Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Het democratische ‘algemeen belang’ niet gediend met Comité ex-moslims


Sinds jaar en dag is vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing in Nederland een grondrecht, dat boven het partijpolitieke gekrakeel staat. Vandaar dat de politisering van dit grondrecht ‘onaanvaardbaar’ is, omdat daardoor het ‘algemeen belang’ wordt geschaad. Helaas hebben Ehsan Jami c.s. daar geen oog voor, getuige de ‘steunverklaring’ die aan de oprichting van het Comité van ex-moslims gekoppeld is.

Daarmee wordt de oorspronkelijke gedachte achter het Comité, de vrijheid (het grondrecht) om naar believen wel of niet te geloven, gepolitiseerd. De fractievoorzitters van de PVV, VVD en Partij voor de Dieren hebben de steunverklaring immers wel ondertekend, maar die van PvdA, GroenLinks en SP niet! Kortom, door de steunverklaring verwordt de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing tot partijpolitieke speelbal, waarmee dit grondrecht wordt ont(ver)kracht. Dat nu gaat automatisch ten koste gaat van het algemeen belang, waarover partijpolitici (met name Haagse fractievoorzitters) toch primair behoren te waken.

Wouter ter Heide

(Uitpers, nr 90, 9de jg., oktober 2007)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email

Biden en elektrische auto’s

Net zoals in de EU dreigen in de VS klimaatmaatregelen geslachtofferd te worden op electorale berekeningen. In wat volgt laten we even terzijde in hoeverre elektrische auto’s een doelmatig…

Print Friendly, PDF & Email

In Guatemala gaat de kromme rechtspraak door

Koffers met 122 miljoen Quetzales Oktober 2020. Het Speciaal Parket tegen Straffeloosheid van het Openbaar Ministerie (FECI) voerde onder leiding van voormalig openbaar aanklager Juan Francisco Sandoval een operatie…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×