9 September 2020

Google lust vakbonden rauw

Google houdt van zijn 100.000 personeelsleden, maar dan liefst zonder vakbond. Daarom heeft Google Iri Consultants onder de arm genomen. Dat is een onderneming gespecialiseerd in het weren van vakbonden uit bedrijven. VS-ondernemingen doen al jaren massaal een beroep op Iri Consultants om te beletten dat een vakbond bij hen binnenkomt. Wie daar bij Google niet tevreden mee is, riskeert aan de deur te vliegen.

Bedrijfscultuur

Afgedankt worden, dat is wat vier personeelsleden vorige maand overkwam omdat ze de bedrijfscultuur van Google niet respecteerden. Althans de nieuwe bedrijfscultuur. Want tot voor kort ging de Google-directie prat op een beleid van openheid, van volledige transparantie.
Tot personeelsleden daar “misbruik” van maakten om enkele toestanden aan te klagen. De wekelijkse “Thanks God it’s Friday” waarbij het personeel in alle openheid kon discussiëren met de bedrijfsleiding, werd onlangs maandelijks. En gedaan met openheid, voortaan mag de discussie nog alleen over de organisatie van het werk gaan.
Dat heeft een goede reden, want personeelsleden snijden onderwerpen aan die de leiding liever niet hoort. Een jaar eerder al waren er grote acties van personeelsleden geweest tegen de omertà rond ongewenste intimiteiten, tegen discriminatie van vrouwen en tegen “ethisch onverteerbare” activiteiten. Op 1 november 2018 hadden 20.000 personeelsleden in verscheidene plaatsen deelgenomen aan een ”walk out” tegen die opgelegde stilte rond taboes. Google wil onder meer dat alle klachten over seksueel wangedrag binnenshuis worden geregeld, er mag niets naar buiten komen. Transparantie op zijn Google’s.

Immigratie

Een van die onverteerbare activiteiten gaat over de samenwerking van Google met het Pentagon en met de immigratiediensten. Vorige zomer had personeelslid Rebecca Rivers, ingenieur bij Google in Boulder (Colorado) een petitie gelanceerd tegen de samenwerking met de politie tegen immigratie.
In de door 1500 personeelsleden ondertekende petitie werd gevraagd geen medewerking te verlenen aan het programma waarbij kinderen aan de grens met Mexico van hun familie gescheiden worden, en aan het programma om mensen zonder papieren uit te wijzen. Ze klaagden ook de aanwerving aan van Miles Taylor, een hoge ambtenaar uit de omgeving van president Trump die in 2017 meewerkte aan diens beruchte “Travel Ban” om burgers uit sommige moslimlanden de toegang tot de VS te ontzeggen.
Rivers voerde onlangs, 22 november, het woord tijdens een actie in San Francisco tegen het feit dat zij en een andere ingenieur, Laurence Berland, twee weken eerder waren geschorst. Berland had ook actie gevoerd tegen het feit dat YouTube (dochteronderneming van Google) weigerde homofobe inhoud op YouTube te censureren.
Rivers en Berland klaagden op die actie in San Francisco de manier aan waarop de interne veiligheidsdienst hen hadden ondervraagd. Na die actie werden Rivers, Berland en twee anderen ontslagen wegens “zware en herhaalde inbreuken op de interne veiligheidsprocedures”.

Syndicaal spook

De leiding van Google wil ten alle prijze beletten dat het personeel bij een vakbond aansluit. In Pittsburgh besliste desondanks een groep in september, ontevreden over te lage lonen en te weinig vrije dagen, zich aan te sluiten bij de United Steel Workers. In Zürich belette de directie een vergadering waarop het personeel wou praten over aansluiting bij een vakbond.
Iri Consultants moet nu helpen de klus te klaren: geen vakbonden bij Google. Ze maken gebruik van de anti-syndicale regels die in de VS gelden: een vakbond kan alleen in een bedrijf binnenkomen als het personeel zich in meerderheid daarvoor heeft uitgesproken. Iri Consultants helpt de bazen om als het nodig is, het personeel te intimideren en af te dreigen. Ze hebben daar al jarenlange ervaring mee.
De maskers vallen nu af. Google en co doen zich graag voor als progressief, maar ze hebben allemaal een broertje dood aan vakbonden – én belastingen. En ze zien geen graten in samenwerking met machthebbers die ouders en kinderen uit elkaar halen. Amazon, Google… het zijn evengoed uitbuiters als andere kapitalisten. Google mat zich een progressief imago aan, maar het is gewoon neo-paternalisme dat hoogstens een patronaal “huissyndicaat duldt.
Amazon heeft een even grote afkeer van vakbonden, want die bonden klagen de verschrikkelijke arbeidsomstandigheden en de lage lonen bij deze reus aan. Op Black Friday vorige week waren er diverse syndicale acties tegen de onmenselijke en onveilige werkomstandigheden.
Microsoft
Ook Microsoft ziet er geen graten in samen te werken met “ethisch verwerpelijke methodes”, ondanks zijn “Human Rights Statement”. Zo helpt Microsoft een Israëlische firma, AnyVision, met software voor gezichtsherkenning van Palestijnen in de bezette gebieden. Een filiaal van Microsoft, M12, droeg 78 miljoen dollar bij voor de opstart van die firma. Nochtans beloofde Microsoft eerder dat het zijn technologie niet zou laten aanwenden als die democratische vrijheden zou schenden…
NBC News, dat dit nieuws bracht, wijst erop dat AnyVision nauw samenwerkt met het Israëlische leger. Volgens de Israëlische krant Haaretz werkt AnyVision mee aan twee projecten van het leger om zo Palestijnse activisten op te sporen. Verscheidene mensenrechtenorganisaties, waaronder de American Civil Liberties Union, hebben daar tegen geprotesteerd, maar zonder gevolg.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 24 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×