Ex-President Lula (voorlopig) vrij!

Edson Fachin, de voorzitter van het Braziliaanse Federale Hooggerechtshof, heeft op maandag 8 maart alle vonnissen die in  Curitiba waren geveld tégen ex-President Lula da Silva nietig verklaard! Volgens hem was de rechtbank onbevoegd en moeten de zaken naar het Federaal District verhuizen.

Dit betekent dat President Lula da Silva, weliswaar voorlopig, weer over zijn politieke rechten beschikt, met een blanco strafblad.

Maar het betekent nog erg veel meer! De beslissing om het hele proces van ‘Lava Jato’, het onderzoek naar de vele corruptieschandalen, stop te zetten, vervalt hiermee eveneens. En dat is wellicht de verklaring voor deze onverwachte stap.

Binnenkort moest het Hooggerechtshof zich immers uitspreken over een zaak van habeas corpus met een vraag om alle vonnissen van ex-rechter Sergio Moro nietig te verklaren.

Met de beslissing van vandaag kan het onderzoek naar Lava Jato worden voortgezet, en is de reputatie van Sergio Moro voorlopig gered.

Niets is definitief. Op het niveau van het Federaal District zou men kunnen beslissen de vonnissen van Curitiba wél te aanvaarden. Bovendien is er nog beroep mogelijk.

Maar het is toch een geweldige overwinning voor al diegenen die zich altijd hebben verzet tegen de onrechtvaardige vervolging en veroordeling van de ex-President.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 424 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook