Het Havana syndroom

Weten jullie het nog? Toen de V.S. eindelijk, na vijftig jaar, weer een diplomatieke vertegenwoordiging had in Havana, Cuba, maar de diplomaten er letterlijk ‘horendul’ werden gemaakt door een subsonisch geluid?
Prompt werden alle mogelijke ultrageheime komplotten bedacht, wat doen die communisten toch met ons hooggetalenteerd personeel?
Uiteindelijk trokken de diplomaten met hun families weer naar huis, neen, in Cuba, daar kan je niet werken.
Nu menen enkele wetenschappers wel een uitleg te hebben gevonden: geen komplotten, gewoon, heel gewoon: pesticiden!
In een Canadese studie wordt nu gewag gemaakt van een neurotoxine die in mosquitospray vervat zit, schrijft het Amerikaanse Farm News.
De Cubanen hebben nooit gezegd dat de symptomen verzonnen waren, de mensen waren inderdaad oververmoeid, hadden hoofdpijn, werden duizelig, konden minder goed horen en zien. Een uitleg ervoor hadden ze evenwel niet.
Nu blijkt dat ook elders in de wereld deze neurologische symptomen worden vastgesteld bij gebruik van deze produkten.
Hoe dan ook, met Donald Trump zijn er nieuwe sancties ingesteld. De tijd voor de diplomatie ligt voorlopig achter ons.
En de muggen in Cuba, die zijn niet gevaarlijker en vervelender dan elders.