INTERNATIONALE POLITIEK

Het Internationaal Gerechtshof verplicht de EU om haar verantwoordelijkheid op te nemen

Op 9 juli verraste het Internationaal Gerechtshof de wereld met zijn advies over de juridische gevolgen van Israëls bouw van de Muur op Palestijns gebied. Het Hof weerstond aan de politieke druk om de vraag van de Algemene Vergadering van de VN onbeantwoord te laten. Bovendien ging het Hof verder dan het toepasbare recht op te sommen: het paste het recht toe en stelde de internationale gemeenschap mee verantwoordelijk voor de afdwinging ervan. Ondanks zijn niet-bindende karakter is dit advies gebaseerd op bindend recht, VN-resoluties en het internationaal humanitair recht, en kan de internationale gemeenschap het niet zomaar negeren.

De conclusie van het Hof was dat de Muur illegaal is en niet gerechtvaardigd wordt door militaire noodzaak. Bijgevolg moet Israël de bouw van de Muur stopzetten, de gebouwde delen afbreken en compensatie betalen indien restitutie niet mogelijk is. Daarnaast benadrukte het Hof dat dit een juridische zaak is, met ernstige politieke gevolgen, die de hele internationale gemeenschap aanbelangt. Daarom vroeg het ook de Veiligheidsraad om deze illegale situatie te beëindigen. Bovendien riep het Hof alle staten op om de illegaliteit van de Muur te erkennen, geen bijstand te verlenen voor de bouw ervan en Israëls respect voor het internationaal humanitair recht af te dwingen.

Het Actieplatform Palestina wil de aandacht vestigen op het belang van deze oproep en de gevolgen ervan voor de Euro-Israëlische relaties. Tot onze vreugde herhaalden de EU ministers van Buitenlandse Zaken op 12 juli het Europese standpunt over de Muur. Dit leunt zeer nauw aan bij het advies van het Internationaal Gerechtshof. Ook de EU en de Europese lidstaten beschouwen dat de doctrines waarop Israël zich baseert om maatregelen te treffen die de Palestijnse burgerbevolking schaden, illegaal zijn. Het probleem is echter dat de EU weigert concrete stappen te zetten om Israëls respect voor het internationaal recht af te dwingen. Om de bilaterale relaties niet in het gedrang te brengen, verkiest de EU zijn externe relaties met Israël te voeren op een manier die niet conform is aan de legale verplichtingen van de lidstaten. Dit blijkt zeer duidelijk uit de schendingen van het Associatieakkoord.

Daarom wil het Actieplatform nogmaals benadrukken dat enkel het respect voor het internationaal recht tot een duurzame vrede in Israël en Palestina kan leiden. Wij hebben begrip voor het Europese standpunt dat het politieke proces, vastgelegd in het Stappenplan, centraal staat. Toch kan dit politieke proces nooit slagen indien de EU in zijn relaties met Israël het internationaal recht niet voorop stelt. De EU zal effectieve maatregelen moeten treffen om het advies van het Internationaal Gerechtshof te respecteren.

Nederland wil tijdens zijn voorzitterschap een pro-actieve rol spelen om tot een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict te komen. Wij waarderen dit en vragen dat tijdens het Nederlandse voorzitterschap een consensus wordt bereikt over de maatregelen die tegen de Muur moeten worden genomen. Een eerste stap die de EU kan zetten, is het Associatieakkoord met Israël opschorten. Dit kan een krachtig signaal zijn aan Israël dat de EU de blijvende schendingen van het internationaal recht, zoals nogmaals door het Internationaal Gerechtshof vastgesteld, niet aanvaardt.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Brigitte Herremans, Pax Christi/Broederlijk Delen, 0475/355.053

Actieplatform Palestina: 

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11, Broederlijk Delen, Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen CODIP, FOS-Socialistische Solidariteit, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, Socialisme zonder Grenzen, Christenen voor het Socialisme, Vlaams Palestina Komitee, Vrede, ACW nationaal.

(Uitpers, nr. 56, 6de jg., september 2004)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Jou vrijheid, mijn vrijheid

Er was behoorlijk wat te doen afgelopen week rond de verboden en weer toegestane bijeenkomst van de uiterst rechtse partijen in Brussel. De ‘National Conservatism Conference’ was al door…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×