Gustavo Petro, Oekraïne en de V.S.

Een kort uittreksel uit een interview met Gustavo Petro, President van Colombia, die glashelder uitlegt waarom het zo moeilijk is de Russische invasie van Oekraïne te veroordelen:

Vraag: In Europa wordt momenteel een klassieke, imperialistische oorlog gevoerd, een land dat een ander land is binnen gevallen. De President van Brazilië, Lula da Silva, wil een initiatief nemen om een oplossing te vinden voor deze invasie door Rusland. Bent U het eens met zo’n initiatief?

Gustavo Petro: de meeste Latijnsamerikaanse landen hebben geen standpunt ingenomen over de oorlog. In Latijns Amerika wil men een vredesakkoord, want wij hebben rechtstreeks geleden onder de prijsstijgingen van de voedselprodukten. Er is meer honger. Wij hebben er geen belang bij dat deze oorlog blijft voortduren. Wij voelen ons ook niet goed bij de oproep om invasies van landen te veroordelen, als je weet dat zij die deze oproep doen en invasies veroordelen, er zelf heel wat op het geweten hebben. Ik denk daarbij niet alleen aan het Midden-Oosten, maar ook aan Latijns Amerika. Engeland dat de Falklands verovert. De Verenigde Staten die zijn binnen gevallen in de Dominikaanse Republiek, in Granada, in Panama…

Klopt, maar zijn de invasies door de Verenigde Staten dan een verantwoording voor de bombardementen op Oekraïne?

GP: Het hele verhaal om Rusland aan te vallen omdat het een ander land binnen valt, hadden ze zelf moeten beginnen. Wij hebben destijds voorgesteld om elke invasie te beschouwen als een misdaad tegen de menselijkheid. Wie was tegen? De V.S.

Maar de Europeanen zijn nergens binnen gevallen. Er woedt een oorlog op ons grondgebied en we helpen een land daar daarom vraagt. Moeten we de slachtoffers van een invasie dan niet helpen?

GP: Ik ben er niet zo zeker van dat Europa nergens is binen gevallen. Europa verschuilt zich achter de NAVO, en via de NAVO is het wel degelijk schuldig aan invasies. Waarom is de invasie van Lybië goed en de invasie van Oekraïne door de Russen slecht ?

Ze zijn allemaal slecht …

GP : Als ze allemaal slecht zijn kan het beleid er niet in bestaan te zeggen, deze is slecht en applaus te geven bij een andere, wie ook schuldig is. Dat zou pas een ernstig verhaal zijn en zou zeker de steun van Latijns Amerika krijgen, want ook wij zijn slachtoffers van invasies geweest. Dat heb ik ook aan Biden gezegd. Hij leidt die oorlog in Oekraïne, maar het mondiale leiderschap zal hij nooit veroveren als hij het probleem van de schuldenlast en de klimaatverandering niet kan aanpakken. De oorlog woedt verder en wordt elke dag erger. De oorlog kan makkelijk ophouden als Oekraïne niet langer als het grondgebied van de NAVO beschouwd wordt. Russen én Oekraïners zullen dan ook makkelijker aan tafel kunnen gaan zitten om over vrede te praten.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 86 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook