Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Franstalige historici over 1302

In oktober 2002 organiseerde het Masereelfonds, samen met Toudi, een zeer interessant colloquium, waarbij anderstalige historici ingingen op het werkelijke belang van de Guldensporenslag, en de keuze van de Vlaamse Gemeenschap de herdenking ervan tot Vlaamse feestdag uit te roepen. In september 2003 komt er tezelfdertijd een Frans- en Nederlandstalige verslagboek van dit colloquium uit, in een gezamenlijke inspanning van Cahiers Marxistes, Imavo, Masereelfonds en Toudi. Voor het Nederlandstalige boek tekent Imavo als verantwoordelijke uitgever, met Masereelfonds als belangrijke steun.

In dit boek vindt U volgende bijdragen:

Claire Billen (ULB): Franstalige historici over het belang van de Veldslag van Kortrijk (1302)

Marc Boone (Univ. Gent): 1302: economische en sociale context van het Frans-Vlaamse conflict

Sergio Boffa (Kon.Bibliotheek van België): Het belang van de veldslag bij Kortrijk (1302) in de middeleeuwse militaire geschiedenis

Bernard Desmet (Masereelfonds): Liever de uil dan de leeuw, interview met Roel Jacobs

José Fontaine (Toudi): Het beeld van Vlaanderen bij de Waalse Beweging

Chantal Kesteloot (CEGES): De blik van de andere: De Vlaamse beweging gezien door de Waalse beweging

Veronique Lambert (Univ. Gent): Slotreferaat

Veronique Lambert (Univ. Gent): 11 juli 1302: Van Guldensporenslag tot Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Veronique Lambert (Univ.Gent): De Frans-Vlaamse oorlog (1297-1320)

Serge Lewuillon (Univ. Arras): Het verdriet van de Oude Belgen of het verglijden van de nationale heldenmythe

Benoit Mihail (ULB): De kwestie van het Neo-Vlaams romantisme en de plaats van 1302 naar het Frans-Vlaams voorbeeld

Philippe Raxhon (ULG): 1792 versus 1302

Frans-Jos Verdoodt (ADVN): De gebeurtenissen van 1302 en hun betekenis voor de Vlaamse beweging

Het boek zal ongeveer 160 pagina’s tellen. In de winkel zal het 15,5 euro kosten.

Wie mee de uitgave van dit boek steunt, door er vooraf op in te tekenen wordt daarvoor beloond. Bij voorintekening kost het boek 13 euro. Voorintekenen doet U door het gepaste bedrag te storten op rek. 000-0944464-72 van het Masereelfonds, 1000 Brussel, met vermelding boek 1302 en het gewenst aantal exemplaren. Zodra het boek verschenen is (september 2003) wordt het U toegezonden. Uiterste datum om vooraf in te schrijven is 31 juli 2003.

Informatie over de Franstalige editie kan U bekomen bij Cahiers Marxistes, Deracheln. 94 B6, 1050 Brussel, 02/650 49 21, cmarx@ulb.ac.be

Bernard Desmet, Masereelfonds, tel. 02/ 502 38 80, web: www.masereelfonds.be

(Uitpers, nr. 44, 4de jg. Juli-augustus 2003)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Klimaschutzprogramm. Duitse klimaatregering in eindsprint

Hoe zou het gaan met de Duitse Groenen? Of, om de vraag anders te stellen, slaat het Duitse klimaatbeleid aan bij de kiezer? Op deze vragen valt geen eenduidig…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×