Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Europese Grondwet ter discussie: www.eurogrondwetterciscussie.be

Met genoegen delen we U de geboorte van een nieuwe website mee, een website met belangrijke informatie voor elke burger in dit land, een website die uitnodigt tot reflectie en discussie over iets wat ons allen aangaat: de toekomst van Europa.

De aanleiding voor de website is de discussie over en het wedervaren van het ontwerp van Europese grondwet. In een aantal parlementen, inclusief ons eigen parlement, werd de voorliggende tekst in alle stilte, zonder enige vorm van ernstig debat goedgekeurd. De volksraadplegingen in Frankrijk en Nederland schudden de gezapigheid van de bewindvoerders grondig door elkaar. Een meerderheid van het volk lustte geen pap van het voorliggende document, daar waar de zogezegde vertegenwoordigers des volks zich hadden voorbereid op een ruime ja-stemming. En in die landen waar het volk zich bij referenda wél uitsprak voor de voorliggende tekst, waren er grote aantallen neen-stemmers.

In ons land dient het Vlaamse Parlement de ontwerptekst nog goed te keuren. Op initiatief van Georges Debunne, Lode Van Outrive en Jef Sleeckx was er een petitiecampagne om het Parlement op z’n minst te dwingen tot een grondig debat over de materie. Ook wij – Attac Vlaanderen, Masereelfonds, Imavo en Vrede – vinden het belangrijk dat er algemeen en grondig wordt gedebatteerd over het ontwerp, en meer algemeen over de toekomst van Europa zelf: wat verlangen wij van Europa, hoe moet de Europese constructie van morgen er concreet uitzien?

Het initiatief van Vlaams minister Geert Bourgeois om te komen tot een ‘Vlaamse Communicatiecampagne Europese Grondwet’ verschafte ons enige middelen om onze bijdrage te leveren aan het volgens ons noodzakelijk debat over de toekomst van Europa en de Europese Unie. Onze initiatief rust op drie pijlers.

– de website ‘ www.eugrondwetterdiscussie.be ’. Deze website bevat de tekst van het ontwerp van grondwet, een analyse van wat er nieuws is in vergelijking met vorige verdragen, het verloop en de timing van het ratificatieproces hier en elders, uiteenlopende discussieteksten en standpunten over de grondwet en onderdelen ervan, recent nieuws over Europa, nuttige links en literatuurlijsten. Bedoeling is dat deze website een levend organisme wordt, dat elke dag uitgebreid wordt met nieuwe, interessante informatie en standpunten.

– Eind september verschijnt er een nummer van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift, met bijzondere aandacht voor de discussie over de grondwet en de toekomst van de Europese Unie

Het gehele najaar lang worden in uiteenlopende plaatsen in Vlaanderen debatten en conferenties georganiseerd over de toekomst van Europa.

Maar nu is er de gloednieuwe website www.eugrondwetterdiscussie.be We hopen dat U niet zult nalaten zelf gebruik te maken van deze website, zowel om informatie te sprokkelen, of eventueel uw mening en standpunten te bezorgen en meteen mensen uit uw omgeving, die misschien eens op een geordende manier wat informatie over de Europese grondwet willen verzamelen, naar deze website doorverwijzen.

Voor de initiatiefnemers;

Bernard Desmet/ Georges Spriet

www.eugrondwetterdiscussie.be is een initiatief van Attac-Vlaanderen, Masereelfonds, Imavo en Vrede.

(Uitpers, nr. 68, 7de jg., oktober 2005)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×