Eén op tien Irakezen zal sterven aan verarmd uranium

 

Op het World Uranium Weapons Conference in Hamburg 10/2003 liet professor nucleaire fysica Yagasaki zien dat de hoeveelheid straling die vrijkwam van de in Irak gebruikte DU-munitie, 14.000 tot 36.000 maal zo groot als er van de bom op Hirsohima vrijkwam. De straling van de Nagasaki en Hiroshima bommen had een halfwaardetijd van enkele tientallen jaren, de straling van DU-wapens heeft een halfwaardetijd van 4.5 miljard jaar.

Op basis van schattingen van het Britse ‘Atomic Energy Authority’ kan worden afgeleid dat 11% van de huidige generatie Irakezen zal sterven aan de gevolgen van DU-besmetting. Irak herbergt 27 miljoen mensen. In Afghanistan zijn de concentraties DU in dichtbevolkte gebieden nog groter dan in Irak.

DU staat voor depleted uranium, ‘verarmd uranium’. De term ‘verarmd’ is echter misleidend, het is (vervuild) Uranium-238 en radio-actief en zeer giftig. DU is de militaire term voor kernafval.

De micropartikels die vrij komen na de inslag zijn door hun minimale grootte 100x schadelijker dan hun radio-activiteit doet vermoeden. Het oorlogsgebied is vanaf dat moment voor de komende miljarden jaren besmet. De halfwaardetijd van DU is 4.5 miljard jaar.

(Uitpers nr. 124, 12de jg., oktober 2010)

Bron : Zapruder Inc.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 221 Times, 1 Visit today