‘wars van religieuze inzichten’ aldus het rapport. Blijkt dat de man een vaste relatie had in Spanje, mét kind, en diverse relaties in Mexico, eveneens met verschillende kinderen. Zijn eigen kinderen en de studenten waarmee hij werkte werden het slachtoffer van sexueel misbruik.

‘Ik lijd aan een ongeneeslijke ziekte’, was zijn uitleg, enkel met het sperma van jonge knapen kan dat genezen. Tja, waarom niet.

Paus Benedictus XVI vroeg hem beleefd om zijn priesterambt te verlaten en zich terug te trekken in gebed en boetedoening. Hij stierf, ongestraft, in 2008 in de V.S.

De ‘Congregatie’ zelf deed ook een onderzoek en kwam tot het besluit dat zowat 33 priesters zich schuldig maakten aan sexueel misbruik van 170 kinderen.

Het Legioen van Christus heeft erg veel invloed in Mexico en heeft er universiteiten (‘Anahuac’, de naam van het prekoloniale Mexico) en scholen. Dat brengt behoorlijk wat op, net zoals de activiteiten in andere landen en de schenkingen van de trouwe gelovigen. Er werd ook heel veel geld verdiend met een bank voor micro-kredieten, dat is voor de arme mensen uiteraard. Men schat het inkomen van de congregatie op ongeveer één miljard US$ per jaar.

Nu blijkt dat ongeveer 300 miljoen US$ belegd is in fiscale paradijzen, via een aantal trusts en via Nieuw Zeeland. En de investeringen van die trusts, zo bericht de Mexicaanse pers, zijn niet van de minste: in wapenhandel, porno en fabrikanten van anticonceptiva. Bovendien gebeurden de transferts ná de dood van Maciel en net vóór het Vatikaan het beheer wilde overnemen.

Marcial Maciel was ronduit een schoft. Hij schreef een boek voor wie wil mediteren, maar dat bleek plagiaat te zijn. Hij werd beschuldigd van fraude en afpersing. Bij zijn dood werd bekend dat hij verslaafd was aan pijnstillers en morfine.

Maar hij was duidelijk niet de enige schoft in zijn ‘congregatie’. Eens te meer blijkt hoe gerenommeerde instellingen die gebruik maken van een of andere spirituele behoefte van mensen en van afhankelijke en onwetende jongeren ook een burcht van schijnheiligheid en bedrog kunnen zijn. Het is maar één voorbeeld, er zijn er ongetwijfeld nog vele andere. Hopelijk komt ooit de volledige waarheid achter de dode kinderen in de scholen van Ierland, Australië en Canada naar boven. Het ‘christelijke’ Europa dat voortdurend een beroep doet op zijn ‘waarden’ en weigert de misdaden van de kolonisering te erkennen, kan zijn toekomst niet op leugens bouwen. Het gaat duidelijk niet om enkele ‘rotte appels’ maar om een mand vol vieze wormen.

De katholieke Kerk is een machtige instelling en wie zich de romans van Roger Peyrefitte herinnert weet dat ook het Vatikaan een groot wespennest is, en dat is heel voorzichtig uitgedrukt. Toch wordt de schijn nog altijd opgehouden en toch blijven er mensen vertrouwen in hebben. Maar de politiek? Ho maar! De wetenschap? Oei, ivoren torens. Zijn het echt alleen maar de media die hier verantwoordelijk voor zijn?

Het Legioen van Christus telt momenteel 4 bisschoppen, 975 priesters en 453 seminaristen.

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 305 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Meer ..

×