Er ist wieder da! Hij is weer terug!

Met pagina-grote advertenties in de landelijke dagbladen richt Rutte de aandacht op de buitenlanders die niet normaal doen. De toon is nog relatief mild: Doe normaal of ga weg! De boodschap die overkomt is: “het zijn de buitenlanders die de problemen veroorzaken”.
Rutte bespeelt zijn publiek met mooie proza en onderbuikgevoelens. Daar is hij meester in. Wat dat betreft doet hij niet onder voor die andere politicus, die de Joden overal de schuld van gaf. Bij Rutte zijn het de asielzoekers. Hij hoeft geen razzia’s te organiseren om ze af te zonderen, want de meesten zitten al afgezonderd in Asiel Zoekers Centra. Werken en meedoen in de maatschappij wordt hun verboden. Ze mogen zich slechts vervelen, zich ongerust maken over hun achtergebleven familie en angstig afwachten of ze al dan niet een verblijfsvergunning krijgen.
De regering van Rutte heeft al vaak bewezen lak te hebben aan mensenrechten en dat ze asielzoekers zomaar gevangen kunnen zetten, inclusief kinderen en andere kwetsbare personen, zonder geldige reden, zonder proces en zonder tijdslimiet. Je moet dus echt veel te vrezen hebben in je eigen land voordat je in een land als Nederland asiel aanvraagt.
De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) heeft officieel anderhalf jaar de tijd om een beslissing te nemen. Degenen die als vluchteling erkend worden mogen blijven. Pas dan mogen ze aan hun inburgering beginnen. Hoe, dat moeten ze zelf maar zien. Informatie over de inburgeringseisen is beschikbaar in het Nederlands. Normaal, niet waar? Privé ondernemingen bieden cursussen aan van zo’n 1500 euro voor mensen die hooggeschoold zijn en de Nederlandse taal al redelijk goed beheersen tot zo’n 7500 euro en veel meer voor laaggeschoolde mensen. Op het staatsexamen worden soms ook idiote vragen gesteld, waar een normaal mens het antwoord niet op kan weten. “Wat denkt Ali?” Slagen ze binnen drie jaar, dan kunnen ze de cursuskosten of een deel daarvan vergoed krijgen. Ongeschoolde vluchtelingen hebben dus pech, want die krijgen dat nooit voor elkaar. Zij beginnen hun nieuwe leven met een vette schuld en weinig kans op een goedbetaalde baan om die af te kunnen lossen. Welkom in Nederland.
Zou het misschien helpen, wanneer wij eens beginnen normaal met vluchtelingen om te gaan?
Met de campagne tegen buitenlanders die niet normaal doen, leidt Rutte de aandacht af van de echte problemen waar hij zich eigenlijk mee bezig zou moeten houden. En dat zijn er heel wat:

 • het onhoudbare pensioenstelsel,
 • de tekorten in het onderwijs,
 • de afbraak van de zorg,
 • de privatisering van politietaken,
 • de steeds gotere kloof tussen arm en rijk,
 • het groeiende aantal gezinnen met financiële moeilijkheden,
 • de steeds verder gaande inperking van de privacy van de burgers, de beperking van de middelen voor de Nationale Onbudsman,
 • de gevaren van genetisch gemodificeerde gewassen voor mens, milieu en natuurlijke gewassen,
 • de invloed van producenten binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
 • de slinkende financiële middelen voor een deugdelijke nieuwsvergaring door de pers,
 • de belangenverstrengelingen bij volksvertegenwoordigers, politici en ambtenaren,
 • het wangedrag op het ministerie van financiën, dat belastingontduiking door multi-nationals faciliteert en aanmoedigt
 • en ik vergeet vast nog een hele reeks andere belangrijke problemen,

om nog maar niet te spreken over het ontbreken van een echt debat over essentiële vraagstukken, zoals bij voorbeeld

 • de overdracht van onze soevereiniteit aan Brussel en
 • het ontwrichtende effect van privé-banken. Niet alleen de repeterende crises kosten ons telkens tientallen miljarden. De uitstaande leningen en de rentelast nemen almaar toe. Alle rente wordt direct of indirect verrekend in de prijzen van goederen en diensten. Inmiddels is meer dan 30 procent van alles wat consumenten betalen rente. ((Zie voor de oplossing www.courtfool.info))

Nee, voor structurele oplossingen moet je niet bij Rutte zijn. De enige remedie die hij kent is bezuinigen en de  problemen doorschuiven naar zijn opvolger. Het volk krijgt ondertussen telkens de rekening gepresenteerd. Rutte houdt meer van lol maken en Somaliërs achter de broek aan zitten.((Rutte werd in 2007 wegens discriminatie veroordeeld)) Ik zou zeggen, Rutte, naar mijn mening heb je de grenzen van het toelaatbare ruimschoots overschreden. Ga weg en vaarwel!

Print Friendly, PDF & Email

Visited 668 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook