Het geheugen van een stadswijk

Bart De Nil en Bart De Wilde (red), Het geheugen van een stadswijk, Masereelfonds vzw 2008, 79 blz. ISBN 978 9074907

Hoe kunnen nieuwe bewoners met een nieuwe cultuur zich ankeren in de oude ‘hardware’ van de bebouwde omgeving? Is het noodzakelijk dat nieuwe bewoners zich bewust zijn van het verleden om zich te kunnen identificeren met hun leefomgeving?

Dat zijn enkele van de uitgangsvragen die aan de orde waren tijdens een studienamiddag in 2007 van het Masereelfonds in de Gentse Rabotwijk waarbij dieper werd ingegaan op het belang van stadswijkgeschiedenis. ‘Het geheugen van een stadswijk’ is een onderdeel van het door de provincie Oost-Vlaanderen gesteund project Memory on/off en sluit aan bij het onderzoek naar het textielerfgoed in de oude Gentse Rabotwijk. Het gaat in deze over veel meer dan een stukje folklore opfrissen. Erfgoedstudie kan ook worden ingezet bij het samenleven in stadwijken. Volgens de historicus en co-samensteller van dit boekje Bart De Nil is digitale storytelling een gedroomd instrument om breed opgezette community based projects op te zetten in samenwerking met lokale organisaties rond het verleden én het heden van een stadswijk. ‘Het geheugen van een stadwijk’ is een bundeling van de referaten op de studiedag waaraan werd meegewerkt door historici, wijkbewoners, verantwoordelijken van sociaal-artistieke projecten en beleidsverantwoordelijken.

Na een korte inleiding van Jozef Dauwe, Bestendig Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij geschiedenis als uitgangspunt wordt genomen voor stadsontwikkeling ontwikkelt Guy Redig, Kabinetschef Cultuur, Jeugd en Participatie bij Vlaams Minister Bert Anciaux zijn visie op ‘de buurt als plaats voor activerings- en participatiebeleid’. Vervolgens schetst Dirk Holemans de sociaal-artistieke praktijk van Victoria Deluxe in de Gentse volkswijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en brengt Bart de Wilde, coördinator Masereelfonds Gent een aanzet tot ‘culturele biografie’ van het Rabot. Opbouwwerkster Valentine De Lannoy en David Van Vooren, beleidsmedewerker afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse overheid schetsen ‘De grote en kleine geschiedenis van de kassei’, zoals een stuk van de Brusselse Noordwijk wordt genoemd. Het geheel wordt ingeleid door cultuurfilosoof Eric Corijn van de VUB die in zijn korte, maar zeer interessante bijdrage de link legt tussen de vraag naar duurzame wijkontwikkeling en de gehele stadsdynamiek.

‘Het geheugen van een stadswijk’, een variante op “Het geheugen van de stad” van de Surinaams-Nederlandse sociaalgeograaf Anil Ramdas over de stad Rotterdam, kan een inspirerende publicatie zijn voor groepen die in een stedelijke leefomgeving een stukje globalisation from below mee op gang willen trekken.

(Uitpers, nr 102, 10de jg., oktober 2008)

Print Friendly, PDF & Email
Over Walter Lotens

Walter Lotens studeerde moraalfilosofie, ex-leraar, woonde lang in Suriname, reiziger, Latijns-Amerika watcher en freelancer. Hij schrijft voornamelijk over bewegingen van onderuit van Borgerhout over Madrid en Barcelona tot Cochabamba en Paramaribo. Hij houdt lezingen rond de thema’s die hij in zijn boeken aansnijdt (www.walterLotens.net).