G8-top in Heiligendamm, 6-8 juni 2007: andersglobalisten trekken mobilisatie op gang

De G8 blaast opnieuw verzamelen van 6 tot 8 juni 2007 in Heiligendamm, vlakbij Rostock aan de Duitse Oostzee. Goed nieuws is dat talrijke netwerken en coördinaties van ngo’s, sociale bewegingen en actiegroepen nu reeds volop bezig zijn met de voorbereiding van de mobilisaties tegen deze top. Bovendien eindigt in juni 2007 het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. “Deutschland über alles”, voor de Europese andersglobaliseringsbeweging in 2007?

Van woensdag 6 tot vrijdag 8 juni komen de leiders van de zeven rijkste landen (VS, Groot-Brittannië, Japan, Canada, Duitsland, Frankrijk en Italië) plus Rusland samen in een congrescentrum in Heiligendamm, niet ver van Rostock, in het Noorden van Duitsland. De G8 staat méér dan welke internationale instelling dan ook symbool voor de arrogante almacht van de rijkste landen in de wereld: de regeringsleiders van acht landen die samen nauwelijks 13 procent van de wereldbevolking herbergen, komen één keer per jaar samen om de koers van de planeet te bespreken en de agenda’s op elkaar af te stemmen. Niet dat ze het over alles eens raken, maar ze treden toch vaak gezamenlijk op in internationale instellingen. Ze controleren in grote mate het beleid van het IMF en de Wereldbank en vormen de thuishavens van de belangrijkste financiële centra en knooppunten in de wereld.

De thema’s van de top

In 2007 is de conservatieve Duitse kanselier Angela Merckel de gastvrouw van de G8. De top zal plaatsvinden in Heiligendamm, een klein plaatsje aan de Oostzee. Gezien Heiligendamm allicht volledig hermetisch wordt afgesloten, zullen de grote activiteiten en manifestaties vooral in Rostock gepland worden. Merckel liet recent ook in haar kaarten kijken wat betreft de belangrijkste thema’s van de top. Het is natuurlijk belangrijk om in het achterhoofd te houden dat zo’n agenda deel uitmaakt van de communicatie rond de top. Merckel heeft trouwens al duidelijk gesteld dat de agenda’s van de recente G8-tops wat haar betreft te breed opgevat werden. Ze wil in eerste instantie terug naar de economische roots van de groep en zegt vooral wakker te liggen van het mogelijk mislukken van de Doha-ronde in de WTO. Maar welke thema’s schuift ze formeel naar voor? Vooreerst is er het thema van de strijd tegen de wereldwijde armoede. Met de lopende millenniumdoelstellingen en wereldwijde campagnes die daar rond gevoerd worden, kunnen de grote spelers niet anders dan dit thema hoog op de officiële agenda te plaatsen. Andere belangrijke thema’s zijn volgens de kanselier ‘energie en klimaat’ en ‘wereldhandel en intellectuele eigendomsrechten’.

De netwerken en de mobilisaties

Sinds de G8-top van 1998 in Birmingham zijn ook de sociale bewegingen, ngo’s, vakbonden, milieuorganisaties en actiegroepen steevast op de afspraak. Ze stellen niet enkel de legitimiteit van de G8-top in vraag maar klagen ook de nefaste gevolgen van de wereldwijde neoliberale politiek aan. In 2001 kenden die alternatieve manifestaties en activiteiten een hoogtepunt met de top in het Italiaanse Genua. Goed 300.000 manifestanten kwamen op straat tegen de koers van de mondiale elite en eisten een kwijtschelding van de derde wereldschuld, een globale herverdeling van de welvaart en een einde aan de liberaliseringen. Ook de jaren nadien gingen de protesten verder. Onder die druk ziet de G8 zich genoodzaakt om steeds meer de thema’s van de tegenbeweging op de agenda te plaatsen. Zo kondigde de G8-top van Gleneagles in 2005 een initiatief aan om de schulden van 19 arme landen kwijt te schelden, in ruil voor liberale economische hervormingen.

De acties en manifestaties rond de G8-top in Heiligendamm worden nu reeds voorbereid. Grosso modo vallen er twee grote netwerken te onderscheiden. Ten eerste is er het G8 ngo-platform, ook gekend als de Hannovergroep. Deze coalitie van grotere bewegingen en organisaties mikt op een internationale mobilisatie en neemt zich voor om een alternatieve tegentop te organiseren. Hun website vind je terug op www.g8-germany.info . Daarnaast heb je ook een radicaler netwerk dat eerder gekend is onder de naam de Rostockgroep. Dat groepeert directe actiegroepen, basisbewegingen, de radicalere vredesbeweging etc. Het gaat duidelijk om een bundeling van uiteenlopende krachten. Ook het Dissent-netwerk, dat erg actief was rond de top in Gleneagles, maakt hier deel van uit. Het netwerk plant ondermeer een internationaal actiekamp tijdens de dagen van de top. En er wordt ook opgeroepen om actief blokkades op te werpen tegen de G8-top. Méér info vind je op www.G8-2007.de en ook http://camp06.org .

Actieconferentie in Rostock

Bijzonder positief is het dat beide netwerken complementair lijken te werken. Beide netwerken nemen immers deel aan een gemeenschappelijke voorbereidende conferentie die van 10 tot 12 november plaatsvindt in Rostock. Een beweging als Attac-Duitsland kiest er bijvoorbeeld voor om in beide netwerken tegelijkertijd actief te zijn. De conferentie van Rostock heeft tot doel om het ganse actieprogramma rond de top uit te werken. Aan welke activiteiten wordt er gedacht?

–         Een internationale betoging die minstens 100.000 manifestanten moet tellen

–         Culturele activiteiten met Duitse en internationale bands

–         Een alternatieve tegentop, ofwel net voor ofwel tijdens de top

–         Een internationaal actiekamp voor en tijdens de top

–         Een antiracistische actiedag voor de top

–         Een internationale actiedag waarop allerhande actievormen passen: van manifestaties tot wegblokkades.

Ook in België wordt er nu reeds vanuit verschillende hoeken gewerkt rond de G8-top van Heiligendamm. De Belgische tak van het netwerk Dissent is ermee bezig. Maar ook de Belgische ngo’s plannen een deelname aan de protesten. Tijdens de publieke dag van het Belgisch Sociaal Forum van 16 december in Brussel zal er tijdens een workshop gekeken worden hoe de mobilisatie vanuit België het best kan verlopen.

De terugkeer van de Europese grondwet?

Duitsland neemt vanaf nieuwjaar ook het voorzitterschap van de Europese Unie voor zijn rekening. Dat betekent dat dit voorzitterschap afsluit met een Europese top in Duitsland in diezelfde maand juni. Het zou dus wel eens bijzonder druk kunnen worden in juni 2007. De netwerken die mobiliseren rond de G8-top houden immers ook de neoliberale koers van de EU nauwlettend in de gaten. Het lijkt bovendien waarschijnlijk dat Duitsland de discussie rond de Europese grondwet nieuw leven zal inblazen, na de bevriezing van het debat het afgelopen jaar. Vandaag is het nog te vroeg om daar méér over te melden, maar vast staat dat ook het Europees voorzitterschap van Duitsland op de voet gevolgd wordt door dezelfde organisaties en netwerken.

Duitsland wordt dus ‘the place to be’ voor andersglobalisten in 2007. En als je de actiesites rond de G8 bekijkt, wordt meteen duidelijk dat Genua om het hoekje loert.

(Uitpers, nr. 80, 8ste jg., november 2006)

Zie ook: www.yabasta.be

Print Friendly, PDF & Email

Visited 224 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook