God als zinvol begrip

Commentaar bij het discussiestuk "De oprukkende godsdienst" van Lucas Catherine in Uitpers nr. 45 van september 2003:

"God" is voor mij een zinvol begrip. Religie en godsdienst zijn voor mij niet per definitie af te keuren. Ik probeer mij duidelijk te maken met een paar voorbeelden. Als iemand zegt dat hij de lotto heeft gewonnen omdat God dat zo heeft gewild, dan zal ik dat beamen. Er is geen enkele rationele verklaring voor te vinden waarom iemand de lotto wint. Ge kunt dat natuurlijk ook toeval noemen. Maar voor mij is dat een synoniem voor God. "Toeval" klinkt misschien neutraler en minder beladen, maar is even diepzinnig of achterlijk als "God". Probeer dat maar eens te weerleggen als ge kunt. Wat zegt ge met "toeval" anders dan dat ge eigenlijk niet weet waarom iets gebeurt. Dat het mysterieus is en ondoorgrondelijk. Dat er krachten in het spel zijn die uw petje te boven gaan. Als een moslim "inchallah" zegt, dan is dat voor mij een zinvolle uitspraak. Ze kunnen dat bijvoorbeeld zeggen als ze een afspraakje maken met iemand. "Tot volgende week, als God het wil". Met andere woorden: Als er geen stom toeval spelbreker speelt. Of als de wereld intussen niet vergaat. Jos Gheysen zei vroeger op het einde van zijn radioprogramma "Tot volgende week. Bij leven en welzijn." Dat komt op hetzelfde neer. Godsdienst is voor mij pas problematisch als ze in naam van God begint te spreken. Als er mensen zijn die beweren te weten wat God van ons wil. In bovenstaande tekst wordt ene Tariq Ali geciteerd: "Ik maak mij zorgen omdat miljarden mensen bij het begin van de eenentwintigste eeuw nog steeds geloven dat er een godheid bestaat. Dat zegt iets over een fundamenteel tekort in het leven van die mensen." Ik zou dat anders zeggen: "Ik maak mij zorgen omdat miljarden mensen nog steeds geloven dat andere mensen weten wat God wil. Dat mensen zich laten wijsmaken dat morele normen niet tussen mensen onderling bediscussieerbaar zijn, maar dat ze door God zouden zijn ingefluisterd in de oren van dictators." Om mijn les nog eens kort samen te vatten: God is mysterie. Moraal is iets tussen mensen.

Klaas Gerard

(Uitpers, nr. 47, 5de jg., november 2003)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 52 Times, 1 Visit today