INTERNATIONALE POLITIEK

Fiscale paradijzen, sociale woestijnen

De Attac’s van Europa organiseerden op 9 oktober acties tegen belastingsparadijzen. In het kader daarvan voerde Attac-België op 8 oktober actie tegen het fiscale beleid onder leiding van Minister van FinanciEBn, Didier Reynders. Tegen de schande van de fiscale amnestie, tegen het behoud van de coördinatiecentra en sociale diefstal van de belastingsparadijzen. Attac-woordvoerder Eric Goeman legt hieronder uit waarom.

“Enkel de gewone mensen betalen belastingen .” Dat zei ooit Leona Helmsley, één van de rijkste vrouwen van de VS. Terwijl de welvaart de laatste decennia enorm toenam, groeide de sociale ongelijkheid. Deze toenemende ongelijkheid houdt rechtstreeks verband met de vrijmaking van de kapitaalstromen. Door deze financiële globalisering kunnen de rijkste burgers en de grote multinationals hun geld of winsten plaatsen waar ze er het minst belastingen op moeten betalen.

Terwijl de regeringen de mond vol hebben van de strijd tegen de kleine criminaliteit en het terrorisme, wordt deze financiële criminaliteit en immoraliteit geen strobreed in de weg gelegd. Integendeel zelfs. Belastingsparadijzen worden grotendeels ongemoeid gelaten. Mensen die jarenlang belastingen ontdoken worden met de rode loper binnengehaald via de fiscale amnestie. De regering zet soms zelf legale constructies voor bedrijven op om hen toe te laten normale belastingstarieven te ontwijken.

De politieke en economische elites van dit land proberen de burgers te verleiden met verhalen over de te hoge belastingen. Over een rechtvaardige verdeling van de belastingsdruk hebben ze het echter zelden. Terwijl de gewone burger via de belastingen op arbeid voldoende bijdraagt aan de financiering van de publieke voorzieningen, blijven de grote vermogens en multinationals grotendeels buiten schot.

De opbrengsten van de vermogensbelasting bedragen in België nauwelijks 1% van het nationale inkomen, terwijl het Europese gemiddelde 2% is. Terwijl het aandeel van het inkomen uit vermogens de laatste 15 jaar bijna verdubbelde, weigert de Belgische regering een vermogenskadaster aan te leggen. Zo is het onmogelijk de belastingsdruk zo te verdelen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. België blijft ondanks Europese druk halsstarrig vasthouden aan haar bankgeheim. Door de Belgische fiscale gunstregel voor multinationale coördinatiecentra loopt de overheid jaarlijks ongeveer 2 miljard euro inkomsten mis.

Multinationals die van deze regeling gebruik maken worden immers gemiddeld aan 1,35% belast in plaats van 40,17%.

Geen wonder dat de OESO België een belastingsparadijs noemt. En daar is de eerlijke belastingsbetaler de dupe van. Hij betaalt immers de bijdragen die de fraudeurs niet betaalden. Hij is er ook het slachtoffer van als de sociale voorzieningen moeten besparen omwille van fiscale fraude en kapitaalvlucht. KMO’s worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van fiscaal “creatieve” multinationals.

Attac-België neemt dit niet langer. In naam van de eerlijke belastingsbetaler eisen wij het geld dat onze gemeenschap misliep door fiscale fraude en immorele belastingsconstructies terug. Wij eisen dat België werkt aan een eerlijke verdeling van de belastingsdruk in plaats van zich in naam van de competitiviteit uit te sloven voor fiscale sjoemelaars. Wij verwerpen, samen met een groot deel van de Belgische bevolking, de fiscale amnestie en eisen nultolerantie voor belastingsfraudeurs.

Eric Goeman
Woordvoerder attac vlaanderen
[e-mail] eric.goeman@attac.be
[tel-fax] 09/3724491
[mobiel] 0476/990714
[site] http://www.attac.be

 (Uitpers, nr. 58, 6de jg., november 2004)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×