INTERNATIONALE POLITIEK

Exit Far Eastern Economic Review

Na meer dan een halve eeuw een van de belangrijkste referentiemedia van het Verre Oosten te zijn geweest, verdwijnt de Far Eastern Economic Review (FEER) als weekblad. De uitgever, de Amerikaanse groep Dow Jones, laat het nog voortbestaan als een “maandblad voor analyse”, maar dan met een bezetting van twee personeelsleden. De verdwijning van de FEER illustreert nogmaals hoe grote uitgevers omspringen met informatie.

Peter Kann, de grote baas van Dow Jones waartoe ook de Wall Street Journal behoort, verantwoordde de feitelijke sluiting op 28 oktober 2004 door de verliezen die zich de jongste jaren opstapelden. “De schuld van Dow Jones dat van de Far Eastern per se een blad naar Amerikaans model en met een Amerikaanse ideologie wou maken”, aldus een voormalig hoofdredacteur van de FEER, Philip Bowring.

De Far Eastern gold zeer lang als dé referentie voor het grootste deel van Azië, met vooral aandacht voor het Verre Oosten, maar met ook zeer interessante bijdragen over het Indisch subcontinent en Centraal-Azië. Het was zeker geen links of zelfs maar progressief blad, maar het mikte wel op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Tenslotte richtte de FEER zich voor een goed deel op de zakenwereld en die wil wel correcte informatie, die heeft niets aan mooi geschreven of pakkende verpakkingen.

Wat overblijft van de FEER, verhuist van Hongkong naar Peking, wat meer dan een symbool is. Want het blad was mee onder druk van de Amerikaanse eigenaar veel gezagsgetrouwer geworden, vooral tegenover Peking en de Hongkongse kapitalisten die op zeer goede voet staan met Peking.

De overname van de FEER gebeurde in 1987. Dow Jones was tot dan toe een minderheidsaandeelhouder geweest, het kocht in dat jaar de aandelen over van de Hongkongse krant ‘South China Morning Post’. Die krant was toen in handen gekomen van de grote krantenmagnaat Rupert Murdoch.

De redactie van de Far Eastern genoot aanvankelijk nog enige autonomie. Maar dat veranderde toen twee jaar later Karen House, de echtgenote van grote baas Peter Kann, de leiding van het weekblad overnam. Vanaf dan moest de redactie zoveel mogelijk naar Amerikaanse normen werken. Dat ging niet alleen over stijl, ook over inhoud. De Far Eastern was nooit een links blad geweest, maar vanaf dan werden zeker de commentaar- en opiniestukken uitgesprokener rechts en pro-westers.

Het was vooral die draai die de opmars van de Far Eastern afremde. Volgens Kann lag de dalende oplage van de voorbije jaren aan het feit dat de concurrentie van andere, vooral dagelijkse, informatiekanalen te groot is geworden voor weekbladen in het algemeen. Wat dan wordt tegengesproken door het feit dat de verkoop van weekbladen als het Britse The Economist in Azië fel is gestegen.

In Hongkong, waar massamobilisaties van honderdduizenden mensen totnogtoe hebben belet dat Peking de gewaarborgde democratische rechten en vrijheden drastisch terugschroeft, ziet men in het opdoeken van de Far Eastern een nieuwe zege voor de bureaucraten in Peking. Kranten als de South China Morning Post oefenen zich al jaren in zelfcensuur om Peking niet voor het hoofd te stoten. De Far Eastern is mede door die zelfcensuur ten onder gegaan.

(Uitpers, nr. 59, 6de jg., december 2004)

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

 ‘Fuck de media, red de pers’

Voorwaar een merkwaardige boektitel. En wat is dan wel het verschil tussen pers en media ? Het jongste boek van de “geestelijke vader’ van bladen zoals ‘Joepie’ en ‘Dag Allemaal’”,…

Print Friendly, PDF & Email

Oorlogsmisdaden? Persvrijheid?

Hij had het zelf niet kunnen bedenken, Julian Assange. Precies op het ogenblik dat al onze media bulken van de beschuldigingen aan het adres van Rusland voor oorlogsmisdaden en…

Print Friendly, PDF & Email

De Morgen illustreert hoe media platform bieden aan militaristische visies

“Het Westen streefde altijd stabiliteit na, met een veilig Europa in een vredevolle wereld. De Russen hebben andere ambities: ze willen een invloedssfeer”, aldus Jonathan Holslag in De Morgen…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×