9 September 2020

Escalatie in de oorlog per volmacht

Onlangs was de Saoedische koonprins en defensieminister, Salman, in Brussel om op het NAVO hoofdkwartier te overleggen over de Syrische oorlog. Deze bijeenkomst vond plaats op initiatief van het Pentagon, niet van de NAVO. Ze had tot doel om de volgende fase van de Syrische oorlog te plannen. De kroonprins heeft ook in besloten kring een ontmoeting gehad met  de VS defensieminister Ashton Carter. De oorlog tegen Syrië en Daesh zal dus naar een nieuw hoogtepunt gaan. De geplande militaire escalatie moet leiden tot een invasie van het land als versluierde opdracht van de VS en NAVO.

De VS strategie wil nu een regionale oorlog waar Saoedi-Arabië en zijn Arabische bondgenoten, Turkije en Israël, het vuile werk doen in de plaats van Washington en NAVO. Dat is een ernstige wijziging ten opzichte van de vorige aanpak. Tot onlangs ageerden de VS en de NAVO in het geheim met een deel gematigde terroristen, buitenlandse huurlingen en  elementen van de special forces. De terroristen van Al-Qaida en de islamitische staat Daesh werden ook op subtiele wijze gesteund  door Israël en de bondgenoten van de Golfraad (CCG).  Turkije en  Saoedi-Arabië, in nauwe samenwerking met Washington, werden een voorname rol toebedeeld voor rekrutering, opleiding en financiering  van terroristen. Het Syrische leger van zijn kant streed met de steun van haar bondgenoten Iran, Hezbolah en sinds enige tijde Rusland tegen de “oppositionele rebellen”.

Tot op heden wordt deze oorlog per volmacht gevoerd zonder directe confrontatie van VS en NAVO-strijdkrachten met het Syrische leger dat militair gesteund wordt door Rusland, Iran en Hezbollah. De belangrijkste wijziging qua gevolgen die we hebben kunnen vaststellen in de Syrische oorlog is dat de terroristen verhuisden naar Irak, het Koerdengebied en Turkije.

Vandaag werkt men aan een andere strategie. De oorlog per procuratie, onder het banier van de strijd tegen het terrorisme, moet een nieuw hoogtepunt bereiken door de duidelijke grotere betrokkenheid van Turkije en Saoedi-Arabië. Een en ander is al aan de gang. Turkije is nu direct betrokken door haar luchtaanvallen tegen de Syrische Koerden op Syrisch grondgebied. Saoedi-Arabië verkondigde onlangs zijn intentie om troepen te ontplooien op Syrisch grondgebied, officieel om Daesh te bestrijden, die trouwens door Riyad en C° zelf gefinancierd en bewapend worden.  

Brigade generaal Ahmed-Assen verklaarde in naam van Riyad dat de Saoedische strijdkrachten en hun bondgenoten onder leiding van de VS, strijden om Daesh te vernietigen in Syrië. Maar voor Riyad zijn luchtaanvallen niet de ideale oplossing en is het nodig om grondoperaties te bewerkstelligen, verklaarde Assem aan Reuter. Hij voegde er aan toe dat Washington in staat is om de grondoperaties efficiënt te leiden. De ware inhoud van deze uitlatingen is dat de oorlog per volmacht in zijn huidige vorm tegen Daesh beëindigd is. De nieuwe volmacht impliceert dat Turkije en Saoedi-Arabië direct in de grondoorlog met Syrië betrokken worden, maar de VS en NAVO houden wel de touwtjes stevig in handen. Riyad heeft bevestigd dat ze met Ankara een militair coördinatiesysteem heeft gesloten.
In welke mate het huidige staakt het vuren, nu een en ander ‘on hold’ zet is nog niet honderd procent duidelijk.

De achtergrond van deze oorlog blijft wel de confrontatie tussen Washington en de as Moskou-Peking.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 8 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Antoine Uytterhaeghe

Meer ..

×