Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

FIAN achter boerenprotest

Image

Persmededeling

Als organisatie die opkomt voor het recht op voedsel en de rechten van boer.inn.en, ondersteunt FIAN de protestacties van landbouwers in Europa en België. Om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde woede van landbouwers en de impasses van het geglobaliseerde agro-industriële systeem aan te pakken, is het dringend nodig om de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van boer.inn.en uit te voeren.

De landbouwsector in Europa en België ondergaat een waar sociaal bloedbad. Sinds 1980 heeft België 70% van zijn boerderijen verloren. Dit komt neer op meer dan 100.000 boerderijen die zijn verdwenen. Geen enkele andere sector heeft ooit zo’n sociale ramp gekend. Daarnaast is de landbouwsector de beroepssector met het hoogste aantal huishoudens onder de armoedegrens, met een bijzonder hoog aantal zelfdodingen.

Als mensenrechtenorganisatie heeft FIAN altijd achter de landbouwers en boer.inn.en gestaan om hun rechten te verdedigen en mobilisaties voor een rechtvaardige overgang van voedselsystemen te ondersteunen. In het bijzonder hebben we verschillende rapporten ingediend bij de Mensenrechtenraad en het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten, waarin we de vele schendingen van de rechten van de boer.inn.en benadrukken : oneerlijke vrijhandelsakkoorden en concurrentie tussen kleine landbouwers in de geglobaliseerde handel ; schuldenlast gekoppeld aan de druk om steeds meer te mechaniseren en te industrialiseren ; landroof en stijgende prijzen van landbouwgrond ; vergiftiging door pesticiden ; administratieve en regelgevende druk ; enzovoort.

De woede die landbouwers de voorbije dagen in Europa en België hebben geuit, is dus legitiem en FIAN zal de komende dagen de mobilisaties van deze landbouwers ondersteunen. Maar we moeten vermijden dat deze woede wordt gebruikt door bepaalde populistische partijen of door bepaalde agro-industriële lobby’s die er munt uit willen slaan om de transitiedoelstellingen en de klimaat- en milieuverbintenissen onderuit te halen. Het is niet minder milieuwetgeving die onze boer.inn.en zal redden⸱, maar integendeel een versnelling van de overgang naar lokale en agro-ecologische voedselsystemen.

Daarom steunt FIAN de dringende uitvoering van de VN-Verklaring van de rechten van boer.inn.en, die in 2018 aangenomen werd door de Algemene Vergadering van de VN. Deze Verklaring erkent tal van rechten voor boer.inn.en – zoals het recht op waardig werk en waardige werkomstandigheden (art.13), het recht op een eerlijk loon en een waardig leven (art.16), het recht op land en natuurlijke hulpbronnen (art.17), het recht op sociale zekerheid (art.22), enzovoort ; en het definieert de verplichtingen van staten om deze rechten effectief te realiseren. De Verklaring bevat ook talrijke bepalingen om de overgang naar duurzame productiemethoden, met name agro-ecologische en biologische, te versnellen. Om deze overgang te ondersteunen is een sterk overheidsbeleid nodig. Landbouwers kunnen immers niet alleen de gevolgen dragen van bijna een halve eeuw van groene revolutie en overmatige liberalisering van de landbouw.

In 2023 werd een belangrijke stap gezet met de oprichting van een werkgroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Verklaring ; Deze resolutie werd gesteund door België. FIAN stelt voor dat deze werkgroep de situatie van landbouw in Europa onder de loep neemt om de nodige aanbevelingen te formuleren aan de lidstaten en zo tegemoet te komen aan de bekommernissen van de landbouwers. Het is door de situatie te onderzoeken vanuit een mensenrechtenperspectief dat we de impasse van bovenaf zullen doorbreken, en niet door toe te geven aan de druk van enkele lobby’s van de agro-industrie.

 

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email

Franse boeren stellen honderd eisen

De Franse boeren zijn erg boos, daarom blokkeren ze Parijs en talrijke grote wegen. Boos op de regering, op de Europese Unie en haar Green Deal, op de grootwarenhuisketens,…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

STANDPUNT VAN DE REDACTIE : Gaza, nu eindelijk sancties?

Schieten op mensen die willen eten. In Gaza-stad zijn 112 doden en 760 gewonden gevallen bij een beschieting van mensen die naar de voedselbedeling holden, aldus het ministerie van…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×