Europese postbonden blazen verzamelen in Berlijn

De vakbond Uni Europa Post en Logistiek blaast verzamelen op 30 mei in Berlijn. Zij mobiliseert er die dag werknemers in uniform uit de postbedrijven van alle 27 EU-lidstaten, om een boodschap te overhandigen aan het Duits voorzitterschap van de Europese Unie. Op 6 juni volgt over gans Europa een actiedag. Dit maakt deel uit van een Europese campagne ter verdediging van de universele postdienst.

De vakbond in kwestie maakt deel uit van Uni Global Union, de mondiale vakbond van de bedienden en van de werknemers in de media- , de communicatie- en de transportsector, die wereldwijd in de postsector 2,5 miljoen werknemers in 100 landen organiseert. Haar campagne is een reactie op pogingen van de Europese Commissie komaf te maken met wat nog overblijft aan bescherming van de traditionele postbedrijven.

De Commissie stelt inderdaad voor vanaf 1 januari 2009 een einde te maken aan het monopolie dat deze bedrijven nu nog hebben op brievenpost tot 50 gram. De bonden vrezen dat de afbraak van dit monopolie de financiering van de universele postdienst onmogelijk zal maken, en vele banen zal kosten onder de twee miljoen postmannen en –vrouwen. Ongecontroleerde concurrentie zal private operatoren de meest rendabele diensten laten wegkapen, zoals postbedeling in de grote steden, waardoor bedrijven die postdiensten aan een betaalbare prijs willen leveren aan alle burgers, ook aan hen die wonen op het platteland, in de bergen of op eilanden, financieel uit balans raken.

De postbonden hebben het ontslag gevraagd van Europees Commissaris Charlie McCreevy omdat hij in zijn haast om de post zo snel mogelijk te dereguleren niets heeft voorzien voor de financiering van de universele postdiensten voor alle burgers. De Commissaris heeft publiek voorstellen om de afbouw van het monopolie van de traditionele postbedrijven uit te stellen, bekritiseerd. De Europese postvakbond heeft in reactie een campagne opgezet, met postkaarten gericht aan de Commissaris met de boodschap ‘onze postdiensten te redden’.

Wat nu gebeurt in Europa zal wereldwijd gevolgen hebben, want overal worden de ontwikkelingen in Europa op de voet gevolgd.

Drie commissies van het Europees Parlement, waaronder de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, hebben zich al uitgesproken tegen de plannen van de Commissaris. In de Verenigde Staten hebben politici onlangs het mandaat bevestigd van de US Postal Service als een monopolie in overheidshanden.

Geen voordelen voor de burgers

De voorzitter van UNI Post Rolf Büttner verklaarde onlangs aan journalisten in Athene dat de burgers in Europa geen enkel voordeel van de voorgestelde richtlijn te verwachten hebbeen. “Er zullen minder postdiensten zijn, minder postkantoren, minder postbussen, en de dienstverlening zal achteruitgaan voor wie leeft buiten de grote stedelijke gebieden”. De bond waarschuwt ook dat drastische kostenbesparing in de post onvermijdelijk leidt tot banenverlies, want tot 80% van de kosten in de post zijn loonkosten. Rolf Büttner zegt dat de Commissie zonder meer liegt wanneer zij beweert dat de hervormingen nieuwe banen zullen opleveren. “Er zullen er minder zijn, banen in de post zullen verdwijnen”.

Liberalisering betekent ook dat de werkvoorwaarden slechter worden. De Nederlandse post probeert al scholieren te werven in Duitsland om te concurreren met Deutsche Post, dat op zijn beurt probeert de Nederlandse operator op diens thuismarkt te ondergraven. Rolf Büttner beschuldigde ook operatoren in het Verenigd Koninkrijk en in België van loondumping. “De strijd is begonnen, we zullen nog meer actie voeren om de banen van onze leden te beschermen, en om duidelijk te maken dat de mensen in Europa recht hebben op goede postdiensten”, zei hij. “We roepen alle werknemers van de post in Europa op tot werkonderbrekingen op 6 juni. Ik ben er zeker van dat onze oproep overal gehoor zal vinden”.

(Uitpers, nr 87, 8ste jg., juni 2007)

Noel Howell is mediaverantwoordelijke bij Uni Global Union

http://www.union-network.org/unipostal.nsf/

Deel dit artikel

Visited 122 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook