INTERNATIONALE POLITIEK

Europees Links, een programma op mensenmaat?

Op wie moet je stemmen als je je gans leven al, bij ontstentenis van elk ander alternatief, op de PVDA gestemd hebt? Politieke impact is er nooit het gevolg van geweest en een ondersteuning van de WCAP (Werkgroep Christelijke ArbeidersPartij) en later Beweging, een werkgroep die de christelijke arbeidersbeweging een sterkere en zelfstandige politieke stem wil geven los van de CVP/ CD&V, is me nooit in dank afgenomen.

Op de laatst studiedag van Beweging op 9 mei 2009 in de Cardijnzaal in Brussel, een ganse dag brainstormen over de financieel economische crisis, met een excellente Frans Buelens (mag direct directeur worden van de nieuwe Overheidsbank) en Dirk Barez, waren in feite enkel grijsaards te zien met enkele verloren gelopen jongere ACV-militanten. Heb hen bij wijze van uitsmijter uitgenodigd als organisatie lid te worden van Europees Links, die meer dan welke andere politieke formatie ook een doorslag en doorsnede vormt van politieke bekommernissen van Beweging, en van Christenen voor het Socialisme dat nooit ver weg geweest is van deze politieke denkgroep in de Christelijke arbeidersbeweging. En ik zal jullie wat informatie bezorgen, was m’n laatste woord, zodat iedereen in rust naar huis kon. En omdat ik mezelf nooit iets twee keer moet zeggen nam ik me voor het Verkiezingsplatform van de Partij van Europees Links in het Nederlands te vertalen en het aan m’n mailinglist te bezorgen. Hetgeen bij deze gebeurt.

Europees Links (van de Socialistische partijen)

Europees Links (European-Left) verzamelt oude en nieuwe socialistische/communistische partijen (de echte of de valse?) uit het oude en nieuwe Europa en vormt samen met de ander socialistische en communistische partijen (de echte of de valse?) en de Scandinavische Groenen de GUE/NGL fractie (European Unated Left/Nordic Green Left) in het Europese Parlement. De Partij van Europees links lijnt zich af tegenover de ‘traditionele’ partijen met inbegrip van de socialisten, de Sociaal-Democraten en ook de Groenen die zij alle verantwoordelijk achten voor de desastreuze neoliberale nationale en Europese politiek die op alle punten ingaat tegen het belang van de mensen, de burgers, het volk. Daartegenover stellen zij een politiek waar de overheid en de publieke diensten dienen uitgebouwd en de privatiseringen omgekeerd en ongedaan gemaakt. Een nieuw grondvest voor Europa met directe deelname van de mensen aan de politiek op alle niveaus en volledige bevoegheden voor het Europese Parlement, ontbinding van de NATO, opheffen van de anti-terrorismewetgeving en de terroristenlijst, grote aandacht voor de gelijkberechtiging van de vrouwen, de migranten, de strijd tegen het racisme zijn andere belangrijke aandachtpunten. Maar niets zo goed als een programma of platform te lezen en te bestuderen, om de eigen ideeën te toetsen en misschien eens voor het eerst na te gaan wat een ‘Europees programma is, want daar gaan deze verkiezingen toch over, wat daar de heikele punten zijn en hoe Links zich op Europees vlak aan het verzamelen en herdefiniëren is, links van de Socialistische partijen dan.

 

Een programma ‘op mensenmaat

 

De Kommunistische Partij van Vlaanderen (de ‘oude kommunisten’) is, naast de Parti Communiste, lid van Europees Links voor België, maar zij komen niet op bij de verkiezingen en zij vragen op Peter Mertens van de PvdA te stemmen. Interessant om na te gaan of het Programma van Europees Links ook op mensenmaat is en of Peter Mertens en de PvdA er zich in kan herkennen en het erkennen. En ja, we kunnen het bevestigen, het programma van de PvdA zoals beschreven in het boek Op Mensenmaat van Peter Mertens en het verkiezingsprogramma van Europees Links zijn synchroon, gelijklopend, een doorslag van elkaar toch voor het beperkt aantal punten dat Peter Mertens behandelt. Het verkiezingsplatform van Europees Links is op mensenmaat, en de vraag is maar of dat meer zegt over de PvdA dan over Links Europa. En of zij elkaar gaan vinden. Het is dus niet voor niets dat de KP-Vlaanderen oordeelde een stemadvies te geven voor de PvdA. Dat alléén al maakte het nuttig om eens na te gaan wat het programma van Europees Links eigenlijk inhoudt.

Mertens en Debruyn in Vilvoorde

We zijn naar Erik De Bruyn en Peter Mertens gaan luisteren op de twee avonden van het Masereelfonds, onder moderatie van een alerte en herboren Maxim Stroobants, met Hans Bonte en Lode Verschingel als wedersprekers van Erik De Bruyn op 6 mei 2009 en Jan Bundervoet (de gepensioneerde academici zien opnieuw licht aan de horizon) en George Spriet voor Peter Mertens op 12 mei 2009. “Het programma van Europees Links is een samenraapsel van ‘nationale’ accenten, bv van de Nederlandse organisatie” zo wist Erik Debruyn. Nederland is evenwel zelfs niet vertegenwoordigd in Europees Links. Hij bedoelde allicht de GUE/GNL wat natuurlijk niet hetzelfde. Het programma van Europees Links is daarbij énkel samengesteld uit punten waar iedereen over akkoord is. Elke deelnemende partij heeft een vetostem en moet akkoord zijn met elk programmapunt. Voor Peter Mertens was het vooralsnog van belang het accent te leggen op ‘nationale thema’s, Europees samengaan was voor hem nog te vroeg, hij vond de burgerparticipatie langs referenda maar niets en Europees Links werd te sterk gesubsidieerd door Europa om met hen (al) in de boot te gaan. De gelijklopendheid tussen de analyse van De Bruyn, Mertens en Europees Links zijn volgens ons echter te schoon om zomaar links te laten liggen.

 

Kiesplatform Europees Links in het Nederlands op de kaart
 

Zeer weinigen zijn in de gelegenheid een exemplaar onder ogen te krijgen van het kiesplatform van Europees Links, zie www.european-left.org. Het kiesplatform 2009 op papier en het internet is evenwel enkel in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees te lezen. Een vertaling in het Nederlands is dan allicht interessant, mede omdat het een excellente samenvatting is van de algemene stellingnamen van Europees Links. Het geeft tevens een beeld van de bevoegdheden en posities van Europa op alle belangrijke terreinen van het politieke leven. En er mag toch wat inhoud zijn, zeker wat Europa betreft, dus zie www.europees-links.be.

 

Is dit nu een stemadvies?

 

Natuurlijk niet, het is basisinformatie die toelaat met kennis van zaken en volgens hart en inzicht keuzen te maken. Want als men een ‘linkse’ politieke stem wil uitbrengen die weegt op het politieke leven dan zou de CD&V eventueel in aanmerking komen, omdat de Christelijke Arbeidersbeweging meer nog dan vroeger zal wegen op het politieke spel en het best geplaatst is om de publieke dienstverlening te vrijwaren en uit te bouwen. Het boek van Leterme over het Rijnlandmodel is dan ook voor een stuk op de huid (en het hart) van de arbeidersbeweging geschreven. Dat is niet onbelangrijk nu Vandenbroucke zich opmaakt om, als het van hem afhangt, als Welzijnsminister de privatisering en vermarkting door te zetten in de Welzijnssectoren waarvoor Groen in 2000 al de basis gelegd heeft langs het decreet op het PersoonsgebondenBudget door Ann De Martelaere (nu voorzitster van GRIP), de dienstencheques in de kinderopvang door Adelheid Bytebier en de opening die Mieke Vogels als Minister van Welzijn voor de commercialisering van bejaardenzorg en kinderopvang gemaakt heeft in een advies voor de GATS-besprekingen, dat gelukkig niet door de andere gewestregeringen en de federale regering is opgevolgd. En hopelijk weet de ‘klassieke’ gehandicaptenbeweging zich te herstellen van het ultraliberalisme dat nu al bijna twee decennia de discussie ten gronde over zorg op maat immobiliseert. Het feit dat de ‘politiek’ gemeend heeft de vakbond, en dan vooral LBC-NVK niet te moeten betrekken in de technische en wetsvoorbereidende discussies is hiervan de grote oorzaak en gevolg geweest. Vrijwaring van de publieke dienstverlening van privatisering, concurrentie en winst en het vrijmaken van grotere budgetten voor tijdige zorg op maat en een onafhankelijk leven met aangepaste dienstverlening voor de gehandicapten is dan ook scheidingslijn voor de ‘mensenmaat’. Niets is wat het lijkt en dat geldt ook voor de politiek en zeker ook voor Europees Links.

 

(Uitpers, nr. 110, 10de jg., juni 2009)

 

Het kiesplatform in het Nederlands van de Partij van Europees Links voor de Europese verkiezingen 2009: www.europees-links.org
Voor de centrale organisatie zie www.european-left.org

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

25 April 1974 in Portugal, de lange zomer van de revolutie.

In de vroege morgen van 25 april 1974 maakte een militaire staatsgreep op de tonen van een verboden liedje Grandola Vila Morena een einde aan de bijna vijftig jaar…

Print Friendly, PDF & Email

India als “illiberale democratie”

In India wordt deze en komende weken gestemd, de omvangrijkste, inzake deelnemers, parlementsverkiezingen van de wereld. Narendra Modi, al tien jaar premier, rekent er vast op dat hij nu…

Print Friendly, PDF & Email

Boeinde verkiezingen in Baskenland

Het was nipt en het was spannend maar het resultaat kan zijn dat er uiteindelijk niets verandert. Voor de verkiezingen in de autonome gemeenschap Baskenland, Spanje, gaven alle peilingen…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×