5 November 2022

Embargo tegen Cuba: 185 landen zijn tegen

De Verenigde Naties tellen 193 Lidstaten. In de Algemene Vergadering van donderdag 3 november 2022 keurden 185 landen een resolutie goed om het embargo van de Verenigde Staten tegen Cuba te veroordelen.

Twee Staten stemden tegen: de V.S. zelf en Israël. Twee Staten onthielden zich: Brazilië en Oekraïne. Voor alle duidelijkheid: dit is het Brazilië van Bolsonaro. Voor al diegenen die twijfelen aan het nut van Lula’s verkiezing, hier is alvast een bewijs. En Oekraïne, ach, wellicht is het zelfs een daad van verzet tégen de V.S. want het land is volledig afhankelijk van Washington. De onrechtvaardigheid van het embargo kan echter moeilijk worden tegengesproken.

‘Het embargo is als een permanente pandemie’, zei de Cubaanse BZ-minister, ‘of een orkaan die blijft hangen over het land’.

Tijdens het Presidentschap van Joe Biden alleen al heeft het embargo voor 6,364 miljard USDollar schade aangebracht.

De COVID-pandemie heeft een bijzonder zware kost gehad, want hoewel Cuba zelf vaccins kon aanmaken kon het de noodzakelijke goederen ervoor niet importeren.

Biden heeft enkele zware sancties die waren ingevoerd door Trump weer afgezwakt, maar om het embargo te doen verdwijnen is een stemming nodig in het Congress.

‘Alle unilaterale maatregelen die als politieke druk worden opgelegd om veranderingen af te dwingen in een ander land, zijn in strijd met de regels van het VN-Handvest, zo verklaarde de Mexicaanse ambassadeur nog eens.

De kans dat er ondanks deze zoveelste massale stemming in de V.N. iets verandert, is zo goed als nul.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Meer ..

×