INTERNATIONALE POLITIEK

Een trieste balans: Myanmar’s crisis sinds de staatsgreep

Image
Foto: Association for progressive communications

De update van 26 september 2022 van de mensenrechtensituatie in Myanmar aan de VN-Mensenrechtenraad zegt het al: “De bevolking van Myanmar is gevangen in een snelle neerwaartse spiraal, met groeiend lijden, angst en onveiligheid. Er is dringend actie nodig om deze catastrofale situatie te keren en de vrede, democratie en duurzame ontwikkeling te herstellen”.

Sinds het leger op 1 februari 2021 een gekozen regering afzette en de macht overnam in een land dat vijf van de afgelopen zes decennia door generaals werd geregeerd is de situatie voor de meerderheid van de bevolking alsmaar uitzichtlozer geworden.

De staatsgreep, die een einde maakte aan 10 jaar voorlopige democratie, die door de vorige junta was geïnitieerd, heeft de economie van Myanmar verwoest en heeft geleid tot de massale ontheemding van mensen tengevolge van gevechten tussen gewapende groepen en het leger, en de meedogenloze bombardementen op burgerdoelen van de Birmese luchtmacht.

Hieronder staan de belangrijkste cijfers, voornamelijk bijeengesprokkeld door UN news, Reuters, Frontier, en Human Rights Watch, van de jarenlange crisis:

 • Volgens de Assistance Association for Political Prisoners (https://aappb.org/), een non-profitorganisatie die het optreden van het leger volgt en door de Verenigde Naties wordt geciteerd, is 2343 het aantal tegenstanders van de junta dat sinds de staatsgreep is gedood.
 • 15821 tegenstanders van de staatsgreep zijn gearresteerd door de junta, zegt de AAPP.
 • 160 mensen werden in één dag gedood op 27 maart 2021, toen de junta de jaarlijkse dag van de strijdkrachten vierde, de bloedigste dag in haar hardhandig optreden tegen democratie-activisten.
 • Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties (OCHA) zijn 1.320.000 mensen ontheemd geraakt door gevechten. Naar schatting zijn ongeveer 14,4 miljoen mensen — ongeveer een vierde van de bevolking van Myanmar — uit hun huizen verdreven en hebben humanitaire hulp nodig.
 • 30 is het percentage waarmee de economie van Myanmar is gekrompen als direct gevolg van de staatsgreep, zegt de Wereldbank. Volgens de Wereldbank zijn in 2021 waarschijnlijk 1 miljoen banen in Myanmar verloren gegaan.
 • Mogelijk 2,8 miljard dollar aan economische verliezen als gevolg van internetsluitingen in Myanmar in 2021.
 • Meer dan 60 is het percentage van de waarde van de kyat-valuta dat sinds de staatsgreep is verloren ten opzichte van de dollar. Kapitaalvlucht en een daling van buitenlandse investeringen, hulp en geldtransfers hebben geleid tot een tekort aan vreemde valuta. De pogingen van het militaire regime om de invoer te beperken en vreemde valuta te rantsoeneren hebben de illegale grenshandel gestimuleerd met China en Thailand. Een groter wordende ongelijkheid tussen de handelscijfers van Thailand en Myanmar suggereert dat de smokkel vanuit Thailand niet alleen is hersteld tot het niveau van voor de staatsgreep, maar ook een record lijkt te hebben bereikt. Deze hausse stelt de bewering van de junta over een handelsoverschot in vraag. Bovendien is het aangewakkerd door de eigen hardhandige pogingen van het regime om de handel te controleren.
 • Vergeleken met maart 2020 is de armoede naar schatting verdrievoudigd. Met ongeveer 40 procent van de bevolking die in 2022 onder de nationale armoedegrens leeft, is bijna tien jaar vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding ongedaan gemaakt.
 • 18 was de procentuele krimp die de Wereldbank voorspelde voor de economie van Myanmar in het fiscale jaar dat begon op 1 april 2021. Het uitblijven van een substantiële opleving van de economische groei – waarbij het BBP in 2022 naar schatting nog steeds zo’n 13 procent lager ligt dan in 2019 – blijft de veerkracht van de Myanmarese bevolking op de proef stellen. De voedselonzekerheid neemt toe en huishoudens nemen in toenemende mate hun toevlucht tot het verminderen van de consumptie en de verkoop van activa.
 • Het zelfmoordcijfer is sinds de staatsgreep blijven stijgen, omdat financiële tegenspoed, politieke repressie en de ineenstorting van de gezondheidszorg een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid.
 • 26 is het totale aantal jaren gevangenisstraf waarmee de afgezette 77-jarige Myanmarese leider Aung San Suu Kyi wordt geconfronteerd als ze de maximale straffen krijgt in de resterende rechtszaken tegen haar.
 • Persvrijheid neemt snel af. Het land heeft reeds meer journalisten in de gevangenis geworpen dan China. Sinds de staatsgreep hebben de militaire autoriteiten ongeveer 142 journalisten en mediamedewerkers gearresteerd, van wie er naar schatting 57 nog steeds in de gevangenis zitten in Myanmar, zes meer dan naar verluidt in China. De junta heeft ten minste 12 mediakanalen gedwongen te sluiten, waardoor honderden mediawerkers het land zijn ontvlucht en de verbannen media die over het land berichtten onder de laatste militaire junta vóór 2011 opnieuw uitzenden.
 • ASEAN raakt steeds meer gefrustreerd door het gebrek aan vooruitgang met betrekking tot de Five Point Consensus – een niet-bindende overeenkomst die in april 2021 werd opgesteld. Hoewel veel landen kritiek hebben geuit op het gebrek aan ‘bereidheid’ van de junta om aan het kader te voldoen, is Maleisië een stap verder gegaan en heeft het de idee om Myanmar op te schorten naar voren gebracht.
Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Chinees rapport over mensenrechten in de V.S.

Draai het een keer om, moeten ze gedacht hebben, dat kan best interessant zijn. En zo is het. In China werd zonet een rapport gepubliceerd over de mensenrechten in…

Print Friendly, PDF & Email

Mensenrechten?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is zonder enige twijfel het belangrijkste document waarover landen en mensen beschikken om te zorgen voor een menswaardig leven. Voor…

Print Friendly, PDF & Email

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×