Het democratische ‘algemeen belang’ niet gediend met Comité ex-moslims


Sinds jaar en dag is vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing in Nederland een grondrecht, dat boven het partijpolitieke gekrakeel staat. Vandaar dat de politisering van dit grondrecht ‘onaanvaardbaar’ is, omdat daardoor het ‘algemeen belang’ wordt geschaad. Helaas hebben Ehsan Jami c.s. daar geen oog voor, getuige de ‘steunverklaring’ die aan de oprichting van het Comité van ex-moslims gekoppeld is.

Daarmee wordt de oorspronkelijke gedachte achter het Comité, de vrijheid (het grondrecht) om naar believen wel of niet te geloven, gepolitiseerd. De fractievoorzitters van de PVV, VVD en Partij voor de Dieren hebben de steunverklaring immers wel ondertekend, maar die van PvdA, GroenLinks en SP niet! Kortom, door de steunverklaring verwordt de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing tot partijpolitieke speelbal, waarmee dit grondrecht wordt ont(ver)kracht. Dat nu gaat automatisch ten koste gaat van het algemeen belang, waarover partijpolitici (met name Haagse fractievoorzitters) toch primair behoren te waken.

Wouter ter Heide

(Uitpers, nr 90, 9de jg., oktober 2007)

Deel dit artikel

Visited 134 Times, 1 Visit today